Followers

Google+ Followers

vrijdag 30 maart 2012

30.03.2012SaLuSa, 30 Maart 2012Het kan niet lang meer duren voordat de vele activiteiten onder jullie aandacht komen, die worden uitgevoerd om jullie vooruit te helpen. Onze bondgenoten zijn in die mate betrokken dat de media gedwongen zullen worden de kwesties te behandelen. Het kan iets langer duren voordat onze aanwezigheid wordt gemeld maar alle pogingen om dit te voorkomen zullen zinloos zijn. De eerste respons zal allerhande reacties te zien geven maar zij die twijfels hebben of ons afwijzen zullen snel worden overschaduwd door de acceptatie bij de meerderheid van de mensen. Het zal niet lang duren voor het besef door dringt dat wij hier zijn om jullie te helpen en dat omvat het verwijderen van al diegenen die hun gezag en verantwoordelijkheid naar jullie vele jaren lang hebben misbruikt. Het betekent het einde van het bestaan van de Illuminatie die al ernstig zijn verzwakt door zoveel controle over jullie te zijn kwijtgeraakt.


Jullie zullen inmiddels weten dat wij ten volle bezig zijn met het handhaven van vrede op de planeet, al kunnen we niet elke confrontatie tegenhouden. Er komt vrede bij jullie als de grote machten stoppen zich te bemoeien met de zaken van andere landen. Te lange tijd hebben zij omstandigheden beraamd en gemanipuleerd waardoor landen werden gedwongen hun grondstoffen volledig van de hand te doen. Het resultaat was dat veel van de gegenereerde rijkdom die de inwoners had moeten helpen, het land verliet. Deze problemen zullen allemaal worden rechtgezet, samen met het verhogen van de levensstandaard van de mensen en het introduceren van nieuwe technologieën. In de armere landen is het gebrek aan medische zorg en adequate voorzieningen een groot probleem geweest maar dat zal snel worden opgelost. Het gebruik van chemische medicijnen zal overbodig worden omdat we natuurlijke methodes zullen gebruiken middels technologieën die voor jullie nieuw zijn. Geen uitdaging zal voor ons te groot zijn om aan te kunnen en de veranderingen zullen heel snel zichtbaar zijn.

We weten dat mensen al staan te popelen om erachter te komen wat er gaat gebeuren, maar we vragen jullie te wachten tot we onszelf volledig kunnen voorstellen. We willen ons tot iedereen richten en er zeker van zijn dat jullie snel begrijpen wat er van jullie wordt verwacht. Heb geen angst, want alles zal op tijd worden gegeven en er komen ook mogelijkheden om ons te ontmoeten zodat vragen kunnen worden beantwoord. Er komen een tijd lang doorlopend uitzendingen om jullie actueel op de hoogte te houden over gemaakte vorderingen. Er breken spannende tijden aan en het zal zich over de wereld verspreiden zodra de toekomst wordt begrepen. Vrijheid is iets wat slechts een klein aantal echt heeft ervaren maar jullie zullen er allemaal volledig door worden overspoeld voordat Ascentie plaatsvindt.

De toekomst is goudkleurig en is feitelijk een Gouden Tijdperk en dat gegeven alleen al zou jullie een idee moeten geven waar je naar uit kan kijken. Een perfect leven en het vermogen naar wens te creëren zal een nieuwe ervaring zijn en tegen die tijd zullen jullie een hoger bewustzijnsniveau en inzicht hebben gekregen dat misbruik van jullie krachten zal voorkomen. Zoals jullie zien, gaat er een grote sprong voorwaarts plaatsvinden en jullie zullen zacht uitgedrukt, absoluut verschillen van wie jullie nu zijn. Een langere levensduur naar keuze zal iets nieuws zijn en verschaft jullie ruimschoots de tijd om het volledig te ervaren. Eigenlijk zullen jullie letterlijk van lichaam kunnen ‘verwisselen’ als het nodig is om tot een voltooiing te komen. Dit zijn allemaal gebieden die jullie uiteindelijk zullen begrijpen en denk eraan dat jullie dan een veel uitgebreider bewustzijnsniveau zullen hebben.

De dualiteit heeft jullie een enorme kracht gegeven om de meest lastige en moeilijke uitdagingen aan te kunnen. Dus Dierbaren, wij geloven dat jullie de resterende maanden tot aan Ascentie gemakkelijk aan kunnen. Jullie zijn met kennis voorbereid wat je kan verwachten, en welke ongemakken jullie ook ervaren, daarna komt er een aanhoudende periode van vrede en rust. Wij gaan uiteraard in volle vaart verder met onze taken in de huidige uitwisselingen tussen ons en onze bondgenoten, gericht tegen de duistere oude garde als zij zich terugtrekken en ons in gereedheid aantreffen om elke poging teneinde problemen te veroorzaken, te verijdelen. Wij hebben heel veel de rol van Galactische Politieagenten maar wij houden ons aan Universele Wetten en onze methoden zijn vreedzaam maar krachtig als wij ons gezag moeten uitoefenen. Zelfs degenen die ons tegenwerken maken nog steeds deel uit van het geheel en worden met respect behandeld vanwege het Licht dat zij dragen. Geen ziel is verloren en uiteindelijk is het liefde dat veranderingen teweegbrengt waarmee ze opnieuw ontwaken.

Jullie moeten duidelijk verder kijken dan het uiterlijk als je naar je medemens kijkt en in gedachten houden dat alle zielen van de Bron afkomstig zijn. Jullie hebben allemaal de extremen van de dualiteit meegemaakt en het komt goed van pas als jullie een heel toepasselijke uitspraak in je achterhoofd houden dat luidt, ‘ik ga bij de gratie Gods’. Daarom worden jullie aangemoedigd oordelen terzijde te schuiven en te proberen de schoonheid en liefde in alle zielen te zien. Iedereen zal uiteindelijk weer opnieuw verlicht raken, ongeacht hoe lang het duurt, maar tijd heeft buiten jullie dimensie geen betekenis omdat het niet bestaat. Terwijl op Aarde in de dualiteit ‘geen tijd’ een niet voor te stellen idee is, maar jullie kunnen misschien bevatten dat alles in het Nu aanwezig is. Dat maakt jullie reizen buitengewoon interessant als jullie terug kunnen gaan in de tijd en voor degenen met een duidelijke aantrekkingskracht naar een bepaalde historische periode is er niets mooiers dan deze te kunnen bezoeken. Het is ook mogelijk verschillende tijdslijnen naar de toekomst te bereizen, hetgeen jullie Tijd Reizigers hebben ervaren.

Beetje bij beetje zijn jullie je aan het aanpassen aan het nieuwe leven dat voor jullie ligt en jullie kiezen waar het jullie brengt om jullie evolutie voort te zetten. Wees ervan overtuigd dat jullie spirituele helpers hebben om je te adviseren over wat het beste is voor jullie ontwikkeling. Jullie zijn nooit zonder dergelijk hulp geweest en als jullie nu ergens mee worstelen, aarzel dan niet om je gedachten tot hen te richten en jullie worden mogelijk aangenaam verrast door het resultaat. Jullie kunnen echter niet precies voorschrijven hoe het verloopt omdat het in jullie hoogste belang moet zijn en jullie misschien niet precies weten wat dat is. Na Ascentie zullen jullie die zielen leren kennen die met jullie meegereisd hebben in de dualiteit. Misschien blijven ze niet allemaal bij jullie omdat jullie behoeften zonder twijfel zullen veranderen, want jullie toekomstige leven zal mogelijk nader worden bepaald met betrekking tot de richting die jullie op willen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik moet toch opnieuw opmerken hoe de tijd zich aan het versnellen is, hetgeen een zeker teken is dat jullie je veel sneller naar het Licht verheffen. Velen kunnen al vertellen over een nieuw gevoel van ontspanning en niet te worden beïnvloed door wat er om hen gebeurt. Dat gevoel van kalmte zal zich verspreiden en de veel gevreesde factor angst zal zijn effect verliezen. Degenen die dergelijke niveaus hebben bereikt, hebben het goed gedaan en mijn liefde gaat uit naar jullie allemaal. 

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

2 comentários:

 1. There is always told the same, I believe in the confederation of light, but this is too good to believe or is it just the inverse of this?

  You make an whole text where every alinea the same gets told, I won't trust on this site too much nor on treeofgoldenlight except I get proof!

  Thanks!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Whatever, maybe not every alinea but every single post is almost the same -.-

  I'm the most open-minded person I know myself, but this is now one thing I don't trust too much on, also ya don't note about the powers that are united in the humans themselves, or many soul groups that actually are incarnated from other solar systems.

  This is where the galactic federation of light is about, they came to earth to do these things, to make the earth also an better place...

  And they are painted as 4 angels if I'm correct?

  Anyways, yes there is an fleet, and from another article, I saw about Satan back by the federation.

  Euhm, it was actually from that time I loosed my faith in this site, because he isn't and never will, there still is evil on earth so he's not back, oh my god!

  Is this work from the agency of misinformation?

  Because I do know about these stuff and their bad things behind the scenes, I have an blog too where I wanted to post all secrets, but I didn't, so please give me answers and if I mail you, at least mail something back!

  BeantwoordenVerwijderen

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS