Followers

Google+ Followers

maandag 25 juli 2011

July 22, 2011

SaLuSa  22-juli-2011Er is alles te winnen en niets te verliezen door het volgen van het pad naar Ascentie. Jullie zullen inderdaad zoveel bereiken dat jullie terugkijkend op jullie levens op Aarde je afvragen hoe jullie er doorheen zijn gekomen. En wat jullie ook aan schoonheid, vreugde en geluk over de verhuizing naar een hemelse verblijfplaats visualiseren, jullie zullen nog steeds door de absolute grootsheid van alles worden overweldigd. Jullie zijn het aandachtspunt van veel liefde en aandacht door alle levensvormen, waar jullie ook heen gaan. Misschien geloven jullie dat je liefde hebt ervaren maar jullie staan voor veel verrassingen. Het omringt jullie en jullie zullen letterlijk het gevoel hebben alsof jullie op wolken lopen. Dat is hoe het zou moeten zijn en het is een volkomen natuurlijk kenmerk van de hogere dimensies. Iedere ziel die jullie ontmoeten zou als een God op jullie overkomen, maar tegen die tijd ben je er zelf ook één. Waren jullie niet naar het beeld van God gemaakt, en is het daarom niet te verwachten dat je zelf als zodanig wordt herkend? De echte jij heeft weinig gelijkenis met wat je nu bent, maar we onderschrijven dat velen van jullie hun uiterste best doen zichzelf omhoog te tillen en hierin slagen door vanuit Licht en Liefde te leven.

Jullie hebben tijdens jullie verblijf op Aarde de moeilijkste tijd om je uit de lagere trilling te verheffen, hetgeen de reden is waarom slechts weinig zielen zonder immense hulp Ascentie bereiken. Jullie ontvangen in jullie huidige situatie hoeveelheden hulp die normaal gesproken niet worden gegeven, maar die zijn zo intensief omdat de Schepper wil dat zoveel mogelijk van jullie dit keer ascendeert. Het is tenslotte een speciale gelegenheid waarbij massale Ascentie mogelijk is omdat de cyclus van dualiteit voor alle levensvormen op Aarde eindigt. Maar zoals jullie inmiddels zouden moeten weten, ontneemt het niet jullie goddelijke recht om je eigen vrije keuze te maken. Door jullie daden, woorden en intenties zijn jullie het die bepalen wat voor ervaringen er volgen. Als jullie ervoor kiezen in een vergelijkbare situatie van dualiteit verder te gaan zoals nu, is dat volstrekt acceptabel en niemand zal jullie berispen of je als een minderwaardig Wezen beschouwen.

Michael heeft nu Steden van Licht aan zijn ideeën toegevoegd, als een nieuw facet van wat zich gaat manifesteren voor zielen die op weg zijn naar Ascentie. Informatie over deze schitterende steden zal in de loop van de weken wijd en zijd bekend worden, en jullie zien dat het technologisch geavanceerde healing centra zijn die jullie volledig gaan transformeren. Het zullen niet de enige zijn, want er zullen veel methoden tot jullie beschikking komen die gericht zijn op het verhogen van jullie trilling. Veel beschavingen van de Galactische Federatie zullen bijdragen aan de opdracht in jullie behoeften te voorzien, en ieder heeft vaak zijn eigen gespecialiseerde expertise. Vertrouw erop dat voordat jullie Ascentie bereiken jullie geneesmethoden hebben die gebaseerd zijn op Licht, Geluid en Kleur. Jullie aardse methoden zijn vaak behoorlijk grof, al kleineren we niet jullie pogingen om alle soorten aandoeningen en ziektes te behandelen. Een heleboel van de nieuwe methoden worden wel door jullie begrepen maar missen meestal de noodzakelijke financiering om te worden ontwikkeld. Bovendien zijn er Ondernemingen in de medische industrie die alle vooruitgang tegenhouden, die mogelijkerwijs hun producten zouden kunnen vervangen of hun winsten zouden kunnen laten afnemen.

Dierbaren, jullie idiote wereld valt uit elkaar omdat ze zichzelf niet langer in stand kan houden. Jullie bevinden je in een veranderend Universum omdat alles altijd in beweging is, zelfs als het soms niet waarneembaar is. Niets kan stil staan, en al zouden de duisteren jullie graag voor altijd willen beheersen, dat is onmogelijk. Iedere beschaving heeft een periode om te groeien en ervaringen op te doen, en jullie geschiedenis laat zien dat jullie eerdere beschavingen uiteen zijn gevallen. Toch worden de geleerde lessen op onderbewust niveau verder meegedragen en jullie huidige beschaving werd opgedragen de cyclus af te maken zonder zichzelf te vernietigen. Zonder onze recente bemoeienis hadden jullie gemakkelijk kunnen falen, en ons werd de bevoegdheid gegeven ervoor te zorgen dat zielen die klaar waren om te ascenderen die kans ook zouden krijgen. In de dualiteit komen en gaan de hoogte- en dieptepunten van jullie evolutie in overeenstemming met het niveau van het collectief bewustzijn. Nadat jullie de afgelopen tijd een echt dieptepunt hebben bereikt, hebben jullie vervolgens de pogingen overwonnen om jullie klein te houden en zijn jullie goed op weg naar een succesvolle afsluiting.

Jullie praten vaak over mensen die in hun eigen kleine wereldje leven, maar dat is volkomen acceptabel in deze tijd en is te prefereren boven verward te raken door alles wat er om jullie heen gebeurt. Houd vast aan waar je in gelooft, laat uitwendige invloeden je hierin niet ontmoedigen en houd je doelstellingen helder voor ogen. Op deze manier creëer je een uitwendige bescherming die je in de wereld laat zijn, maar niet van de wereld, en dat is perfect en goed om naar te streven. Het betekent niet dat je niet actief kan zijn met dingen die je interesse hebben, maar wees er zeker van dat ze een hoge trilling hebben. Alles van mindere trilling moet nu worden losgelaten als onderdeel van jullie persoonlijke reiniging, en dat is ook van toepassing op jullie gedachten. Houd ze schoon en zuiver, omdat je anders alles waar je voortdurend mee bezig bent naar je toetrekt. Denk in Ascentie, en wees zoveel mogelijk die persoon die je verwacht te zijn nadat jullie omhoog zijn getild.

De mensen die niet in Ascentie geloven of in de profetieën van de Nieuwe Tijd in zijn algemeenheid, zullen vaak hun toevlucht nemen tot het belachelijk maken ervan wanneer ze met de feiten worden geconfronteerd. Het is aan jullie dergelijk commentaar gewoon te laten gaan en door je niet te laten ontmoedigen, tonen jullie je sterke geloof. Het is anders als jullie wordt gevraagd hun gezichtspunten te bespreken, maar Licht Wezens gebruiken hun kennis niet om een andere ziel onder druk te zetten te geloven zoals zij. Ieder zal uiteindelijk zijn eigen pad vinden, en dat is duidelijk de beste weg voor hen. Wanneer jullie je voldoende hebben ontwikkeld kan de Meester verschijnen, en dat geeft aan dat jullie een hoog niveau van inzicht hebben bereikt. Niets zal aan jullie worden opgedrongen maar wordt eenvoudigweg voor jullie instemming aan jullie voorgelegd.

Weldra zullen jullie merken dat jullie bewustzijnsniveaus opmerkelijk stijgen, en jullie zullen zonder twijfel weten dat jullie vooruitgang zich versnelt. Hierdoor kunnen jullie in vertrouwen aan 2012 beginnen vanuit de wetenschap dat jullie goed op weg zijn naar volledig bewustzijn. Jullie zullen dan beseffen hoezeer jullie niveaus voorheen werden vergrendeld, zodat jullie letterlijk in het duister zaten. Sommige zielen ploeteren nog steeds op een laag niveau, en zij zijn zich ervan bewust dat er iets vreemds plaatsvindt waardoor ze zich ongemakkelijk voelen. Hun toestand wordt niet genegeerd en zij krijgen mogelijkheden om de waarheid te zoeken, en wanneer ze eenmaal interesse tonen, wordt hen meer hulp gegeven.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat de berichten voor veel mensen behulpzaam blijken te zijn. Ik zegen jullie allemaal en moge God met jullie zijn.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS