Followers

Google+ Followers

maandag 11 juli 2011

July 11, 2011


 


 
 
SaLuSa  8-juli-2011Zoals beloofd, worden de spinnenwebben van bedrog en leugens geleidelijk opgeruimd en nemen de onthullingen dagelijks toe. Ze laten zien hoe gezaghebbende instanties zijn ontaard, en tonen de noodzaak aan om alle betrokkenen te verwijderen. Als jullie ooit eerlijke en betrouwbare autoriteiten willen aanstellen, is het onmiskenbaar noodzakelijk iedereen te vervangen door mensen waarvan men weet dat ze goed zijn voor de tijd waarin jullie nu leven. Velen van jullie zijn voor zo’n gelegenheid voorbereid, en als jullie niet al voor het Licht werken, komt jullie tijd zeer binnenkort. We nodigen iedereen uit om op alle mogelijke manieren te helpen, zelfs als het alleen is om Liefde en Licht uit te zenden. Jullie bijdrage hoeft niet bijzonder te zijn, zolang het maar van hart en ziel afkomstig is. Als collectief van de Mensheid doen jullie het eigenlijk enorm goed, en zodoende blijft de energie exponentieel toenemen.

We zien dat mensen niet meer bang zijn om over hun eigen waarheid te spreken, en het vertrouwen neemt toe omdat jullie elke dag dichter bij het begin van een reeks belangrijke gebeurtenissen komen. Jullie moeten beseffen dat het wachten vroeg of laat een keer ophoudt, want de druk op de duisteren creëert voor onze bondgenoten mogelijkheden om verder te gaan. Er komt een tijd dat mensen zich bij de omstandigheden moeten neerleggen, en moeten toegeven dat ze niet langer de macht bezitten. Onze wens is het begin van disclosure in te luiden, zodat de waarheid kan worden vrijgegeven met betrekking tot de aanwezigheid van onze ruimteschepen, en vervolgens logischerwijs de staf die ze bedient. Jullie moeten je ook bewust zijn van de vele contacten die we al hebben gelegd, zowel met jullie politieke als militaire vertegenwoordigers omwille van vreedzame doeleinden. Er zullen veel vragen worden gesteld wanneer wordt onthuld hoe vaak we hebben geprobeerd wereldvrede tot stand te brengen.

Het maken van contact is als onderdeel van jullie groei een heel natuurlijke ontwikkeling. Jullie hebben lang deelgenomen aan het veroveren van de Ruimte, en het is nu tijd jullie Ruimte familie te ontmoeten. Jullie kunnen je eigenlijk niet verder wagen dan jullie nu doen, want het is uitgesloten dat jullie je wapentuig buiten de atmosfeer van de Aarde mogen meenemen. De Verlichte Mens zal dat wel kunnen, en jullie zullen ons inderdaad buiten in de ruimte vergezellen. Onze vaartuigen zijn niet louter om ons te vervoeren, maar zijn ook zelfvoorzienend voor verre reizen naar zelfs andere Universa. Een aantal van hen zijn al ongeveer 50 jaar nabij jullie Aarde gestationeerd. We komen en gaan op ons gemak in kleinere vaartuigen die bedoeld zijn om in jullie atmosfeer te reizen, en dit zijn degenen die jullie het meeste zien.

Jullie gaan een kwantumsprong in de toekomst maken, en wij zijn hier om ervoor te zorgen dat het een succes wordt. Jullie zullen inmiddels een aardig goed idee hebben wat het inhoudt, maar toch weten we dat het jullie nog gaat verrassen. Jullie snelle verrijzenis vanuit de duisternis naar het Licht is geenszins compleet, maar al de tijd dat jullie aan je eigen verlichting werken, versnellen jullie de veranderingen. Vrede en tevredenheid kan door een aantal individuen worden ervaren, maar het doel is iedereen omhoog te tillen in voorbereiding op Ascentie. Vele wegen leiden ernaar toe, en zij geven ruimte aan ieders persoonlijke visie over hoe het zich zal manifesteren. Het maakt niet uit wat jullie nu geloven, alleen dat jullie klaar zijn voor de grote dag waarop alles zich voltrekt zoals jullie is verteld.

Het vertrouwen van de duisteren is snel aan het verdwijnen aangezien ze niet langer de gehoorzaamheid van hun volgelingen kunnen afdwingen. Sommige ontwaken van binnen voor het Licht en brengen drastische veranderingen aan in hun leven. Dat gebeurt niet onverwacht omdat velen werden gedwongen met hen samen te werken, terwijl er vaak geen uitweg leek te bestaan. Dat verandert allemaal en onze bondgenoten profiteren van elke zwakte in het vermogen van de duisteren om hun toekomst te beheersen. De grote maatschappijen waar de duisteren zijn geïnfiltreerd, zullen hen identificeren, en hun verantwoordelijkheden zullen hen worden ontnomen. In dit opzicht vormen de Verenigde Naties geen uitzondering. Onder ons toeziend oog kan geheimhouding niet worden gehandhaafd, en er zijn letterlijk geen schuilplaatsen die we niet kennen. Feitelijk zijn er geen onneembare schuilplaatsen, en wij hebben de middelen de individuen te verwijderen die een gevaar voor de mensheid blijven vormen. Wanneer het Goddelijk Plan eenmaal begint, zullen er veel activiteiten plaatsvinden op veel plaatsen van gezag, zoals het Pentagon.

Wijzelf zijn het voortdurende gekibbel tussen jullie politieke partijen soms wel beu. Niets daarvan zal in de toekomst bestaan omdat er een ander systeem komt dat voorziet in snelle beslissingen in het hoogste belang van iedereen. Er zullen geen verborgen agenda’s bestaan, en alle transacties zullen openbaar worden gemaakt zodat de mensen volledige kennis hebben van wat er gebeurt. Wij laten ons niet in met politiek maar hebben onze Raden, die echt alle meningen vertegenwoordigen. We hebben volledig vertrouwen in hun verlichte beslissingen omdat eigen-belang geen enkele rol speelt. Jullie politieke systemen zijn corrupt en negeren zelfs jullie eigen Wetten en Statuten. Ze moesten falen, omdat ze in ieder geval anders zelf zouden zijn geïmplodeerd. Het had zo anders kunnen zijn maar jullie hadden niet voldoende mensen van het Licht om de benodigde niveaus te handhaven voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving.

Toch hebben jullie een hoop geleerd van het verblijf in de dualiteit, en het heeft jullie vermogen versterkt om negatieve energieën te weerstaan. Als jullie dat niet hadden gedaan, was het twijfelachtig geweest of jullie de neiging naar zelf-vernietiging hadden kunnen ombuigen. Jullie hebben nu de belofte van veranderingen die voorzien in een nieuw leven, welke in vergelijking met jullie huidige leven ronduit hemels en verrukkelijk zal zijn. Ongeacht van wat jullie denken, vestigt vrede zich op Aarde en de dagen van oorlog zijn bijna voorbij. Jullie angsten worden daarom behandeld, en jullie kunnen je concentreren op de gelukkige toekomst die voor jullie verrijst.

Moeder Aarde gaat rustig door met haar eigen reiniging, die verre van compleet is. Sommige grote veranderingen worden tegengehouden, en kunnen het beste worden voortgezet wanneer we bij jullie zijn, en ze openlijk kunnen volgen en controleren. Er bestaat geen intentie gedeelten van de Aarde te vernietigen, zoals sommige geloven, met bijgevolg de dood van velen. Het is precies het tegenovergestelde, en onze inspanningen zullen ervoor zorgen dat slechts degenen die overeengekomen zijn de Aarde voor Ascentie te verlaten, dat ook doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben weer opnieuw blij de mogelijkheid te hebben gehad jullie over onze huidige activiteiten in te lichten.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS