Followers

Google+ Followers

maandag 19 juli 2010

SaLuSa 18.juli 2010


In jullie allemaal bestaat het verlangen om lief te hebben en geliefd te zijn; toch kan niet iedereen dat uitdragen in termen van het zichzelf vrijelijk geven. De energie van liefde is machtig en kan wonderen bewerkstelligen, en het kost je niets om dit te delen met anderen.

Wij komen als vrienden en voor velen ook als familie, maar, nog belangrijker, als jullie spirituele mentoren en gidsen. Jullie zullen onze liefde voelen die wij onvoorwaardelijk geven, en die zal jullie optillen uit alle zorgen en onrust die je misschien nog hebt.
Roem en rijkdom worden gezien als een prestatie om naar te verlangen; toch zijn zij vaak moeilijk te hanteren. De privacy die jullie zo waarderen wordt geschonden en je leven is letterlijk niet van jezelf. Sommige mensen zijn bereid een dergelijk verlies te verdragen, en leven hun fantasieleven in omstandigheden die geen garantie vormen voor geluk. De amusementswereld is omgeven door glamour en de noodzaak voor succes, en falen wordt vaak ervaren als een ontroostbaar verdriet. Dus wie kan een zogenaamd gewoon leven leiden en geluk en vervulling vinden? De meerderheid van de mensen leeft levens waarin zij moeite hebben om rond te komen, of zelfs te overleven. Toch slagen sommigen erin een doel in het leven te vinden dat hun vervulling geeft, en dat is door het dienen van anderen. Wanneer je een manier hebt gevonden om anderen te helpen, geeft dat een innerlijk gevoel van ontdekking van de ware weg, die jou toestaat om je liefde uit te dragen en vervulling te ervaren.In jullie allemaal bestaat het verlangen om lief te hebben en geliefd te zijn; toch kan niet iedereen dat uitdragen in termen van het zichzelf vrijelijk geven. De energie van liefde is machtig en kan wonderen bewerkstelligen, en het kost je niets om dit te delen met anderen. Wanneer het gegeven wordt zonder hiervoor een beloning te zoeken, en zonder voorwaarden, dan ben je goed op weg om onvoorwaardelijke liefde te kunnen geven. Dat zou inderdaad het doel moeten zijn waar je naartoe werkt, en als je moeite hebt dit te bereiken moet je je daarover geen zorgen maken. Met de voortdurende verhoging van de vibraties zul je op een natuurlijke manier hogere energie naar jezelf aantrekken, en het zal veel gemakkelijker worden om de liefdesvibratie vast te houden. Iedereen kan werken aan zulke niveaus, en diegenen die succesvol zijn zoeken maar zelden naar roem of gewin buiten wat er noodzakelijk is voor hun directe behoeften. Lichtwerkers kennen hun levensplan en worden niet afgeleid door de zoektocht naar roem, alhoewel die roem soms wel komt samen met het succes. Het is het weten hoe je dit onder controle moet houden dat voorkomt dat het je leven overneemt, zodat je kunt doorgaan met volledige focus op je werk.Het dienen van anderen wordt niet noodzakelijker wijze gezien als een aantrekkelijke betrekking, toch zijn de beloningen legio. Je kunt niets met je meenemen als je je levensplan voltooid hebt, maar je zult de innerlijke groei en vreugde hebben wanneer je het leven op een heilzame manier doorgebracht hebt. Het vraagt je niet om een van de kopstukken te worden, en elke bijdrage, hoe klein ook, helpt om het niveau van het massabewustzijn op te tillen. De kapitalistische manier van denken neigt naar het bevorderen van inhaligheid, maar er zijn natuurlijk een aantal succesvolle mensen die, omdat zij op die manier gezegend zijn, niet vergeten hun rijkdom te delen. Daarom bereiken zij soms uitzonderlijke niveaus van vrijgevigheid, toch is het niet het bedrag dat belangrijk is, maar de gedachte erachter. Dit wordt geïllustreerd door het bijbelse verhaal van ‘de penning van de weduwe’ [Lukas 21:1-4], omdat zij gaf terwijl haar behoeften net zo groot waren als die van iedereen.Dus vraag waar wij heen willen met onze boodschap en waarom nu, dan zullen wij jullie vertellen dat de veranderingen op Aarde steeds meer terrein winnen, en vele mensen hoognodig om hulp verlegen achter laten. Die situatie zal om allerlei redenen verslechteren, en dat vraagt van jullie om te proberen de nood van andere mensen te helpen verlichten totdat alles ten goede verandert. De uitdaging van deze tijden legt jullie veel druk op, maar je kunt helpen voorkomen dat het chaotisch wordt door samen te komen en een soort van verlichting te organiseren. Het zal een antwoord geven tot de komst van werkelijke hulp, en de veranderingen in jullie regeringen die een nieuw tijdperk van weldadige veranderingen inluid op een grote, wereldwijde, schaal.Wees ervan verzekerd dat wij te allen tijde controle blijven houden op het welzijn van Moeder Aarde, met jullie Ascentie in gedachten. Er is een balans waarvoor wij verantwoordelijk zijn, en die zorgt ervoor dat de zaken niet echt uit de hand lopen. Jullie zullen deze cyclus voltooien zoals afgekondigd en in die zin maakt het niet uit wat de duisteren proberen te doen, zij zullen de voltooiing die gepland is niet kunnen stoppen.

Tenslotte Dierbaren, mogen jullie vermoeden dat God aan jullie kant staat, en het Licht is almachtig. In werkelijkheid trekt God niemand voor, maar laat alle zielen ervaren wat zij wensen, gebruikmakend van hun door God gegeven vrije wil. In feite houdt God van alle zielen en wacht om hen te verwelkomen terug naar de Bron, en tegen die tijd zal jullie Licht volledig hersteld zijn.Als medereizigers bewonderen wij jullie vertrouwen en vasthoudendheid in het aangaan van dualiteit, omdat het ver verwijderd is van de prachtige niveaus van Licht waar jullie vandaan kwamen. Nu zijn jullie aan het einde gekomen van jullie reis en jullie realiseren je nauwelijks wat jullie bereikt hebben. Het verlaten van je thuis, in absolute pracht en gelukzaligheid tussen de sterren en een voortdurende staat van zijn binnen de liefdesvibratie, was een gigantische beslissing om te nemen. Jullie waren je bewust van de aard van de uitdaging, en namen ter harte dat wat er ook zou gebeuren jullie nooit in de steek zouden worden gelaten. Jullie werd hulp en leiding beloofd, zodat je, hoe ver je ook ondergedompeld zou worden in de lagere energieën, weer zou opstijgen. Die belofte werd gehouden, en jullie zijn al voldoende opgestegen uit het duister om je eigen goddelijkheid en verbinding met het licht te herkennen. De ontwaking zal blijven versnellen en jullie beginnen de uitbreiding in je bewustzijn te voelen. Nu komt Ascentie in zicht en het komt zo dichtbij, dat jullie nog maar een paar jaren overblijft voordat je opgetild zult worden met Moeder Aarde.Als je het grotere plaatje bekijkt, realiseer je dan dat je kunt negeren wat er om je heen gebeurt omdat het niet lang kan duren, en je stapt op een nieuw pad waarmee je alles achter je laat. Het nieuwe paradigma vormt zich, en als je je focust op de toekomst zul je die volmaken met de kracht van manifestatie. Jullie creëren de hele tijd, maar nu hebben jullie de krachtige energieën die tot de Aarde gericht worden, en zij zijn veel krachtiger dan ooit tevoren. Deze sluimerende kracht is in feite een goede oefening om jullie gedachten en emoties te controleren, en hen alleen te richten op het goede van alles. Naarmate de tijd verstrijkt zullen jullie geholpen worden deze controle te beheersen, en dat is een van de taken waarvoor wij op Aarde kwamen. Wij komen veel doen wat van fysieke aard is, maar wij vergeten niet dat jullie verheffing voor jullie spirituele evolutie is.Ik ben SaLuSa van Sirius, en voel de vreugde al bij de gedachte om met jullie mee te reizen op het laatste deel van jullie reis. Wij komen als vrienden en voor velen ook als familie, maar, nog belangrijker, als jullie spirituele mentoren en gidsen. Jullie zullen onze liefde voelen die wij onvoorwaardelijk geven, en die zal jullie optillen uit alle zorgen en onrust die je misschien nog hebt.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS