Followers

Google+ Followers

woensdag 20 juli 2011

July 20,2011

 
SaLuSa  20-juli-2011Waar je ook bent, verheug je, want de veranderingen staan op het punt door te gaan naar een nieuw niveau. Jullie kunnen al voelen wat er gebeurt, en voor de duisteren voltrekt zich het ondenkbare. Ze dachten onoverwinnelijk te zijn maar merken nu dat ze voor hun eigen ogen uit elkaar vallen, en zo zal het doorgaan tot hun activiteiten volledig aan het licht zijn gebracht. We kennen al het hele verhaal en indien nodig hebben we ook bewijzen om aan te tonen wat er gaande is geweest voor een lange, lange tijd. De resultaten van hun inspanningen gaan hen achtervolgen, en er is geen manier waarop ze aan hun verantwoordelijkheden kunnen ontsnappen. Voor het ogenblik is gerechtigheid niet de belangrijkste zorg, al is dat onvermijdelijk. We willen dat de weg voldoende wordt vrijgemaakt om het oude systeem te vervangen, door alles wat jullie ten onrechte werd ontzegd. Het is voorbereid en er zal geen tijd verloren gaan wanneer we eenmaal kunnen beginnen.Mensen die niet op de hoogte zijn geweest van de veranderingen, kunnen erdoor verontrust worden. Ondanks de chaos is het vooral het verlies van alles wat voor hen vertrouwd is geworden dat onrust veroorzaakt. We zullen er natuurlijk voor zorgen dat onze activiteiten goed worden aangekondigd, en al snel zal worden gezien dat alles voor het welzijn van iedereen gebeurt. Voor mensen die zich aan Ascentie hebben verbonden is het van groot belang dat zij de garantie hebben te kunnen ascenderen, en weet dat wij hier zijn om dat proces te ondersteunen en niet om het in de weg te lopen. Jullie succesvolle Ascentie is eigenlijk het doel van de Galactische Federatie, en onze bescherming zal jullie de hele weg vergezellen.Omdat we de lagere trillingen zelf hebben ervaren, zijn we onder de indruk van jullie vermogen je standvastig aan jullie taken te houden, terwijl jullie vaak vermoeidheid en uitputting ervaren. Jullie vastberadenheid kent geen gelijke, en het is iets wat jullie tijdens vele levens, ter overleving, hebben geleerd. Dezelfde krachtige focus gaat jullie nu door de laatste uitdagingen heen helpen, die de dualiteit nog voor jullie in petto heeft. Wie erbij betrokken is, hangt deels af van waar je leeft, want sommige delen van de wereld waar fysieke veranderingen gaan plaatsvinden, worden actiever dan andere. We houden nog steeds toezicht op dergelijke gebeurtenissen, en ons doel is te helpen de invloed ervan te beperken. Moeder Aarde moet de mogelijkheid krijgen haar eigen voorschriften op te volgen, want zij weet het beste wat er moet veranderen.Er hangen negatieve energieën rond de Aarde en wij gaan helpen de verbinding te verbreken waarmee de lagere trilling wordt gevoed. De zielen die erbij betrokken zijn moeten worden gereinigd om te worden opgetild, willen ze enige kans hebben klaar te zijn om te ascenderen. Jullie kunnen niet zomaar de hogere trillingen betreden als jullie die verbindingen niet los laten. Het is niet dat jullie erop uit waren ze te verwerven, maar het is een opeenstapeling gedurende vele levens waarbij het jullie niet lukte ze van je af te gooien. Jullie krijgen nooit meer zo’n prachtige kans als in de huidige periode waarin zoveel Licht naar de Aarde wordt gericht, om jezelf ervan te bevrijden. Als jullie het heel graag willen, trekken jullie onmiddellijk de hulp aan van vele Lichtwerkers. Wees ervan overtuigd dat God zoveel mogelijk van jullie terug ziet keren naar het Licht, voor de eindtijd aanbreekt.Jullie ego kan jullie beste vriend zijn als je hem beheerst, maar anders handelt hij als jullie grote broer die jullie aandacht opeist om ervoor te zorgen dat jullie als eerste aan bod komen. Wij stimuleren zeker het idee van zelf-behoud en eigen-liefde maar niet ten koste van andere zielen. In lang vervlogen tijden zorgde jullie ego voor jullie overleving maar dat is niet meer nodig omdat jullie Licht jullie nu beschermt. Hoe meer jullie in Liefde en Licht denken en handelen, hoe meer jullie aantrekken en jullie jezelf buiten de aandacht van de duisteren plaatsen. Misschien zien jullie hoe jullie beschaving zichzelf in twee partijen opdeelt, en jullie bevinden je in een tijd waarin zij verder uit elkaar worden getrokken. Zelfs jullie manier van denken verandert volledig wanneer jullie het Licht toelaten het over te nemen. Plotseling zijn jullie Een met al het leven, ondanks dat de verschillen worden overdreven, en kunnen jullie wat betreft mensen, verder kijken dan de buitenkant.Blijf kalm en vertrouw op degenen die jullie toekomst in hun handen hebben, want jullie laatste periode in de dualiteit gaat zeer binnenkort eindigen en jullie zullen in overeenstemming met jullie eerder vastgestelde levensplan vorderingen maken. Jullie hebben nog niet het bewustzijnsniveau waarmee jullie volledig kennis kunnen hebben over dergelijke zaken, maar normaal gesproken zullen jullie je comfortabel voelen met wat jullie onderbewust voelen omdat alle kennis binnenin aanwezig is. Het kan vergeleken worden met degenen die voelen dat ze naar de Aarde kwamen om voor het Licht te werken, maar nog niet precies ontdekt hebben wat het is. We zouden zeggen, wees alert voor wat er om je heen gebeurt, wanneer mogelijkheden je pad kruizen om dit te doen en aanvaard ze, ook al is het niet wat je voor ogen had. Een mogelijkheid kan naar de volgende leiden die meer naar jouw wens is, en wat het ook is, wees ervan overtuigd dat alle kleine beetjes helpen.In de nabije toekomst zal het organiseren van vaardigheden worden gevraagd omdat er meer activiteiten vanuit de mensen zullen ontstaan om hun gemeenschappen te helpen met het verwerken van, en aanpassen aan de veranderingen. Wij kennen jullie talenten en jullie kunnen ervan op aan dat ze waar nodig, zullen worden gebruikt. Contact met jullie zal regelmatig plaatsvinden, en met name waar we samenwerken. Jullie hebben al een aantal briljante geesten op Aarde, en zij zijn hier omdat we degenen nodig hebben die snel geavanceerde technologieën begrijpen. Wij hebben bijvoorbeeld dergelijke geesten kunnen beïnvloeden, waardoor ze bijgevolg in begrippen denken waarmee ze al de nieuwe apparaten begrijpen die voor jullie beschikbaar komen. Sommige daarvan, zoals die voor vrije energie, zijn al volledig ontworpen en gepatenteerd, en wij zullen ervoor zorgen dat ze snel op de markt worden gebracht. We weten dat dit jullie zal plezieren omdat jullie de steeds verder toenemende kosten van energie ervaren. Het Universum heeft vrije energie in overvloed en jullie zullen er gebruik van maken.De komende 3 van de 4 maanden zijn bedoeld om de ogen te openen, en jullie zullen zeker weten dat de grote veranderingen op komst zijn. Tenslotte snelt het jaar voorbij en voor dat jullie het weten, begint het magische jaar 2012. Zit dus klaar om je veiligheidsgordel vast te maken en geniet van de rit. Het kan als goed of slecht worden gezien, net zoals je wil, dus zie het beoogde doel en niet zo zeer de manier waarop het wordt bereikt. Alles wat jullie moeten weten is dat het leidt tot alles wat jullie is beloofd. Het wordt een ongelooflijke tijd met de ene verrassing na de andere, en er komen feesten.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertel jullie dat onze schepen bij elkaar komen voor de grootse aankondiging waardoor wij op uitnodiging op jullie Aarde mogen landen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS