Followers

Google+ Followers

maandag 17 december 2012

17-12-2012


SaLuSa, 17 december 2012Je raakt gewend aan het idee dat de dualiteit zoals je die hebt ervaren tot het verleden behoort, zodat je verder kunt gaan met het opschonen van alle oude persoonlijke energieën die geen plaats hebben in de hogere dimensies. Het zou gemakkelijker moeten zijn nu je bent opgetild naar een hogere frequentie omdat je instinctief weet wat je aandacht nodig heeft. Het keerpunt is bereikt en er is geen weg terug. Met de Ascentie van de aarde heb je het gouden tijdperk bereikt en kun je reorganiseren en opschonen om een galactische beschaving op te zetten.

We weten dat velen van jullie die op 12-12 weinig hebben gevoeld, inmiddels veranderingen beginnen op te merken. Dit blijft doorgaan terwijl je lichaam reageert op de energieën die je aarde bereiken. Ascentie blijft net zoals je spirituele evolutie doorgaan, maar het zal enige tijd duren tot het volgende cruciale punt wordt bereikt. Je kunt gaan kiezen waar je toekomst ligt. Grote kansen worden je aangeboden, waar je in het verleden voornamelijk bezig was met het verdienen van een inkomen om te kunnen overleven. Dergelijke problemen bestaan in de toekomst niet en je zult alle tijd hebben om je hart te volgen. Het helpen van anderen zal je veel voldoening geven omdat dit het belangrijkste doel in je leven is.

Terwijl de tijd verstrijkt laat je zaken die je plezier gaven in de oude dimensie los. Je verlangen zal meer puur zijn en uit een energie bestaan die je trillingen nog verder verhoogt. Verslavingen en oude gewoonten zullen gradueel verdwijnen omdat je meer interessante en bevredigende manieren ontdekt om je tijd te besteden. Je maakt overal waar je gaat nieuwe vrienden waardoor je een gevoel van vervulling krijgt. Veel speciale relaties die je had op aarde blijven in de toekomst bestaan en door een krachtige liefdesband wordt je nooit lang van elkaar gescheiden.

Liefde is de sleutel tot alles, wat de reden is waarom je wordt aangemoedigd om richting onvoorwaardelijke liefde te werken. Het is de ultieme prestatie die iedere deur voor je opent en je in staat stelt om door de verschillende dimensies omhoog te blijven bewegen. Je hebt te veel afleidingen en confrontaties gehad als gevolg van de mensen die in de lagere trillingen zijn gevallen. Het tijdperk van materialisme loopt snel ten einde voordat het helemaal verdwijnt. In de meest uitdagende omstandigheden heb je vooruitgang weten te boeken en we bewonderen jullie doorzettingsvermogen en vastberadenheid om succesvol te zijn. Het helpt je vooruit op je pad naar voltooiing, wat je echte doel is.

Je hoeft niet noodzakelijkerwijs te weten hoe je dit hoge punt hebt bereikt dat je het nieuwe tijdperk binnendraagt. Jullie hebben in vele levens iedere mogelijke situatie of uitdaging ervaren en door die innerlijke stem bleef je aandacht gericht op je levensplan. Nu de cyclus van dualiteit bijna is afgelopen heeft het weinig tot geen invloed meer op je. Kijk vooruit en stap in je nieuwe zelf, die zijn of haar plaats inneemt in de mooie energieën van de hogere dimensies. Hoewel je honderden levens hebt gehad zal de unieke ervaring die je zult krijgen er één zijn om lang te koesteren.

Wij van de Galactische Federatie van Licht maken ons klaar om betrokken te raken bij de vele projecten die het nieuwe tijdperk helpen manifesteren. We zijn klaar voor actie en dat is gezien de vertragingen exact wat je zou verwachten. We blijven wereldse zaken in de gaten houden zoals we dat al enige tijd hebben gedaan. We hebben voorkomen dat de situatie in het Midden-Oosten zou escaleren zodat er geen nieuwe wereldoorlog kon komen. Dergelijke gebeurtenissen behoren al tot het verleden en we kunnen niet wachten om permanente wereldvrede te realiseren. Het moet gebeuren omdat de lage trillingen van oorlog en alles wat ermee verbonden is, niet kunnen bestaan in de hogere dimensies.

Voor mensen die Kerstmis vieren is het een tijd van geven. In gedachten zijn ze bij degenen die minder bevoorrecht zijn. We zien dat jullie liefdevoller en vrijgeviger zijn dan ooit, wat een teken is van de mate waarin je vooruit bent gegaan op je spirituele pad en dat heeft gezorgd voor een grote toename van de hoeveelheid liefde die is gegrond op aarde. Met het nieuwe tijdperk in het vooruitzicht blijven deze energieën stijgen en zal er een gevoel van vreugde en blijheid zijn. Het zal geen tijdelijke ervaring zijn omdat de hogere energieën op den duur normaal zullen zijn. Het is alsof je bent opgetild door een grote liefde die iedere cel van je lichaam is binnengegaan.

Terwijl de dagen verstrijken merk je dat je vaker harmonie en vrede gaat voelen. Omdat je je eigen lichaam hebt opgeschoond is er plaats gekomen voor hogere energieën. Vergeet niet dat je lichaamscellen veranderen tot ze uiteindelijk kristallijn worden. Het biedt ruimte voor een hoger bewustzijnsniveau dat past bij een ziel die de hogere dimensies binnengaat. Het is het begin van je pad naar volledig bewustzijn en een galactisch wezen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ben verheugd dat je eindelijk de finishlijn in zicht hebt. Je hebt na je lange verblijf in de duisternis lange tijd op deze dagen gewacht. Het licht is diep in je verankerd en blijft exponentieel groeien. Je bent de incarnatie van liefde en we zijn bevoorrecht om er deel van uit te maken.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS