Followers

vrijdag 28 oktober 2011

SaLuSa, 28 oktober 2011


SaLuSa, 28 oktober 2011 
Zoals jullie graag zeggen: ‘de spanning stijgt’, en iedereen kan de tekens zien. Het oude paradigma wordt voor jullie ogen gesloopt en degenen die het nog steeds in stand proberen te houden vrezen de consequenties. De kracht van mensen is in opkomst over de hele wereld, en wordt steeds sterker. Het is niet maar een voorbijgaande fase maar gebouwd op de intentie voor verandering, en te verwijderen wat niet langer bij jullie behoeften aansluit. Het werkt, want het wordt meegedragen door het gigantische Licht dat wordt aangetrokken door Aarde. Jullie tijd is gekomen dierbaren, wanneer jullie visies voor de toekomst zich snel manifesteren en al bestaan in de hogere dimensies. Het wachten is alleen op het nog iets verder stijgen van de Lichtniveaus, en niets kan de veranderingen vertragen of stoppen. Met de verwachte energiestoot op 11-11-11 zal er zeker een verheffing plaatsvinden, en het is afwachten om te zien hoe ver dat gaat.


Wat er in jullie wereld gebeurt veroorzaakt verwarring, omdat het dreigt de levens van mensen ernstig te verstoren. Toch zullen degenen onder jullie die weten dat dit nodig is om het oude weg te vagen, een energiebalans te zijn om volslagen chaos te voorkomen. Jullie zijn harder nodig dan ooit en in feite zijn jullie voor dat doel op Aarde gekomen. Lichtwerkers hebben hun eigen rol te vervullen en zouden inmiddels moeten beseffen wat zij zijn. Sommigen zijn simpelweg bakens van licht, terwijl anderen genezers zijn, of actief in zaken die het Licht verspreiden. Als jullie je roeping nog niet hebben gevonden, verspreid dan liefde en plezier waar je ook gaat en help mensen te verheffen. Buiten dat zullen er, als het plan voor jullie toekomst eenmaal bekend is gemaakt, vele mogelijkheden komen om te helpen.


De tijd blijft versnellen en het is voor velen ongelofelijk dat jullie al bijna het einde van dit jaar naderen. Dat is natuurlijk welkom omdat de twee komende maanden uitzonderlijk zullen zijn. Iets dat tot op heden misschien niet is opgemerkt, is dat vanwege de hogere vibraties het verouderingsproces vertraagt. Uiteindelijk zal dat stoppen, en als jullie eenmaal kristallijne cellen hebben kan het hele proces teruggedraaid worden via de macht van de gedachte. De nieuwe cellen zullen een hogere mate van bewustzijn hebben dan voorheen, en zij reageren sneller op gedachten. Al aanwezig in jullie Astrale niveaus, die zielen doorgeven na de dood, hebben zij voldoende kracht om zichzelf aan jullie te laten zien als zij dat willen. Dit is duidelijk nuttig als nieuw arriverende zielen anderen ontmoeten die vele, vele jaren voor hen zijn overgegaan. In deze zin zullen jullie, als jullie ascenderen, niet iets ervaren dat compleet nieuw voor jullie is.


Veel dingen waar jullie nu aan gewend zijn zullen er niet langer zijn als jullie ascenderen, en misschien het meest verrijkende zal voedsel zijn. Niet langer zullen grote stukken land worden gebruikt voor landbouw, en op een gegeven moment zullen voedselreplicators worden gebruikt totdat jullie door eraan te “denken” kunnen materialiseren wat jullie nodig hebben. Er zal geen noodzaak zijn om de Aarde te verkrachten of geweld aan te doen voor de productie van voedsel of fossiele brandstoffen. Zij zal hersteld worden tot haar originele ongerepte toestand en jullie zullen de bewaarders van de Aarde worden. Noch zal zij een dumpplaats zijn voor jullie afval, want wat niet gebruikt wordt zal behandeld of veranderd worden om andere doelen te dienen. Vervuiling zal niet voorkomen omdat geen enkel proces zal vervuilen.


Beetje bij beetje leren jullie over de nieuwe Aarde en hoe dit jullie levens zal veranderen. Jullie zullen realiseren dat jullie oude manieren behoorlijk ruw waren, en niet hielpen bij het streven naar winst. In de toekomst zal iedereen hebben wat hij nodig heeft en geld zal geen rol spelen. Jullie zullen allemaal samenwerken, voor het goede van iedereen, en geen enkele ziel zal de lagere vibraties meedragen omdat die niet kunnen bestaan in de hogere rijken. Dus de mentaliteit en de wens om te profiteren door van anderen te nemen, zal niet bestaan op die niveaus van bewustzijn. In jullie industriële en gemechaniseerde tijdperk is lawaai duidelijk een probleem, wat leidt tot ziekte door stress. Dat zal ook geen probleem zijn in de hogere dimensie, omdat productie (indien nodig) plaatsvindt met totaal andere methoden die geluidloos zijn. Veel zal tot stand “gedacht” worden en soms zijn hierbij groepen mensen betrokken, wiens gecombineerde kracht zo veel groter zal zijn.


Alles wat jullie op dit moment verzocht worden om te doen zal zo de moeite waard zijn, als jullie nadenken over de wonderen die jullie in de toekomst wachten. Wij richten ons vooral op degenen van jullie die toegewijd zijn aan Ascentie, maar zoals wij eerder zeiden, zal niet iedereen die van hogere trilling is willen ascenderen. Sommigen van jullie zullen herkend worden door jullie Ruimtefamilie, en ontdekken dat jullie geregeld hadden om met hen terug te keren naar jullie thuisplaneet nadat jullie reis op Aarde voltooid was. Vele verschillende beschavingen wachten om te profiteren van jullie ervaringen, dat zijn de prachtige resultaten die jullie bereikt hebben. Misschien zullen jullie nu begrijpen waarom jullie zo belangrijk zijn voor hen, omdat niet elke ziel dualiteit binnengegaan is, of dat noodzakelijkerwijs gewild heeft. Jullie zijn echt speciale zielen die anderen heel veel te bieden hebben.


Nu de cyclus zich sluit, bedenk dan dat jullie allemaal levens geleid hebben aan beide kanten van dualiteit, en dat deze worden gezien als noodzakelijke ervaringen om beide energieën te kunnen balanceren. Jullie kunnen nu geslaagd zijn, maar laat jullie prestatie niet jullie geest benevelen over de duisteren. Heb mededogen, en houd in gedachten dat zij nog steeds vonken van Licht en Liefde zijn, en hun weg volledig terug kunnen vinden naar het Licht. In feite juist omdat zij lager gezonken zijn dan vele ander zielen, zullen zij te zijner tijd grote Lichtdragers kunnen worden. Jullie kennen hun karma niet, dus houd ruimte voor toegeeflijkheid over hun rol in de huidige tijd van de geschiedenis.


Terwijl jullie niet gestraft worden voor jullie “zonden” maken jullie hier wel inschattingen over, zodat jullie het effect ervan op andere zielen volledig begrijpen. Dit kan zeer diep gaan en hartverscheurend zijn, maar het is de enige manier om jullie lessen te leren. Tot op zekere hoogte hebben jullie allemaal zulke ervaringen gehad, dus jullie kunnen nu begrijpen waarom het essentieel is dat jullie niet oordelen over andere zielen. Doe je best om te vergeven als je persoonlijk gekwetst bent, en handhaaf deze energieën van haat niet want die zullen aan je lichaam vreten en ziekte veroorzaken. Zij zullen ook jullie vooruitgang tegenhouden omdat jullie ze niet mee kunnen nemen naar de hogere dimensie.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en dit zijn genoeg lessen voor één dag, dus focus op jullie Liefde en Licht en alles zal goed zijn.

 

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk
  
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS