Followers

Google+ Followers

zondag 30 december 2012

28-12-2012

SaLuSa, 28 december 2012Het maakt niet uit hoeveel voorspellingen er zijn gedaan … want het zijn allemaal mogelijkheden die afhankelijk zijn van jullie creatieve krachten in de mate waarop ze zich materialiseren. Dus we vertellen jullie dat je hebt ervaren wat je creëerde, maar voor degenen die meer bewijs van de verhoging van de trillingsfrequentie (ascensie) verwachtten was het teleurstellend. We begrijpen jullie gevoelens, maar het proces van de vibratiestijging is niet gestopt en zal zelfs sneller verlopen dan tot nu toe. De vibratiestijging van de energie in jullie zonnestelsel vond plaats via de uitlijning van jullie Zon en de grote Centrale Zon van de Galaxy, en er hebben evenveel zielen wel als niet enig bewijs hiervan ervaren. 

De vibratiestijging (van de 4e/5e dimensie) vond plaats, maar tot jullie verrassing zijn de zielen met een lagere vibratie (3e dimensie) nog steeds bij jullie. Dat komt omdat velen in staat waren de energie te absorberen en hun trillingsfrequentie was voldoende gestegen om hierin mee te gaan, maar hun vibratie zal in een sneller tempo moeten stijgen als ze bij jullie (de voorlopers) willen blijven. Vergeet ook niet dat veel zielen onbewust waren van het belang van 21 december, dus degenen onder hen die misschien wel iets hebben ondervonden zouden niet geweten hebben wat hiervan de oorzaak was. Dat betekent dus … dat hun laatste kans om in het proces van vibratiestijging te blijven en te vermijden dat ze van Aarde zouden worden weggehaald, het bewijs is dat dit voor hen van het allergrootste belang is. Steeds werd er gehoopt dat zoveel mogelijk zielen de nieuwe energieën zouden kunnen accepteren. Dus wij vinden dat, wanneer je het positieve resultaat (h)erkent, je blij zult zijn dat meer van je zielenfamilie zijn gebleven.

Het Nieuwe Tijdperk is begonnen en de tijd zal leren dat niets verloren is gegaan door de aard van je ervaring. Vanaf dit moment zul je een veel positiever resultaat beleven, want jij bent nu verantwoordelijk voor je eigen toekomst. Je persoonlijke zuivering van nog steeds ongewenste energieën kan met grote snelheid vooruitgaan, en je zult geen enkele moeite ondervinden om te slagen. Je bent nu op een nieuw niveau van geluk en vreugde door gewoon levend te zijn en te weten dat je nu kunt overgaan naar een nieuw leven met meer vrijheid dan ooit. Als gevolg van het ontvangen van de energieën van de 21 december, ben je meer overgegaan in het 'Nu' en dat betekent dat je minder tijd en ruimte beleeft. Wanneer jij je naar de 5e dimensie verplaatst zul je beseffen dat de tijd niet langer lineair is, en verlies je soms elk perspectief van waar je bent of hoe je daar bent gekomen. Word niet bang want je kunt jezelf ‘terugdenken’ naar waar je was. Na verloop van tijd kun je andere dimensies en werkelijkheden waarnemen en zelfs andere entiteiten zien die zich daar bevinden. 

Jullie huidige regering en vele andere die zich grotendeels in de Westerse Wereld bevinden staan op het punt vervangen te worden, en het is een belangrijke stap waardoor heel veel andere dingen vooruitgang kunnen boeken. Ze kunnen de huidige crisis niet oplossen als gevolg van de instorting van een aantal banken, en vanwege de corrupte systemen die door hen gebruikt worden om hun eigen winsten te vergroten met hun bedrieglijke handel. De antwoorden zijn ons al bekend, en de nieuwe systemen zijn voorbereid en staan klaar om zeer binnenkort uitgevoerd te worden. Dagelijks zal elke ziel in bewustzijn blijven groeien, en het nettoresultaat is dat jullie, als beschaving, steeds minder geïnteresseerd zullen zijn in wat het verleden jullie te bieden had. Jullie worden wijzer en slimmer in het ontdekken hoe jullie eeuwenlang misleid zijn. Jullie zijn niet langer bereid om ‘meer van hetzelfde’ te accepteren, en eisen een nieuwe benadering van het leven dat ieders soevereiniteit en vrede en overvloed respecteert. Jullie moeten jezelf vrij kunnen uitdrukken en, zoals wij het zien, met alle anderen als Een, als een eenheid leren omgaan.

We begrijpen volkomen waarom sommigen van jullie ontmoedigd zijn dat de vibratiestijging (overgang naar de 4e/5e dimensie) op een vrij rustig wijze verlopen is, maar kijk naar de positieve aspecten. We hebben geprobeerd jullie te leiden om de hoogste perceptie van jezelf te bereiken en wat jullie in het Nieuwe Tijdperk konden verwachten, en die aanmoediging zal blijven voortduren. De 21e december uitlijning heeft plaatsgevonden en jullie zijn het Nieuwe Tijdperk begonnen met een hoger bewustzijnsniveau. Hierdoor zullen jullie het vibratieverhogingsproces kunnen versnellen, en zullen jullie de veranderingen snel achter elkaar zien plaatsvinden. Alles wat jullie verwachten van de wijze waarop het Nieuwe Tijdperk zal worden ingeluid zal nog steeds optreden met een grotere steun dan voorheen, nu de weg hiertoe vrijwel duidelijk is. Jullie hebben tot nu toe veel geduld gehad en we zijn jullie en alle andere zielen zeer dankbaar voor jullie toewijding aan het Licht. Gebeurtenissen zullen nu veel gemakkelijker en sneller kunnen plaatsvinden, en wij kunnen jullie verzekeren dat het werk dat jullie hebben verricht om Licht en Liefde naar de mensen te brengen, enorme resultaten hebben gehad.

Natuurlijk is de trillingsfrequentie van Moeder Aarde ook gestegen, en zij gaat met jullie verder samenwerken om het Nieuwe Tijdperk tot stand te brengen. Er zijn slechts enkele incidenten geweest van mensen die de Aarde moesten verlaten, en dat is te danken aan de Lichtwerkers die zo hard hebben gewerkt om alle zielen naar het Licht te brengen. Het doet ons genoegen om vast te stellen dat het de spanning en twijfels van sommige mensen heeft opgelost, omdat ze zo bezorgd waren over vrienden of familie. Het geeft veel hoop voor de zielen die tot nu toe zich nog niet bewust waren van het belang van de nieuwe periode waarin jullie zijn terechtgekomen. We weten dat sommigen van jullie zullen terugkijken en zich zullen afvragen waarom de indruk werd gewekt dat er zoveel vóór de ascensie zou zijn bereikt. We kunnen jullie zeggen dat onze beweegreden is geweest om jullie in de gelegenheid te stellen door te gaan via je eigen creatieve krachten.

We weten dat de Lichtwerkers veel tijd en inspanning hebben besteed in het bereiken van succes, en de ogenschijnlijke mislukking is geen kritiek op hen. Inderdaad, hun toewijding aan hun taak was terecht. Het werd veroorzaakt vanwege de omstandigheden die niet voldeden aan het criterium voor volledige manifestatie van de eerste veranderingen die jullie verwachtten. Ja, er waren tijden waarop jullie zo dichtbij de beloning van jullie inspanningen waren, maar de duistere zielen veroorzaakten vaak een bedreiging of vertraging die we niet konden negeren. Vergeet niet dat we niet de bevoegdheid hebben om kwesties af te dwingen tenzij het goddelijk besloten is, want jullie bepalen de uitkomst en zijn hiervoor verantwoordelijk. 

Wees ervan verzekerd dat er geen tijd verloren is gegaan omdat er weinig vooruitgang lijkt te zijn gemaakt. Achter de schermen bleven onze bondgenoten druk bezig, en zijn nu dicht bij de realisatie van regeringswisselingen. Dit is dus essentieel om de restanten van de oude driedimensionale politiek op te ruimen, en het benoemen van leiders in de macht die zich bewust zijn van de noodzaak van enorme veranderingen om het Nieuwe Tijdperk te vestigen. Jullie zullen binnenkort een golf van liefde ervaren die over de Aarde veegt, die zal laten zien dat jullie beschaving een grote sprong voorwaarts heeft gemaakt. Dit brengt dus een sterke doelbewuste eenheid tot stand die zal helpen om de wereldvrede te brengen. Als jullie verdergaan met je te concentreren op gebieden van de wereld die nog steeds in conflict zijn, zal dit doel binnenkort een positief resultaat opleveren. Zodra de vrede op jullie wereld is bereikt zullen wij ervoor zorgen dat de oorlog niet zal terugkeren, en dat we dit, indien nodig, met een decreet zullen afdwingen.

Elke dag die verstrijkt zullen de vooruitzichten van een grotere show van onze schepen ook drastisch toenemen. Vele ogen zullen binnenkort gericht zijn op de armoede en noden in het Midden-Oosten en de landen van het Verre Oosten, wanneer mededogen en begrip de focus zullen richten op die plekken waar dit het meest dringend is. Het zal regeringen dwingen om serieus naar deze kwesties te kijken, en actie te ondernemen. De inspanningen van onze bondgenoten zullen ook de herverdeling van rijkdom regelen, die illegaal verkregen is. Dus veel staat op het punt van verwerkelijken, en met de lagere trillingen zullen ze sneller verdwijnen en is er minder kans op vertraging.

Beste mensen, bekijk het zo … jullie hebben helemaal niets verloren omdat jullie dromen niet zijn uitgekomen; in feite heb je meer gekregen dan je eerder had. Nu de wijze waarop het duidelijker en zekerder is geworden, kan onze hulp meer openlijk gebeuren. Dit is dan ook de reden waarom we heel graag en zo snel mogelijk met de onthulling willen beginnen. Dan kunnen we echt en zonder enige belemmering verder komen. Alle vooruitzichten zijn gunstiger geworden, en jullie inspanningen zullen al snel productiever zijn. Wij zijn natuurlijk meestal dicht bij jullie maar vertonen ons zelden, maar dat zal binnenkort ook veranderen. Wij moeten allen bijeenkomen, en uiteindelijk zullen jullie je bij ons, de Leraren en jullie familie uit Binnen-Aarde voegen. Het is een tijd van viering, en de hele wereld zal weten dat wij gekomen zijn.

Nooit gebeurt er iets bij toeval, maar zal na een goddelijke decreet volgen. Er zijn machtige Wezens die het woord van God zonder vragen zullen uitvoeren, maar wij begrijpen jullie twijfels en problemen wanneer de dingen niet lijken te gaan zoals gepland. Toch zullen alle gebeurtenissen komen en voldoen aan de beloften die zijn gedaan. Dit is al bekend, zodat alles dat in de Nu bestaat gewoon op het juiste moment wacht om zich te manifesteren. Dit betekent dat het gerealiseerd wordt op het moment dat het maximaal ten goede komt aan jullie beschaving. Wat er moet gebeuren is duidelijk, niet alleen voor degenen die reeds wakker zijn, maar misschien in sommige opzichten is het nog sterker gericht op degenen die nog steeds sluimeren. Nu de lagere trillingen verdwijnen, krijgen ze een zachte duw om zich te herinnering dat ze op hun eigen kruispunt staan. Zij moeten een duidelijke beslissing nemen wat ze willen doen, want anders zullen zij geen vooruitgang boeken in het Nieuwe Tijdperk. Het is hun keuze en op een hoger niveau weten ze onbewust wat er op het spel staat.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en laat ik zeggen dat het niet lang zal duren voordat velen van jullie naar deze tijd terug zullen zien en het bewijs van je ascensie (vibratieverhoging) zullen opmerken door de (h)erkenning van de veranderingen in jezelf. Je zult het ook zien bij je vrienden en familie, en beseffen dat ze een meer vreedzame aura rondom hen creëren. Als de hogere energieën op de Aarde blijven komen dan zal hun effect voor iedereen zichtbaar zijn, wanneer de mensheid zich in liefde uitstrekt en de krachtige Lichtenergieën naar diegenen brengt die nog steeds in duisternis verkeren. Het proces van bewustzijnsverhoging zal even krachtig zijn als ooit tevoren, en onze liefde zal jullie al die tijd vergezellen. 

Dank u SaLuSa.

Mike Quinsey

Hallo vrienden,
Houd er rekening mee dat vanaf vandaag de berichten elke week, op vrijdag zullen verschijnen. SaLuSa heeft me ‘verteld’ dat de komende tijd de berichten niet nodig zullen zijn aangezien de gebeurtenissen het over zullen nemen. 
Ik wens jullie een Gelukkig Nieuw Jaar en een Gelukkig Nieuw Tijdperk. 
In liefde en licht, Mike.Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS