Followers

Google+ Followers

vrijdag 15 juli 2011

SaLuSa 15-July-2011


 
 
SaLuSa  15-juli-2011We zouden jullie willen aanraden extra aandacht aan jullie Pers te besteden en andere nieuwsbronnen, omdat er te midden van hun dagelijkse ontboezemingen een wijziging van aanpak plaatsvindt en de echte waarheid tevoorschijn begint te komen. Jullie zullen je onderscheidingsvermogen moeten gebruiken omdat er nog een behoorlijke tijd halve waarheden zullen zijn. Wat er gebeurt is dat de hogere trillingen jullie bewustzijnsniveaus aan het verhogen zijn, en het versterkt jullie besluit de waarheid naar buiten te krijgen. Moedige zielen die iets te vertellen hebben, krijgen de woede van de duisteren over zich heen als zij gestand houden en bereid zijn de gevolgen te weerstaan. We moeten rekening houden met hun karma, maar waar mogelijk kunnen jullie er van op aan dat zij onze bescherming krijgen. Soms lijken ze te falen om zaken in de publieke arena te krijgen, maar vaak wordt er genoeg gedaan door lucht te geven aan bewijzen van wanpraktijken en regelrechte criminele activiteiten. Er heeft teveel plaatsgevonden waar de Illuminatie mee weg lijken te zijn gekomen. Toch heeft dat hen onvoorzichtig gemaakt en hen een gevoel van onaantastbaarheid gegeven, terwijl in werkelijkheid wordt onthuld wie ze zijn, met harde bewijzen van hun misdaden. We hebben jullie nodig om onderzoek te blijven doen en voortdurend druk uit te oefenen om de waarheid naar buiten te laten komen, en jullie zullen steun blijven verzamelen totdat de macht van het volk zo sterk is dat deze niet meer kan worden genegeerd.Natuurlijk kan je binnen de structuur van de dualiteit situaties verwachten die kansen bieden aan degenen die andere mensen uitbuiten. En dat strekt zich uit van kleine crimineel tot hoogst georganiseerde bendes met bijna onbeperkte macht. Maar met de toename van Licht en de bewustwording die plaatsvindt en voortdurend toeneemt, verwateren de duistere energieën en zijn ze niet meer zo effectief als ze waren. Dit geeft jullie van het Licht grotere mogelijkheden om met jullie belangrijke werk door te gaan, en jullie worden versterkt door andere Lichtwerkers vanuit de onzichtbare sferen. Soms regelen wij hulp door wat jullie ‘nuttige toevalligheden’ noemen, en jullie zouden niet zeggen dat wij erbij betrokken waren. Natuurlijk zijn dat voor ons relatief kleine zaken, en wij richten ons op veel belangrijkere gebeurtenissen.Wij kunnen mensen inspireren, of ideeën of informatie in hun onderbewustzijn planten die, wanneer ze naar boven komt, van henzelf lijkt te zijn. Het duister probeert jullie geest ook te beïnvloeden, maar normaal gesproken is dat niet rechtstreeks tenzij ze persoonlijk met jullie te maken hebben. Drugs of medicijnen die de geest beïnvloeden en mindcontrol worden gebruikt om jullie aan te sturen, en alleen de meest sterke geesten zijn in staat hen te weerstaan of te overwinnen. Zij gebruiken subliminale methoden waar jullie je niet bewust van zijn, en jullie worden geprepareerd om op een bepaalde manier te denken en te handelen wat hun plannen ten goede komt. De oplossing is jullie bewustzijnsniveaus zo snel mogelijk te verhogen, en stevig vast te houden aan jullie overtuigingen zodat jullie Licht je bescherming wordt. Chemtrails zijn meer een aanslag op jullie gezondheid, maar zijn ook niet vrij van hun invloed op jullie geest. Zoals we recentelijk opmerkten, worden deze opgeruimd zodat ze nu weinig effect meer op jullie hebben.Buiten de Aarde bevinden zich grotere machten dan wat dan ook op Aarde, en zij stralen voortdurend Licht naar jullie als onderdeel van jullie verheffing. Jullie kunnen dus zien dat ondanks wat de duisteren op jullie richten, onze reactie meer dan voldoende is om de invloed te laten afnemen. Op een dag in de toekomst zullen jullie vibraties zo’n hoog niveau hebben bereikt dat de lagere energieën absoluut geen effect meer op jullie hebben. Jullie lichaamscellen zijn al aan het veranderen en wanneer ze kristallijn worden, zullen jullie onbereikbaar zijn. Dat moment komt als jullie ascenderen, en niets zoals ziekte, zal in staat zijn je te raken. Kom aan boord van onze schepen en jullie zullen geen spoor van doktoren of ziekenhuizen en dergelijke vinden. Wij hebben kamers voor healing maar op ons niveau zijn die voor het balanceren van energieën. Wees ervan overtuigd dat er voor elk aspect van jullie levens wordt gezorgd als jullie in de hogere dimensies leven. Overal om jullie heen zijn prachtige, verheffende energieën, die jullie vreugde en geluk brengen. Laten we een beetje gekscherend zeggen dat jullie nooit een verdrietig of gedeprimeerd Ruimte Wezen zullen zien. Onze levens zijn een voortdurende expressie van de liefde die ons hele wezen doordringt. Op Aarde worden jullie gedachten met zoveel zorgen en problemen volgestopt dat jullie weinig gelegenheid hebben voor die rustige momenten die zo belangrijk voor jullie zijn. Probeer te rusten, en met name op dit moment nu er zoveel druk op jullie wordt uitgeoefend, want zelfs de hogere energieën die jullie in je opnemen kunnen vermoeidheid geven.Natuurlijk weten we al wat jullie nodig zullen hebben om jezelf tenslotte omhoog te tillen om klaar te zijn voor Ascentie. Jullie zullen tegen die tijd een heel ander mens zijn en goddelijker, en jullie zullen echt een Wezen van Licht zijn geworden. Alle veranderingen die jullie gaan ervaren zullen heel opwindend zijn en jullie in een gelukzalige, blije toestand brengen. Het zal de echte jij zijn, zoals jullie duizenden jaren terug waren, en het zal daarom helemaal niet vreemd voelen. Jullie zullen zoals wij worden, en daarom kunnen we ook als Een bij elkaar komen, en we zullen niet van elkaar verschillen. Jullie keren terug tot jullie status als Meester, met alle leiding en kenmerken die daarmee gepaard gaan. We weten dat jullie je dergelijke veranderingen nog niet kunnen voorstellen maar ze komen zoals jullie wel zeggen, snel en krachtig. Er is geen tijd te verliezen, maar dan zijn we volledig voorbereid op de taken die voor ons liggen. Ze zullen met een hele drukte aan activiteiten beginnen, de één snel na de ander.Kunnen jullie voelen hoe zaken een kritiek punt beginnen te bereiken, omdat een aantal belangrijke veranderingen dicht bij verwezenlijking zitten. Wanneer ze beginnen, willen we dat ze vloeiend en zonder problemen plaatsvinden. We zullen tijd hebben om uit te leggen wat we aan het doen zijn, maar kunnen om het zo te zeggen, niet al te veel tijd besteden aan degenen die de betekenis van het geheel niet kunnen bevatten. We zullen onderwijsprogramma’s hebben om hen in te lichten, en er worden mogelijkheden gegeven om alle vragen die opkomen, beantwoord te krijgen. Ons plan heeft alle mogelijke situaties afgedekt, dus we verwachten dat dingen soepel verlopen en naar ieders tevredenheid. Zoals jullie je wellicht herinneren, is het verre van de eerste keer dat wij voor zo’n gelegenheid staan omdat we in het verleden vele malen verantwoordelijk zijn geweest voor het Ascentieproces.In een zeker tijdsbestek hebben we zo’n beetje alle onderwerpen behandeld die een invloed zullen uitoefenen op jullie onmiddellijke toekomst. Jullie zouden daarom goed voorbereid moeten zijn op de resterende periode tot aan het einde van deze cyclus. De moeilijkheden komen binnenkort tot een einde, maar houd in gedachten dat er veel mensen zijn die dringend aandacht nodig hebben en dat zij ons eerste doelwit zijn. We zullen snel handelen en de grootschalige omvang van de Galactische Federatie zal het moeiteloos aankunnen. Het zullen spannende tijden zijn, en jullie zullen goed op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik stuur jullie liefde namens ons allemaal die betrokken zijn bij jullie grote verheffing.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS