Followers

Google+ Followers

maandag 11 juli 2011

SaLuSa 8-juni-2011


 


 
 
SaLuSa  8-juli-2011Er is veel op Aarde dat mooi is, ten dele is het natuurlijk en ten dele is het door mensen gemaakt, als de Mens door zijn visioenen met een hogere vorm van expressie wordt geïnspireerd. Jullie hebben in feite nog steeds onderbewuste herinneringen aan de tijd dat jullie in de hogere dimensies verbleven. De veranderingen waar we jullie over hebben verteld zijn jullie ook bekend, en daarom accepteren jullie ze zonder veel twijfels. In eerste instantie is het de bedoeling de gaten te dichten die ontstaan als het oude systeem in elkaar stort. Dat zal een immense verbetering zijn in vergelijking met wat jullie nu hebben ervaren, en ervoor zorgen dat jullie een comfortabel tempo hebben tot het moment van Ascentie. De echte veranderingen zullen beginnen met Ascentie en nog heel wat langer aanhouden. Wat jullie keuze ook is voor de toekomst, jullie zullen genieten van het verblijf binnen de hogere dimensies. Wij hebben de weg voor jullie geplaveid, als jullie jezelf op de persoonlijke te ervaren veranderingen voorbereiden, en uiteindelijk zullen jullie recht hebben op je erkenning als Galactisch Wezen. Het verschil met wat jullie nu zijn is monumentaal, en jullie volledig bewustzijn zal zijn hersteld.

We weten dat het in jullie huidige situatie moeilijk te begrijpen is hoeveel levendiger jullie zullen worden. Jullie waren zowel in bekwaamheden als expressie beperkt, en jullie werden niet aangemoedigd je latente talenten te ontwikkelen. De duisteren hielden jullie integendeel juist doelbewust klein, hetgeen de reden is waarom de Derde Wereld Landen zo lange tijd echte educatie is onthouden. Kennis is macht, en jullie zullen gezien hebben hoe Dictators onveranderlijk de hoog opgeleiden hebben onderdrukt of afgemaakt. In de hogere dimensies gebeurt precies het omgekeerde, en wordt kennis gedeeld en is het voor iedere ziel beschikbaar. Het is duidelijk dat kennis nooit bedoeld was om het exclusieve eigendom te zijn van een enkeling. Alles dat is, ooit was en ooit zal zijn, wordt door God gegeven in het belang van iedere ziel. Het idee van het bezitten van dingen, louter met dat doel, zal ook na Ascentie veranderen. Jullie kunnen alles hebben wat je wenst, en dat creëert een nieuw vooruitzicht want je kunt dingen veranderen wanneer je maar wil. In dat geval zijn jullie de schepper en kunnen jullie ook laten verdwijnen wat niet langer nodig is, middels jullie gedachtekracht.

Zoals jullie beginnen te begrijpen, wordt het leven totaal anders ten opzichte van wat jullie nu gewend zijn. Het wordt een vreugde om te leven en ervaringen op te doen, wat slechts als een hemels bestaan kan worden omschreven. Het gaat om het gevoel van alles om jullie heen dat straalt van het Licht, en een energie afgeeft die slechts als opwekkend en verheffend kan worden beschreven. Wat jullie zullen opmerken is de puurheid en zuiverheid van alles, en de kleuren zijn zo helder en toch rustgevend voor de zintuigen. Jullie directe zorg is haast te maken met je eigen voorbereidingen, maar hoe prachtig dat er met jullie verheffing zoveel is te winnen. Het zou jullie de noodzakelijke stimulans moeten geven om jullie doel stevig in beeld te houden. Deze mogelijkheden zijn er niet vaak, en in de voor jullie vastgestelde unieke omstandigheden is het veel gemakkelijker gemaakt om hierin te slagen.

Als beschaving zijn jullie onderworpen geweest aan de meest zware beproevingen, en velen vinden het nog steeds moeilijk de boeien van zich af te gooien die hen tegenhouden. Hun trilling is laag en het Licht oefent stevige druk op hen uit, om ze te verlichten. Toch is er altijd hoop, en er is altijd hulp zodra een doorbraak mogelijk lijkt. De kwestie kan niet worden geforceerd, want hen aan teveel Licht onderwerpen voor ze klaar zijn, zou resulteren in een hele onprettige ervaring. Al zou het heel fijn zijn als iedere ziel volledig op het Licht kon reageren, moet toch in gedachten worden gehouden dat er geen deadline voor staat. Iedereen heeft alle tijd die hij of zij nodig heeft, en wordt voortdurend aangemoedigd naar het Licht terug te keren.

Wanneer we ons op Aarde laten zien, zullen de mensen in ons hun ware potentieel zien, omdat wij als jullie in de toekomst zijn. Wij zijn, zoals jullie zouden zeggen, het levende bewijs van wat door middel van Ascentie mogelijk is. We weten dat sommige zielen het gevoel hebben dat ze om te ascenderen dingen op moeten geven die hen op Aarde plezier geven. Dat klopt, zij het dat jullie zoveel meer te winnen hebben, en dat het leven één groot avontuur wordt dat zo vervullend en bevredigend is. Je moet om de juiste redenen willen ascenderen, en jezelf zodoende de nodige disciplines opleggen die je er naartoe brengen. Het betekent alle banden loslaten met alles wat strikt tot de lagere trillingen behoort. En het beeld wat jullie hebben van hoe het is om een ziel van Licht en Liefde te zijn, zo goed mogelijk in de praktijk brengen. Het is ook noodzakelijk emoties te beteugelen en te beheersen, want mensen hebben de neiging ze vrijelijk te laten lopen. Als jullie kunnen beginnen maatregelen te nemen om dergelijke veranderingen in je leven te brengen, dan krijgen jullie hulp middels jullie Gidsen. Maar jullie moeten bereid zijn er op te reageren, en het is noodzakelijk voldoende tijd in je leven te vinden om naar je innerlijke ingevingen te luisteren. Verwar deze niet met je ego, welke je juist kan weerhouden vooruit te gaan. Het ego wenst de status-quo te handhaven met de manier van leven die je gewend bent.

Alles gezegd hebbende, geloven we dat zolang jullie een vaste intentie hebben om te ascenderen, jullie ook zullen slagen en dat er een pad zichtbaar wordt dat je kan volgen. Een aantal van jullie lessen vindt plaats wanneer jullie tijdens het slapen uit je lichaam treden. Normaal gesproken zijn jullie dergelijke ervaringen vergeten tegen de tijd dat je wakker wordt, maar jullie kunnen een innerlijke bevrediging en vreugde voelen die eruit voorkomt. Jullie worden doelbewust tegengehouden je astrale reizen te herinneren, want het zou gemakkelijk kunnen botsen met je verantwoordelijkheden in het dagelijks leven. Sommigen mensen hebben natuurlijk wel herinneringen en kunnen zelfs over dat niveau vertellen, en weten hoeveel plezieriger het was dan het verblijf in de aardse dimensie. Al deze vluchtige blikken zijn behulpzaam om jullie te laten zien hoeveel aangenamer jullie ervaringen worden als jullie trilling toeneemt.

Het leven is, behalve in de dualiteit, bedoeld om voortdurend één groot avontuur te zijn, en jullie hoeven slechts naar ons overduidelijke plezier en voldoening te kijken. God is onze Vader/Moeder en voorziet in alles wat we mogelijk nodig hebben, en we hebben helemaal nergens een tekort aan. We hebben allang dat stadium bereikt waarin we verantwoordelijk handelen, en nooit vergeten onze dankbaarheid te uiten voor alles waarin is voorzien. Wij erkennen ook de Eenheid waar we allemaal in leven, en zien in alle levensvormen de goddelijkheid die overal bestaat. Probeer achter de buitenste laag te kijken want deze kan soms misleidend zijn, zoals jullie zullen merken wanneer jullie uiteindelijk een aantal van de niet-menselijke Ruimte Wezens ontmoeten uit andere Universa.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en het zetten van een belangrijke stap vooruit is in de manier waarop wij naar tijd kijken, slechts een oogwenk van ons verwijderd. Houd dus vol want het wachten duurt niet lang meer, en wij zijn net zo verlangend als ieder ander om met onze projecten te beginnen.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS