Followers

woensdag 26 oktober 2011

SaLuSa, 26 oktober 2011


SaLuSa, 26 oktober 2011 
Wij kijken naar jullie wereld en zien wat een prachtige plek het geweest is als speeltuin waar jullie je spellen konden spelen. Jullie konden precies doen wat je wilde, maar niettemin met verantwoordelijkheid voor de consequenties. Via vele levens hebben jullie je toekomst gecreëerd, maar lange tijd werden jullie in de lagere vibraties gehouden. Toen jullie daar eenmaal in verstrikt geraakt waren, hadden jullie grote moeite jezelf eruit te bevrijden. Toch vonden jullie, hoewel jullie in de diepten van het duister gestort waren, op een of andere manier het Licht en hebben jullie jezelf opgetild. Het heeft lang geduurd, maar vandaag de dag ontwaken velen van jullie voor de waarheid over jullie bestaan. De overtuigingen die aan jullie werden opgedrongen kunnen jullie niet langer tegenhouden, en er is veel vooruitgang geboekt. Nu stijgen jullie snel in jullie bewustzijnsniveaus, en realiseren de macht die jullie hebben om jullie realiteit te veranderen.


Met jullie blik op de toekomst stevig verankerd aan de komende Ascentie, zijn jullie op een nieuw niveau gekomen dat belooft jullie te bevrijden van de ketenen van het verleden. Velen van jullie kunnen nu uit de energieën van angst stappen, die hen ongewild koppelden aan het verleden en de mars naar totale controle door de duistere machten. Vandaar dat jullie nu in een soort van jojo bestaan leven waar jullie zintuigen continu alle kanten op getrokken worden, omdat het Licht en het duister om jullie aandacht vechten. Omdat het Licht veel krachtiger is zal er maar één winnaar kunnen zijn, en jullie Lichtwerkers weten al dat dat waar is. Jullie zijn daarom al ver voorbij het waarschijnlijke punt om teruggetrokken te worden in de duisternis, en in feite is jullie Licht onderdeel van de grote verheffing die plaatsvindt.Het is geloof in jullie eigen kracht dat zo belangrijk is, en als velen van jullie bijeen komen met een gezamenlijk doel, wordt dat vertienvoudigd. Het is de reden waarom de wereldwijde demonstraties, die begonnen met die op Wall Street, bestemd zijn om zelfs nog krachtiger te worden. Politici negeren, op eigen risico, wat de mensen willen, en zij zullen gedwongen worden te reageren. De energie die voortkwam uit de beweging voor verandering zal niet weggaan, integendeel, deze zorgt voor een terugslag op vele manieren. Mensen kijken nu naar vele aspecten van hun leven, en voor het eerst zien zij hoe slecht zij behandeld zijn. Jullie zijn allemaal soevereine wezens en beginnen dit te beseffen, en nu willen jullie correct en in overeenstemming met jullie rechten behandeld worden.Dierbaren, wij kunnen zeggen dat ongeacht of jullie politici reageren op onze verzoeken, wij dat wel kunnen want jullie hebben de voorwaarden gecreëerd die ons toestaan bij jullie te komen. Voor jullie alleen, zou de taak om de zaken recht te zetten veel te veel zijn geweest, maar omdat dualiteit haar beloop bijna gehad heeft mogen wij ingrijpen. Het is natuurlijk onderdeel van een plan dat al vele eonen geleden is vastgesteld en dat zich nu begint te manifesteren. Dus alles vordert goed ongeacht eventuele schijnbare problemen of vertragingen. Veel is de afgelopen jaren gedaan om de ideale omstandigheden te creëren zodat de volgende fase in het proces kan beginnen. Wij zijn absoluut klaar om door te gaan met een aantal handelingen, welke jullie zullen tonen dat de tijd is aangebroken voor jullie sprong naar het Nieuwe Tijdperk, dat op haar beurt weer zal leiden tot het Gouden Tijdperk, en jullie Kosmische doop.Leef van dag tot dag als iemand die weet wat de toekomst brengt, en vrees niets wat om jullie heen gebeurt. De meesten van jullie zouden nu op de juiste plaats moeten zijn voor de eindtijden, en dat zal zijn waar je de laatste dagen van deze cyclus zult ervaren. De laatste twee maanden van dit jaar beloven zeer opwindend te worden, en uiteindelijk zullen jullie het bewijs zien dat alles zich beweegt richting Ascentie. Dat is uiteindelijk waar het om draait, en niets anders is belangrijk. Er ligt meer nadruk op jullie voorbereiding voor deze gebeurtenis, en gedurende de resterende maanden zal de focus liggen op het ervoor zorgen dat elke ziel weet wat de eindtijd betekent. Niemand zal zonder enig begrip zijn van de keuze die hen wordt aangeboden. Wij willen zien dat zo veel mogelijk zielen gebruik maken van de verheffing uit de derde dimensie naar de hogere dimensies.


Onze diensten aan jullie zijn gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde, en wij oordelen niet over anderen. Wij zien jullie ware zelf als prachtige Wezens van Licht, en zien jullie potentieel om terug te keren naar de goden die jullie zijn. Hoe anders zouden jullie verwachten dat wij zijn, want wij zijn Eén, en dat is een les die jullie in je moeten opnemen en waarnaar jullie met grootst begrip moeten leven. Als jullie dat kunnen, zullen jullie ook ontdekken dat jullie alle zielen als jullie Broeders en Zusters kunnen accepteren, in het Licht van de Schepper die het Bewustzijn is dat alles samen bindt. Jullie kunnen het middel zijn om een vreedzame balans te brengen, waar anderen de weg kwijtraken en sterk reageren op wat er om hen heen gebeurd. Na enige tijd zal die fase voorbij gaan, omdat het niet lang zal duren voor er een algemeen begrip zal zijn van de verheffende periode die op de chaos volgt.Houd jullie ogen en oren open want er staat veel te gebeuren dat een impact op de media zou moeten hebben. Zo niet, dan zal het Internet ongetwijfeld alles oppikken dat buitengewoon is, en dat is meestal betrouwbaar. Echter, dezelfde vrijheid van meningsuiting maakt het ook mogelijk dat mensen met valse informatie twijfel zaaien. Gelukkig is dat meestal zo ver van de waarheid dat de meesten van jullie hun pogingen om jullie te misleiden doorzien.Wij houden jullie Aarde zeer goed in de gaten als zij begint te rommelen, want de reiniging gaat langzaam verder. Zoals altijd zullen wij de effecten hiervan voor jullie proberen te beperken, maar wij kunnen het proces niet stoppen. Wij zullen echter continu deelnemen aan de reiniging van jullie atmosfeer, wat iets is dat wij al lang doen. Onze verantwoording zal echt op gang komen als wij vrij zijn om te komen en gaan, zonder enige inmenging van de duisteren.Ik ben SaLuSa van Sirius, en geef de grote zegeningen en liefde door van de leden van de Galactische Federatie. Wij willen jullie zien zeilen door wat nog resteert van de dualiteitcyclus, en wij zullen bij jullie zijn om alle hulp te geven. Wij zullen natuurlijk niet de enigen zijn, omdat nu ook vele zielen uit de Geestenwereld jullie steunen. Plus jullie Engelachtige Wezens die, indien nodig, uitzonderlijke krachten hebben, en die jullie al beschermen zoals zij gedaan hebben sinds jullie geboorte op Aarde.

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk
  

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS