Followers

Google+ Followers

maandag 3 oktober 2011

SaLuSa, 3 oktober 2011SaLuSa, 3 oktober 2011 
Onze vloot wordt nu zo regelmatig in jullie luchten gezien dat Disclosure nauwelijks nodig is als er bewijzen worden gevraagd van ons bestaan. De tijd dat onze aanwezigheid verborgen kan worden gehouden is voorbij en is zinloos, en als een aantal van jullie astronauten bereid zijn het te erkennen, vragen we ons af wat de sceptici nog meer aan bewijs willen hebben. Maar dat baart ons geen echte zorgen want zij die in twijfel zijn, moeten hun eigen waarheid vinden. Toch mogen jullie je afvragen waarom jullie autoriteiten hun hoofd nog steeds in het zand steken. Het gaat Dierbaren, om het vooruitzicht antwoord te moeten geven op alle vertelde leugens, en uiteindelijk toe te moeten geven dat zij al vele jaren hun eigen Ruimte Vloot hebben. En verder willen zij jullie niet laten weten dat zij niet alleen contact met de Greys hebben gehad maar dat zij ook bijna 80 jaar met hen hebben samengewerkt, wat een lange tijd van bedrog is geweest  waarin “ontvoeringen” en verminkingen van vee werden toegestaan. De “waarheid” houdt niet erg gestand bij hen en er is ook nog een kleine kwestie van het hebben van bases op de Maan en Mars.
 

Voor de oude garde opent de waarheid de doos van Pandora, en laat niet op de laatste plaats zien hoe miljarden dollars van jullie geld aan geheime operaties is gespendeerd. We zouden verder kunnen gaan maar het volstaat te zeggen dat er geen schuilplaats zal zijn voor degenen die schuldig zijn aan de grootste criminele daden die ooit tegen eigen mensen zijn begaan. Ze hebben zoveel uit te leggen en wat wij jullie hebben verteld is slechts het topje van de ijsberg. We weten dat jullie je zullen afvragen hoe dit onder jullie eigen neus kon gebeuren terwijl jullie er weinig of geen kennis over hadden. Het antwoord is dat de Illuminatie grote macht en invloed hebben uitgeoefend en dat zij duizenden jaren lang naar deze tijd hebben toegewerkt. Ondanks dat allemaal zijn hun dagen geteld en zij zullen terugblikken op het feit dat ze over de laatste horde zijn gestruikeld. Jullie volgende vraag zal zijn “waarom ze niet tot stoppen zijn gebracht”, en dat is omdat niemand zich met de evolutie van een andere soort mag bemoeien. Ja, wij hebben toestemming gekregen jullie te leiden en jullie inzichten te vergroten maar de laatste keuze is aan jullie als scheppers van jullie eigen evolutie.


Terug naar de huidige situatie ervaren jullie dus het resultaat van jullie eigen wensen en bedoelingen, daar waar jullie je gezag aan anderen hebben overgedragen. Het is jullie creatie en de reden waarom jullie het tot het einde doorlopen. Zoals altijd betreft de enige uitzondering de Hogere Wezens die alles overzien, die uit naam van de Schepper handelen en tussenbeide mogen komen. Aangezien de oude garde hun macht over jullie al enige tijd terug had moeten opgeven, heeft het nu een punt bereikt waarop het hen zal worden ontnomen. Zelfs de duistere kliek moet zich aan bepaalde regels houden en kan niet overal maar tekeer gaan zoals ze willen. De doorslaggevende factor in deze cyclus is het decreet van de Schepper geweest dat deze met Ascentie zal worden voltooid. Daarom wordt het door de Galactische Federatie en andere Lichtlichamen ondersteund, met de belofte dat het zoals bedoeld wordt afgesloten. Er zou geen herhaling komen van de laatste catastrofe toen de Atlantiërs zo’n 10.000 jaar geleden Atlantis vernietigden.


Jullie geschiedenis is ook weer een gebied dat veel correctie vereist omdat het wederom maar weinig gelijkenis vertoont met de waarheid. Elk land heeft het beschreven in overeenstemming met hoe zij herinnerd zou willen worden. In hun annalen wordt natuurlijk geschreven over de glorie van een oorlog en worden hun wreedheden en misdaden tegen veroverde mensen verborgen. Hebzucht en macht hebben de meeste campagnes begeleid en oorlogen werden bewust met dat doel begonnen. Het hele scenario is er een dat de activiteiten weerspiegelt van degenen die het contact met hun goddelijke zelf zijn kwijtgeraakt. Dat kwam niet onverwacht want toen jullie afdaalden naar de lagere trillingen vergaten jullie wie je werkelijk was. Fouten maken wordt niet zozeer als een zonde gezien als wel te falen ervan te leren.


Om ervoor te zorgen dat jullie niet in de derde dimensie gevangen zouden blijven zitten werd er een plan ontworpen dat een geleidelijke instroom te zien zou geven van zielen die nog steeds boven zo’n lage trilling uit zouden kunnen komen. Het resultaat is dat het Licht in zo’n 100 jaar tijd opnieuw op Aarde is gevestigd. Jullie hebben nu krachtige rasters die haar omcirkelen en van waaruit jullie het Licht naar jezelf toe kunnen trekken. We zijn blij te kunnen zeggen, omdat we duizenden jaren lang hebben geholpen met het stimuleren van groei, dat het ons genoegen doet tenslotte zulke prachtige resultaten te zien. Het betekent dat ongeacht wat jullie in de buitenwereld zien, alles volgens plan verloopt. Ascentie is verzekerd, en het duurt niet lang meer voor het duidelijk waarneembare bewijs aan jullie wordt geleverd. Spectaculaire tijden liggen voor ons, maar alles verwijst naar het einde van de cyclus en naar jullie mogelijkheid om de dualiteit in zijn huidige vorm te verlaten. Welke kant jullie je ook ontwikkelen, jullie zullen de verantwoordelijkheid blijven dragen voor jullie handelingen. Maar jullie hebben in de hogere trillingen van de dimensies waar jullie je naartoe bewegen, een bewustzijnsniveau dat geen donkere gedachten bevat of dergelijke activiteiten toestaat.
 

Jullie zijn allemaal naar de Aarde gekomen om jullie spirituele inzichten te vergroten en om de uitdaging van de lagere trillingen te overwinnen door terug te keren naar het Licht. Als je naar je ervaringen kijkt en ze allemaal als waardevol beschouwt en onthoud dat je van de hogere dimensies kwam om dit zo te beleven, kan je en zal je jezelf niet echt als een mislukking beschouwen. Toch is het voor een ziel noodzakelijk dat zij, als zij door de lagere trillingen is overweldigd, haar eigen weg terug omhoog gaat naar de hogere dimensies voor zij volledig naar het Licht kan terugkeren. Aangezien jullie allemaal de eeuwigheid hebben om dit in te doen, is er geen grote reden tot bezorgdheid want jullie worden allemaal bij de terugweg geholpen. God is Geheel Liefde en heeft nooit één ziel verlaten of veroordeeld maar heeft hen in plaats daarvan omringd met Liefde en Licht, wat hen omhoog zal tillen.


Jullie zullen merken dat als zielen van Licht zichzelf kandidaat stellen voor machtsposities, de oude garde hen probeert tegen te houden, maar zonder resultaat. Dit is het moment dat de veranderingen moeten beginnen en desinformatie doet al de ronde. Jullie zouden inmiddels echter voldoende kritisch moeten zijn om de waarheid te kunnen vinden. Als het niet het gevoel van oprechtheid bevat mag je concluderen dat het vals is. Vertrouw zoals altijd op je intuïtie en schuif het als je twijfelt terzijde tot je het op een of andere manier zeker weet. Jullie zijn niet gemakkelijk voor de gek te houden maar soms wel geneigd anders te re-ageren op met angst beladen voorspellingen. Wij zijn hier om ervoor te zorgen dat jullie overgang zo probleemloos mogelijk verloopt. Er zullen slachtoffers zijn maar met de noodzaak van Moeder Aarde om met haar eigen reinigingsproces verder te gaan is dat onvermijdelijk.
 

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik draag de liefde en groeten over van de Galactische Federatie. Het zal nu niet lang meer duren voor we een aantal van jullie ontmoeten.


Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS