Followers

Google+ Followers

vrijdag 21 oktober 2011

SaLuSa, 21 oktober 2011


SaLuSa, 21 oktober 2011 
De wereldwijde opstand blijft groeien en zal resulteren in winst voor de mensen. Niet zo lang geleden zouden zulke demonstraties snel en, indien nodig met geweld, zijn neergeslagen, omdat regeringen bang zijn voor situaties waarin jullie jezelf mobiliseren in krachtige groepen. Wij hebben altijd gepleit voor vreedzame demonstraties omdat geweld ander geweld uitlokt, en in zulke situaties zijn jullie onvermijdelijk de verliezer. Echter, wij begrijpen dat er een punt komt waarop jullie er niet meer tegen kunnen, en woede het overneemt van rationeel denken. Deze strijd voor jullie toekomst zal helpen bij het creëren van de energieën voor verandering, en niet iedereen hoeft aan de frontlinie te staan, want alleen al door jullie ondersteunende gedachten uit te sturen help je hierbij. Dit is waar de wereld als geheel de overhand heeft als mensen samenkomen om het gemeenschappelijk doel te ondersteunen.


Het resultaat is dat de duisteren zich voor de onmogelijke taak geplaatst zien om de versterking van de veranderingsbeweging te stoppen. Zij kunnen niet overweg met de enorme aantallen die zo’n sterke wilskracht hebben, die tot het laatst zullen vechten tot zij hun overwinning behaald hebben. Eindelijk is de media gedwongen te rapporteren wat er echt gebeurt in de wereld, nu zelfs zij zich afzetten tegen de controle over hen. Zij zullen een feestdag hebben als journalisten de waarheid kunnen publiceren, speciaal waar het gaat om het onthullen van wat er echt gebeurde tijdens gebeurtenissen als 9 september 2001. De druk op de VS groeit om een onafhankelijk onderzoek in te stellen en President Obama zou dat wel eens kunnen gaan doen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat er een [onderzoek] plaatsvindt, en de waarheid wordt onthuld.


Het doel van de onthulling van de activiteiten van de duisteren is niet het nemen van wraak, omdat alle zielen zich zullen moeten verantwoorden bij vele hogere autoriteiten voor hun gedachten en acties. Het gaat erom dat jullie begrijpen hoe jullie in de positie kwamen waarin jullie jezelf aantroffen. Jullie waren nog net niet onderworpen aan complete slavernij en controle door een draconische Wereldregering die zou worden ingevoerd. Jullie rechten zouden streng gecontroleerd en ingeperkt zijn geweest, zodat jullie weinig vrijheid zouden hebben tenzij jullie voldeden aan de wensen van de Nieuwe Wereld Orde. Dit is niet plotseling gekomen, maar is al millennia lang gepland. Langzaam en bijna onopgemerkt zijn jullie voor de gek gehouden en misleid zodat jullie je rechten afstonden. Er waren genoeg waarschuwingen, maar jullie werden gesust totdat jullie een vals gevoel van veiligheid hadden. Jullie moeten de redenen begrijpen zodat jullie volledig van de ervaringen kunnen profiteren.


Sommige mensen willen vasthouden aan dat wat zij kennen, en als dat hun keuze is zij het zo. Wij, en anderen, leggen jullie de voordelen van Ascentie voor zonder dat aan jullie op te dringen, en jullie zullen nooit naar waarheid kunnen zeggen dat je het niet wist. Wij maken ons geen zorgen over de mensen die de kans om te ascenderen weigeren, en wij geven hun onze liefde zoals wij dat aan iedereen zouden doen. Hun toekomst is net zo goed verzekerd als die van iemand anders, en voor iedereen zal er een tijd komen waarop zij zich kunnen aansluiten bij degenen die hen al zijn voorgegaan. Jullie hebben alle tijd die je wenst om in de lagere vibraties te blijven, en wij weten dat als jullie je ervaringen vervuld hebben, jullie zullen zoeken naar de hogere dimensies voor jullie volgende ervaringen.


Wij van de Galactische Federatie kunnen zeggen dat wij dit allemaal al eerder gedaan hebben, en dat betekent dat wij weten waar wij het over hebben. Massale Ascentie komt niet vaak voor, maar wij hebben anderen geholpen dit te bereiken zoals wij dat nu voor jullie doen. Het is zo’n prachtige gelegenheid en wij kijken ernaar uit met net zoveel plezier als jullie. Jullie zullen zeker blij zijn dat jullie het voorrecht hadden om op Aarde te zijn tijdens zo’n prachtige verheffing. De Schepper neemt jullie op in de hogere rijken, al helemaal voorbereid om jullie te ontvangen als de Kosmische Wezens die jullie al aan het worden zijn. Jullie en jullie Hogere Zelf zullen Eén worden en de Hemel bereizen die reikt tot in Oneindigheid.


Laat, wetend wat er komt, niets jullie van je pad afbrengen, en laat de lagere trillingen aan jullie voorbij gaan omdat zij niet langer ook maar enige macht over jullie hebben. Laat verbindingen ernaar, waarvan je weet dat ze niet met jullie mee kunnen reizen, los, en verfijn jullie energieën zodat jullie een Wezen van Licht worden. Dat zal jullie bescherming zijn als jullie de Ascentie fase binnengaan en jullie je plaats innemen bij ons. Vergeet niet dat jullie alles te winnen hebben, en jullie zullen absoluut geen spijt hebben van jullie beslissing om te ascenderen. Als jullie jezelf er nog steeds niet toe kunnen brengen dit pad te volgen, heb dan geen angst, omdat er voor jullie behoeften gezorgd zal worden net als voor die van anderen.


Vul jullie harten met liefde en schijn jullie Licht uit waar je ook heen gaat, dat is alles wat van jullie gevraagd kan worden. Jullie begrijpen op dit moment het niveau van macht dat jullie hebben nog niet, maar dat houdt jullie niet tegen bij het creëren. Waar jullie aan denken en wat jullie willen manifesteren zal op enig moment gebeuren. Dat is de Wet en jullie zullen binnenkort leren deze wijs te gebruiken. Het verklaart waarom jullie verantwoordelijk worden geacht voor jullie ervaringen, want als massabewustzijn heeft de Mensheid bepaald wat haar ervaring zal zijn. Nu, als individuen, beslissen jullie of je het pad van Ascentie opgaat of niet.


Hoe je het ook bekijkt, dit zijn unieke tijden voor de mensheid, en na zo lang te hebben doorgebracht in de duisternis van onwetendheid die moedwillig aan jullie opgedrongen was, wordt de reddingslijn naar jullie uitgeworpen. Grijp hem en laat niet los, houd stevig vast aan jullie overtuiging dat het einde van deze cyclus pas het begin is van een compleet nieuwe. Die is er al en jullie hebben een prachtige gelegenheid om de lagere dimensies te verlaten. Het is bijna te goed om waar te zijn, maar de Schepper heeft de gelegenheid geschapen voor een geleidelijke ontwaking en verheffing naar de hogere dimensies, die lijken op een wonderland van ongelofelijke schoonheid en vrede die geen gelijke kent. Het is van jullie Dierbaren en jullie hebben dat cadeau werkelijk verdiend voor jullie standvastigheid voor Liefde en Licht.


Ik ben SaLuSa van Sirius en kan niet genoeg benadrukken in wat voor een fantastische tijd jullie zitten, één waarvan vele zielen onderdeel wilden uitmaken – maar jullie zijn het die gekozen werden, wetend dat jullie de weg konden wijzen uit het duister en anderen konden helpen het Licht te vinden. Jullie zijn hierin geslaagd en binnenkort zullen de veranderingen waar jullie om vroegen en die jullie wilden manifesteren plaatsvinden. Wij zouden willen zeggen: “Goed gedaan!”, en kijken naar jullie met grote bewondering voor jullie opmerkelijke prestaties. Wij houden van jullie allemaal om wat jullie zijn – Bakens van Licht te midden van de duisternis die zich nu terugtrekt in het aanzien hiervan.


Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light


Vertaling: Puk
  


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS