Followers

Google+ Followers

vrijdag 14 oktober 2011

SaLuSa, 14 oktober 2011SaLuSa, 14 oktober 2011 Je kunt je soms afvragen waarom verschillende channelingbronnen soms eigen data voor verwachte gebeurtenissen geven, en toch niet die betwisten die door anderen gegeven worden. Hoewel er over het algemeen terughoudendheid is in het geven van data, dicteren de omstandigheden af en toe dat een vaste datum kan worden erkend, zoals een datum die goddelijk is gegeven. De reden hiervoor is dat er verschillende tijdslijnen bestaan voor de meeste gebeurtenissen, wat betekent dat er meer dan één uitkomst mogelijk is, dus de uiteindelijk “correcte” datum voor jullie hangt van jullie keuze. Daarom willen wij niemand de keuze weigeren, want dan zouden wij de uitkomst kunnen beïnvloeden en dat zou gezien kunnen worden als inmenging. Dus terwijl vele data gegeven worden voor bijna alle belangrijke gebeurtenissen, zouden wij willen suggereren dat jullie je focus richten op diegene die het meeste aan jullie begrip voldoet.


Financiële gebeurtenissen beheersen nog steeds de krantenkoppen en elke keer lijkt het erop dat de zaken slechter gaan in plaats van beter. Wij kunnen niet zeggen dat wij verrast zijn, omdat pogingen gedaan worden om de oude systemen draaiende te houden, in plaats van de problemen vanuit een compleet nieuwe hoek te benaderen. De onderliggende reden voor de ineenstorting wordt door sommige mensen begrepen, maar zij bevinden zich niet noodzakelijkerwijs in een positie om te kunnen beïnvloeden wat er gebeurt. De ingrijpende veranderingen die nodig zijn zullen alleen plaatsvinden als erkend wordt dat de oude manieren niet langer werken. Dat is iets wat wij onze bondgenoten zo snel mogelijk helpen bewerkstelligen. De omvang van de samenwerking die wij in de verschillende landen krijgen is bemoedigend, en het zal een punt bereiken waarop er een grote meerderheid zal zijn die de noodzakelijke veranderingen zal ondersteunen, en dan kunnen die doorgaan.


De Duisteren twijfelen niet langer dat het ons menens is, en hun nederlaag is slechts een kwestie van tijd. De Verlichten zijn geduldig en realiseren zich dat, op voorwaarde dat de juiste tijd gekozen wordt om de genadeslag uit te delen, er een relatief soepele overgang van het oude naar het nieuwe zal plaatsvinden. Met de groeiende energie- en bewustzijnsniveaus op Aarde, kan er geen twijfel over bestaan dat de veranderingen aanstaande zijn. Wij zouden eerder spreken van weken dan van maanden, en dat geeft ons vertrouwen in de toekomst aan. Echter, wij zouden liever hebben dat jullie je eigen intuïtie gebruiken, want je zou verrast zijn hoe vaak die de waarheid oppikt. In sommige opzichten zijn de exacte data niet zo belangrijk, want wanneer een gebeurtenis dichtbij manifestatie is, zullen jullie je daar hoe dan ook van bewust van zijn.


Op het moment houden wij ons vooral bezig met het in de gaten houden van de Aardse gebeurtenissen, of deze nu door de mens gemaakt zijn of natuurlijk zijn, om ervoor te zorgen dat niets uit de hand loopt. Wij zijn om verschillende redenen in jullie luchten, en houden ons regelmatig bezig met reinigen van de Chemtrails, en balanceren jullie weerpatronen om de seizoenen te handhaven. Op de lange termijn zullen deze temperen en gematigder worden, en eenmaal geascendeerd zullen zij geen noodzakelijke factor voor voedselproductie zijn. De dimensionale veranderingen zullen uiteindelijk zo verreikend zijn dat condities constant zullen blijven. Inderdaad, in jullie fijnere lichaam zullen jullie niet blootstaan aan de verwoestingen der tijd, ziekte of enige beperkende factor. Ascentie zoals jullie het begrijpen, gaat door en begint pas met de sluiting van de dualiteitcyclus.


Hoe goed wij ook proberen over te brengen wat de toekomst voor jullie brengt: soms zijn woorden niet toereikend. Om de schoonheid, harmonie en balans van de hogere dimensies te begrijpen moet je daar zijn, want hoe kan iemand echt de manier beschrijven waarop de energie je streelt en ervoor zorgt dat je je zo geweldig voelt. Vermoeidheid is iets dat jullie op Aarde ervaren als jullie fysieke lichaam haar energie kwijtraakt, terwijl dat in de hogere dimensie nooit plaatsvindt omdat jullie continue de energieën om je heen aantrekken. Alle Aardse problemen die samenhangen met het hebben van een fysiek lichaam bestaan niet. Hoewel we op de zaken vooruit lopen, zullen al deze veranderingen jullie te zijner tijd te wachten staan.


Voor de oudere mensen onder jullie die ascenderen, zal het veel meer betekenen, want zoals dat ook gebeurd als je van de dood doorgaat naar de Astrale Niveaus, zul je jezelf snel kunnen “denken” in een jonger lichaam dat vrij is van ouderdomseffecten. Je kunt geleidelijk aan een plaatje samenstellen hoe het zal zijn om te ascenderen, en misschien is de meest nuttige aanwinst wel de mogelijkheid met iedereen te “spreken” via telepathie, ongeacht de afstand. Soms wordt dit door jullie ervaren zonder dat jullie het weten, als het lijkt dat jullie eigen stem tegen jullie praat. Een ander gadget dat het leven zo veel gemakkelijker zal maken zal een stemmenvertaler zijn, die jullie naar elke taal laat luisteren alsof het je eigen taal is. Sommige van onze technologie is zo geavanceerd dat het door jullie slechts als een mogelijkheid wordt gezien, omdat jullie de kennis nog niet hebben om het zelf te doen. Dat is waar wij jullie helpen de kwantumsprong voorwaarts te maken, en jullie zullen introduceren tot ons niveau van bestaan.


Wij blijven praten over de komende opwindende tijden, en, gezien het feit dat ze jullie zullen bevrijden van jullie gebondenheid, moet dat zo zijn. Echter, het is niet alleen dat, want jullie verruilen de ene levenservaring met een andere die veel beter is. Het is een ervaring die jullie eonen geleden achter je lieten, om tijd en ruimte in Dualiteit te ervaren. Jullie hebben werkelijk het recht verworven om daaruit te vertrekken, en zijn als beschaving uiteindelijk geslaagd in het overwinnen van de aantrekkingskracht van de lagere energieën. Het heeft jullie lange tijd gekost, maar dat alles zal vrij snel vergeten worden als jullie het achter je laten en genieten van jullie nieuwe leven.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en zou willen vermelden dat sommige van onze kleinere Moederschepen wat dichter bij de Aarde geplaatst worden, waardoor wij jullie met onze verkenningsvoertuigen sneller kunnen bereiken. De noodzaak om jullie duisteren en hun activiteiten in de gaten te houden is van vitaal belang in deze eindfase die zal leiden tot hun verwijdering. Op deze manier kunnen wij verhinderen dat zij een poging ondernemen om een ernstig incident te veroorzaken om hun eindtijd te vertragen. Wij geloven dat zij voldoende macht verloren hebben zodat dit voorkomen kan worden, maar blijven waakzaam en gefocust op onze verantwoordelijkheid voor jullie. Wij hebben jullie begeleid en jullie vele, vele jaren beschermd, en het is heel bevredigend voor ons te weten dat wij jullie geholpen hebben jullie doel te bereiken. Wij hebben naar jullie gekeken als naar onze familie en zijn nooit ver weg geweest. Binnenkort zullen wij nog dichterbij zijn, tot het Eerste Contact wanneer wij werkelijk bij jullie zullen zijn. Ik verlaat jullie met de gedachte dat als je gekozen hebt voor Ascentie, het niet uitmaakt of je op Aarde bent om het te ervaren, je zult het nog steeds doen. Elke ziel moet een keuze maken, en binnen niet al te lange tijd zal iedereen de betekenis hiervan volledig begrijpen.Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light

Vertaling: Puk


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS