Followers

Google+ Followers

maandag 18 juli 2011

july 18, 2011

 
 
SaLuSa  18-juli-2011Er staat zoveel klaar om jullie levens te verbeteren, dat jullie alle pogingen om dit te verhinderen als volkomen zinloos kunnen beschouwen. Alles is in gereedheid gebracht en wij wachten op het teken dat ons toestemming verleent snel van start te gaan. Jullie vertrouwen in ons en onze bondgenoten is niet misplaatst, en wij zullen zoals jullie misschien zeggen, de goederen leveren. We zijn al een behoorlijk lange tijd in een staat van gereedheid, waarbij we voortdurend aanpassingen maken om rekening te houden met veranderingen op Aarde. Zelfs dit jaar hebben jullie tot nu toe al een aantal opmerkelijke gebeurtenissen gezien in het blootleggen van de activiteiten van de duisteren. Dit gaat verder en dit keer worden de gearresteerden met gerechtigheid geconfronteerd. Anders dan bij veel eerder plaatsgevonden voorvallen zullen mensen zich niet vrij kunnen kopen, en dat zal als een waarschuwing dienen voor anderen die voor hun eigen vrijheid vrezen. Wij zijn volledig op de hoogte wie de belangrijkste spelers aan de donkere zijde zijn, en hun activiteiten worden nauwlettend door ons gevolgd. Er is absoluut niets op Aarde gebeurd dat niet opnieuw kan worden “afgespeeld” , als de behoefte zich voor zou doen. Dat is de manier waarop degenen die de Aarde verlaten na het achterlaten van hun fysieke lichaam door de dood, een terugblik kunnen hebben op hun leven. Er van buitenaf naar kijken is vaak een ontnuchterende gedachte, omdat mensen weinig besef lijken te hebben van hoe zij op anderen overkomen.Ascentie wordt wat betreft karmische situaties in feite ondersteund door de Wet van Genade, en alles wat jullie moesten ervaren om het op te ruimen, zou hebben moeten plaatsgevonden. Jullie huidige levens voorzien jullie waarschijnlijk ogenblikkelijk van karma, in plaats van voorheen waarbij jullie het konden uitstellen. Het afronden van jullie laatste leven in de dualiteit zou jullie naar Ascentie moeten brengen zonder de bagage van uitstaand karma. Dat betekent niet dat er in de hogere sferen geen karma bestaat, maar het is zeldzaam en meer een kwestie van beoordeling dan van ondernomen handelingen. Houd in gedachten dat jullie tegen die tijd volledig bewustzijn hebben en een Licht Wezen zijn. Criminele activiteiten zouden volstrekt misplaatst zijn, omdat het zinloos is als je nergens een gebrek aan hebt en geld niet bestaat. In ieder geval zouden de zielen die anders misschien aan negatieve activiteiten zouden deelnemen, niet een voldoende hoge trilling hebben om een dergelijk hoog niveau te bereiken.Het is slechts op Aarde dat jullie zo’n veelvoud aan zielen met allemaal verschillende bewustzijnsniveaus aantreffen. Daarom is het leven tussen hen in de dualiteit zo’n grote uitdaging, en daarom is er altijd een gevaar dat je naar beneden wordt getrokken. Het is het ego dat vaak in de weg staat, en rijkdom en beroemdheid zijn vaak de oorzaak. Jullie worden soms onder dergelijke omstandigheden geboren, met de specifieke bedoeling getest te worden om te zien of jullie dit aankunnen zonder helemaal op te gaan in je eigen gewichtigheid. Velen van jullie dromen van rijkdom, maar het brengt veel meer verantwoordelijkheid met zich mee dan jullie misschien veronderstellen. Dergelijke dromen zijn in de hogere dimensies niet meer nodig want al jullie behoeften zijn ofwel direct beschikbaar, ofwel jullie kunnen je eigen scheppingskracht gebruiken. Jullie levens hadden zonder de Illuminatie en hun volgelingen zoveel meer voldoening kunnen geven en veel meer de moeite waard kunnen zijn. Armoede, dood en verderf zijn altijd hun kameraden geweest, en jullie werden strikt klein gehouden. Dat zal echter spoedig veranderen en hun invloed is al zeer snel tanende.Als alles goed gaat, zijn jullie slechts een paar maanden verwijderd van een grote vooruitgang die dingen echt aan het rollen krijgt. We verwijzen niet naar 11.11.11 al is dat zeker een belangrijke gebeurtenis die iedere ziel op Aarde zal beïnvloeden. Het zou goed de eerste keer kunnen zijn dat velen van jullie echt een verheffing gaan ervaren. Het is nog een reden waarom jullie bestemming is verzekerd, en illustreert alleen maar hoeveel hulp jullie wordt gegeven. Je zou het als het echte begin van Ascentie kunnen beschouwen, en als het startschot voor veel meer gebeurtenissen die gepland staan om jullie vooruit te helpen. We verwachten actiever te zijn wanneer deze specifieke tijd aanbreekt, en het moet de voorloper worden van een spannende tijd waarin jullie wensen vervuld gaan worden. Die onbereikbare wereldvrede zou een stuk dichterbij moeten komen, en zelfs nu hebben maar weinigen zin de oorlogen voort te zetten die momenteel woeden. Daarachter zit natuurlijk de stijging van bewustzijnniveaus van de mensen die luid en duidelijk hebben verklaard, dat genoeg, genoeg is.We weten dat Lichtwerkers intensief door blijven gaan met hun inspanningen om mensen voor te bereiden op wat komen gaat, en we kunnen zeggen dat steeds meer van hen ontwaken voor de mogelijkheden van veranderingen ten goede. In plaats van de veranderingen te beschouwen als de brengers van rampen, lezen zij tussen de regels door en accepteren zij dat iets goeds hier uit tevoorschijn komt. De reiniging moet beginnen, en onze aanwezigheid op Aarde zal de activiteiten zeer tot jullie genoegen versnellen. Mensen hebben voor veel te lange tijd tussen de puinhopen geleefd die door de agenda van de duisteren werden veroorzaakt. In plaats daarvan zal het puin en al het andere dat verder geen nu meer heeft, ook verdwijnen. Het begin is een middel om een doel te bereiken dat jullie verwachtingen te boven gaat, en jullie zullen heel erg blij zijn met de resultaten.Dierbaren, we rapporteren veel over de komende tijd, waarbij we vaak onze boodschap herhalen maar dat is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het wordt onthouden. Mensen geven gemakkelijk op wanneer er dingen in hun leven misgaan, of hun behoeften niet worden vervuld. Wij weten precies wat jullie zal verheffen, en het staat in gereedheid op jullie te wachten, en zal jullie toebehoren zodra de tijd er rijp voor is. Houd jezelf bezig en zie de duisteren als zielen die zich beginnen terug te trekken, omdat ze weten dat hun tijd erop zit. Ja, ze maken nog steeds wat kabaal en proberen zich voor een laatste keer in te graven, maar het heeft geen enkele zin. Zij kunnen zich niet meten met de massa’s Licht Wezens die hen omringen. Het is hun beurt om te leren wat het is om angstig te zijn, en geen toekomst meer voor jezelf te zien. Hun levensplannen werken de eindtijden voor hen uit en zij leven nog in de illusie, maar het verschilt volkomen van hen die het pad van Licht naar Ascentie bewandelen.Jullie zijn Wezens van onbeperkte Liefde en Licht, en wij vragen jullie alleen het royaal en in gelijke mate naar ongeacht alle zielen te gebruiken. Onthoud dat jullie op een hoger niveau zullen weten dat jullie allen Een zijn, en dat jullie op zeker moment opnieuw bij elkaar komen. We leggen jullie soms uit dat jullie verbonden zijn, en dat wat er met één gebeurt, met alle Wezens gebeurt. Doe zoals je zou doen als er één ziel bij was betrokken die naar het Licht zou moeten worden teruggebracht; geef Onvoorwaardelijke Liefde.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik verzeker jullie dat het einde in zicht is, en dat het niet zo lang duurt voor gebeurtenissen op gang komen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS