Followers

Google+ Followers

vrijdag 2 september 2011

September 02, 2011

SaLuSa  02-September- 2011
Dierbaren, het was prachtig het grote Licht te zien dat voortkwam uit jullie wens één van jullie medereizigers te helpen in zijn tijd van nood. Ik refereer natuurlijk naar Michael die door jullie vrijgevigheid werd overweldigd en die daardoor snel zijn computercrash kon oplossen. Hoe vaak gebeurt het niet dat wanneer één van jullie met tegenspoed te maken krijgt, jullie diepste gevoelens van liefde naar boven komen. Vaak ontstaat er een verbinding die alle verschillen, welke anders een barrière tussen jullie teweeg zouden kunnen brengen, te boven gaat. Wees je ervan bewust dat dergelijke gelegenheden jullie bewustzijnsniveaus verhogen en dat het effect ervan verreikend is. Op dit moment maakt het velen wakker die tijdens hun leven hebben gesluimerd zonder de echte bedoeling van hun verblijf op Aarde te begrijpen. Het zal voor hen een zware tijd worden omdat de waarheid in al haar schoonheid een plotselinge schok kan veroorzaken, wanneer deze lang gekoesterde overtuigingen probeert te vervangen. De verheffing wordt doelbewust op zo’n manier uitgevoerd dat er normaal gesproken een geleidelijk ontwaken ontstaat, maar de tijd is niet langer jullie vriend en verstrijkt sneller dan ooit.Vanuit een hoger bewustzijnsniveau drukken jullie jezelf heel spontaan uit en leven jullie in je Licht. Dat betekent dat jullie stevig op weg zijn naar Ascentie en dat jullie je verder ontwikkelen richting dat gewenste niveau van Onvoorwaardelijke Liefde. Dat is het waar jullie al duizenden jaren naar toe hebben gewerkt en als jullie de eindstreep naderen, wordt er van alle kanten enorm veel hulp gegeven. Het is de reden waarom iedere ziel alle mogelijke aanmoediging wordt gegeven om van een rigide set van overtuigingen los te komen die hen in ontwikkeling tegenhouden. Maar wanneer zij ervoor kiezen in de lagere trillingen te blijven, mag je aannemen dat ze nog niet klaar zijn om de reddingslijn te grijpen die hen wordt toegeworpen. Hoewel jullie allemaal Een zijn, zijn jullie door het volgen van veel verschillende paden bij elkaar gekomen en hoeven jullie niet noodzakelijkerwijs op hetzelfde moment jullie bestemming te bereiken, maar jullie ervaringen zullen jullie goed van dienst zijn. Jullie worden er voortdurend door beïnvloed en in werkelijkheid kunnen jullie niet falen in het boeken van vooruitgang.Wat zichtbaar en zeer welkom is, is dat de massabewustzijnsniveaus heel drastisch zijn gestegen en het geeft aan dat jullie je losmaken van de lagere energieën die door de activiteiten van de duisteren worden gevoed. Zij hebben niet meer zo’n sterke invloed als voorheen en in feite is deze heel snel aan het verzwakken. Jullie mogen er zeker van zijn dat zij weten wat hen staat te wachten en dat zij de uiteindelijke komst van Ascentie niet kunnen tegenhouden. Onze plannen zitten eigenlijk sinds onze laatste boodschap zo dicht bij hun verwezenlijking en onze bondgenoten staan op het punt de duisteren in een hoek te drijven. Wij verwachten daarom een gunstige uitkomst die ons in staat zal stellen met een aantal van de eerste stappen van start te gaan en die tot de noodzakelijke veranderingen zullen leiden om snel verder te gaan.We benaderen jullie wereldleiders nu al gedurende enige tijd met het oog op het verkrijgen van hun steun voor de veranderingen die wij zullen invoeren. Er zijn geen andere opties en het oude paradigma kan op geen enkele manier worden hersteld. Het heeft zijn tijd gehad en hoe pijnlijk het ook voor sommige nog onvoorbereide mensen eruit moet zien, jullie moeten verder. De meeste mensen moeten nog leren wat de toekomst echt inhoudt maar zouden uiterst gelukkig worden als ze het deden. De duisteren hebben hun best gedaan de waarheid bij jullie weg te houden maar het is voor hen een verloren strijd want deze zal ongeacht alles wat ze kunnen doen, naar buiten komen.De Steden van Licht, waar jullie je nu bewust van beginnen te worden, zullen jullie een voorbeeld geven van hoe het is in de hogere dimensies. Toch hebben zij meer het karakter van Healing Centra die specifiek zijn voorbereid om jullie te helpen je bewustzijnsniveau te verhogen. Jullie zullen een vlot traject volgen om alle sporen van jullie huidige dimensie waarmee jullie erin bleven zitten, te verwijderen. Weet dat de lagere energieën voorbij een zeker niveau niet kunnen bestaan en dat is waar jullie bestemd zijn te verblijven. Wij zijn hier samen met anderen om ervoor te zorgen dat jullie dit doen en binnenkort zullen jullie hier geen enkele twijfel meer over hebben. Wij verlaten jullie met onze Liefde en Zegeningen voor een spannende en voldoening gevende ervaring.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
 
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
 
 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS