Followers

Google+ Followers

maandag 24 oktober 2011

SaLuSa, 24 oktober 2011


SaLuSa, 24 oktober 2011 


De snelheid waarmee de zaken verder gaan, betekent dat er bijna op dagelijkse basis vooruitgang wordt geboekt richting veranderingen voor verbetering van alle mensen. Het zal tijd kosten om te manifesteren, maar de fundering ligt nu stevig op zijn plaats. Alle kwesties, afgezien van Eerste Contact, komen dichterbij en dat geeft onze bondgenoten elke kans om te pleiten voor een eerdere afloop. Met de verwachte grote toename van bewustzijnsniveaus na 11-11-2011, wordt het werkgebied gevormd voor de uitwerking van de laatste behoeften om succes te bereiken. Het kan niet langer vertraagd worden en jullie zullen je bewust worden van de aanvang.


De duisteren zijn zich duidelijk aan het terugtrekken, maar gaan niet gracieus en zouden het liefst willen dat hun laatste inspanningen chaos creëren. Echter, zij zullen dat plezier niet hebben want wij zijn al op de hoogte van hun plannen. Zij hebben niet langer recht op het niveau van vrije wil dat zij eerder hadden. Met vreugde bemiddelen wij in hun acties, en zij weten dat hun vrijheid snel van hen wordt afgenomen. Onze bondgenoten brengen, met onze hulp, de duisteren daar waar zij hun gruwelijke daden niet meer kunnen uitvoeren. Zij worden effectief buiten jullie gemeenschap gezet, zodat jullie ongehinderd kunnen doorgaan met het werk voor het Licht.


Wij merken dat meer mensen dan ooit zich bewust worden van Ascentie, en serieus onderzoeken wat dat voor hen betekend. Gelukkig zijn er velen onder jullie die voldoende verlicht zijn om niet ver te hoeven gaan om hun antwoorden te vinden. Het feit dat er meer dan één tijdlijn is, zorgt ervoor dat zij een aantal mogelijkheden kunnen overwegen, en dat zal hun perspectief en begrip vergroten. Na een tijdje zal het gehele plaatje duidelijk worden, want wij zijn ook betrokken bij het ervoor zorgen dat jullie allemaal een goed idee hebben over wat er vóór jullie ligt. Veranderingen moeten er komen, maar in de aard van verbetering en vooruitgang om jullie op het pad te brengen naar Ascentie, en verder. Het is allemaal onderdeel van jullie geplande evolutie, en diep van binnen weten jullie dat dit waar is.


De periode waarin jullie je nu bevinden is voor sommigen onwerkelijk, omdat het idee van zulke verrijkende veranderingen nieuw voor hen is. Het maakt niet uit wat je overtuigingen zijn, want het resultaat zal hetzelfde zijn, en jullie zullen meer leren over de Opperste Schepper en de Goden. Zij waren ook de scheppers van alles wat jullie in je fysieke bestaan zien, en wij hebben het dan over het begin van jullie reis naar de lagere dimensies. Zoals jullie beginnen te begrijpen, waren er andere Wezens in meer recente tijden die zichzelf ook als Goden gepresenteerd hebben. In jullie geschiedenis zijn zij bekend als de Annunaki van de planeet Niburu, en verantwoordelijk voor veel van de informatie die wordt geloofd en gebruikt door religieuze organisaties. Dit is een ander gebied dat wij zullen verduidelijken, en daarmee mensen in staat stellen om samen te komen met de gemeenschappelijke overtuigingen die de waarheid weergeven.


Jullie realiseren je nog niet volledig hoe erg jullie, in de loop van duizenden jaren, in onwetendheid gehouden werden. Jullie realiteit is gemaakt door de Illuminati, die jullie lieten geloven dat jullie zoveel minder zijn dan jullie werkelijk zijn. Toch, en dat is een erkenning voor jullie, zijn jullie ontwaakt voor het Licht dat geleidelijk sterker werd om jullie terug te brengen naar de echte werkelijkheid. Zoals jullie je kunnen voorstellen hebben jullie een druk jaar voor de boeg waarin de voordelen veel sterker wegen dan enig ongemak dat jullie kunnen ervaren. Jullie zijn in ieder geval gewaarschuwd wat te verwachten, als jullie je bij toeval bevinden in gebieden die onderworpen worden aan fysieke veranderingen.
 

Onthoud bij alles wat er zal gebeuren alsjeblieft dat jullie spirituele evolutie de hogere reden ervoor is, en leer van jullie ervaringen als je verder gaat. Immers, jullie volgen nog steeds jullie levensplan en kunnen nog lessen te leren hebben. Echter, na zo veel levens in de dualiteitcyclus, zou het niet verrassend zijn als jullie ze bijna allemaal voltooid zouden hebben. Vraag jezelf af of je altijd kunt leven en werken in het Licht, en of je kunt kijken naar een andere ziel en er alleen het beste in zien. Kun je anderen behandelen als je gelijke en de Eenheid van Alle Leven erkennen? Als jullie dat kunnen, heb dan geen angst of jullie je bewustzijnsniveaus hebben verhoogd, want het zou zeer duidelijk zijn dat je dat gedaan hebt.
 

Het vinden van je ware zelf is heel bevredigend en zorgt ervoor dat je met gemak kunt leven te midden van de lage trillingen zonder daardoor beïnvloed te worden. Sterker nog, jullie aanwezigheid heeft het effect van het transmuteren van dergelijke energieën. Jullie en duizenden zoals jullie, geven op deze manier van jezelf. Een vriendelijk woord of gewoon een glimlach kan een andere persoon voor een behoorlijk lange tijd bemoedigen. Dat is de macht die jullie vaak dragen zonder het potentieel te realiseren dat jullie hebben om het goede te doen.
 

De financiële ellende is nog steeds erg in Europa, en degenen die belast zijn met het vinden van een oplossing zijn niet optimistisch dat zij die ook kunnen vinden. Op zijn best kunnen zij alleen de onvermijdelijke ineenstorting uitstellen die zich snel zal verspreiden van het ene land naar het andere, en naar de andere delen van de wereld. Het antwoord behelst natuurlijk volledige verandering naar een nieuw systeem dat een einde maakt aan het misbruik van jullie geld, en die ook de waarde ervan garandeert. Dat wacht allemaal op de juiste kans om zichzelf aan te dienen, en niet eerder. Dus alles wat wij kunnen vragen is dat jullie de oplossing in gedachten houden, om op die manier niet afgeleid kunnen worden door andere gebeurtenissen die daaraan vooraf gaan.
 

Dierbaren, wij zijn blij dat wij, na al deze tijd, kunnen praten over hoe nabij de start van de gebeurtenissen is die uiteindelijk jullie levens totaal zullen veranderen. Degenen die de ontwikkelingen al vele jaren volgen, zullen natuurlijk beter voorbereid zijn op wat er staat te gebeuren. Met Disclosure zou de vrijheid moeten aanbreken die wij zoeken om te starten openlijk met jullie te werken, en toegang te krijgen tot jullie media om de feiten te publiceren waarom wij hier zijn. Velen weten dat al, maar net zoveel mensen hebben maar weinig idee van wat hun levens compleet zal gaan veranderen. Wij moeten ons in eerste instantie op de hoogte stellen hoe goed wij ontvangen worden, en er zeker van zijn dat de meerderheid van jullie onze hulp aan jullie accepteert. Natuurlijk zouden wij veel liever openlijk werken dan van afstand. In elk geval zal veel van wat wij doen direct vanuit onze schepen gebeuren, omdat het niet nodig is voor ons om daadwerkelijk op Aarde te zijn.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben er klaar voor mijn deel te doen als lid van de teams van de Galactische Federatie die klaar staan om hun werk aan te vangen. Wij zullen alles doen als een daad van Liefde, voor jullie, onze Broeders en Zusters.

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk
  

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS