Followers

Google+ Followers

woensdag 18 juli 2012

18.07.2012


SaLuSa, Juli 18, 2012Sinds enige tijd hebben we de bemoeienissen beteugeld van de duistere machten met jullie progressie richting Ascentie. Werkend met onze bondgenoten, hebben we ze alle mogelijkheden geven om verder te gaan met de veranderingen. In sommige kringen heerst er echter nog steeds twijfel, maar we willen jullie verzekeren dat de tijd gekomen is voor jullie om actie te ondernemen. We weten dat jullie kunnen slagen, en we zullen toezicht houden op hetgeen er plaatsvindt. Alle machten van het Licht staan opgesteld tegenover de duistere machten, en zullen ervoor zorgen dat jullie je doelen kunnen verwezenlijken door diegenen die op jullie pad staan te verwijderen. Deze maatregelen zullen het begin zijn van een hele rij van acties om jullie in het Nieuwe Tijdperk te brengen. Wat zich voordoet is onderdeel van jullie strijd tegen diegenen die jullie ondergang hebben beraamd, en het is belangrijk dat jullie hun overwinnen. Welke manier je ook kiest, je zult succesvol zijn, maar we willen dat je je aan de “regels” houdt welke je zijn voorgelegd. Je hoeft geen vuur met vuur te bestrijden, en jullie hebben de Wet aan jullie zijde samen met ons en vele grote Lichtwezens.

Met zoveel Licht dat jullie bereikt, zien we dat bewustzijnsniveaus steeds groter worden en hierdoor ontwaken vele zielen. Dit is heerlijk nieuws want dit betekent dat de Machten van het Licht steeds groter worden en dat zij de lagere energieën verdrijven waar de duistere machten zich mee voeden. Je moet wel haast gemerkt hebben dat wanneer je Lichtwerkers ontmoet zij een rust uitstralen die heel positief is. Dat Lieve Mensen is wat jullie uiteindelijk allemaal zullen ondervinden, en jullie zullen weten dat jullie eindelijk de vrede hebben gevonden die jullie zochten. Niemand kan het jullie afnemen, daar het een krachtige staat van zijn is die ook je bescherming vormt. Wees trouw aan je Hogere Zelf en doe je best om je leven te leven als iemand die Ascentie al heeft meegemaakt.

We willen jullie er nogmaals aan herinneren hoe krachtig jullie gedachten zijn, en dat jullie het zijn die jullie eigen toekomst creëren. Wees in het bijzonder voorzichtig dat je emoties niet op hol slaan wanneer je geconfronteerd wordt door uitdagende situaties. In het heetst van de strijd neigen Mensen ernaar om hun kalmte te verliezen, en doen of zeggen dingen waarvan ze later spijt krijgen. Negatieve reacties schaden je eigen aura en verlagen je Licht niveaus, en het heeft tijd nodig om te helen. Soms is het het beste om niet te betrokken te raken in een persoonlijk meningsverschil, of tenminste te weten wanneer te stoppen. Er zijn meestal geen winnaars, en het is alleen je ego dat zeer doet. In extreme gevallen van kwaadheid, zijn er ook de onvermijdelijke lessen te leren welke bij je terugkomen in de vorm van karma. Dat is inderdaad waar het leven om gaat en het is bedoeld om je te helpen op je evolutionaire pad.

Nu meer dan ooit, is het erg belangrijk hoe je jezelf gedraagt, probeer daarom aan je hoogste verwachtingen te voldoen, en op deze manier ben je een goed voorbeeld voor andere mensen. Soort trekt gelijke soort aan en je zult ondervinden dat wanneer je omhoog gaat, je ook anderen aantrekt van een gelijk niveau. Degenen die grof zijn en zich aangetrokken voelen tot de lagere energieën zullen je niet langer interesseren, en je gaat genieten van de fijnere dingen van het leven. Je smaak in muziek verandert bijvoorbeeld wanneer je zoekt naar dingen die je meer plezier en voldoening geven. Voldoening wordt niet langer gevonden in hetgeen je wordt voorgeschoteld als entertainment, en je gaat op zoek naar spirituele verheffing. Als lezer zijn jullie er ongetwijfeld naar op zoek bij het enorme aantal goede schrijvers die voldoende verlicht zijn om dit te doen.

Er zullen altijd zielen zijn die langzaam zijn in het ontwaken, maar met het versnellen van de tijd hebben ze een duw in de rug nodig om op gang te komen. Mensen zoeken heinde en ver voor hun verlossing, en ook al helpt het om te begeleiden, wij herhalen ons advies dat alle kennis binnenin is. Het is een “weten” zonder uit te kunnen leggen waarom. Dus volg je intuïtie en het zal veelal goed gaan, daar het meestal het ego is dat zich met dingen bemoeit, dat deel van jouw dat jij hebt geprogrammeerd om jouw zaken te behartigen. Dus denk na voordat je reageert en je zult een veel kalmer leven hebben zonder dat het teveel op en neer gaat.

We brengen jullie vaak nieuws over de activiteiten van de duistere machten, omdat het je anders niet zou bereiken. Alhoewel, we bereiken een periode dat onze focus steeds meer verandert richting de groei van het Licht. De duistere machten zijn niet langer de macht of de dreiging die ze waren, en zouden de consequenties van hun acties onder ogen dienen te zien. Concentreer je op je eigen voorbereidingen voor Ascentie wetende dat het pad open ligt, en niemand kan verhinderd worden deze cyclus te voltooien zoals bedoeld. Wij vragen jullie, wat anders is er nu belangrijk nu de eindtijden in zicht zijn. De dag nadert dat jullie eindelijk de dualiteit achter jullie kunnen laten na zo vele levens vol met ervaringen. Geniet van die gedachte daar jullie een schitterende toekomst hebben om naar uit te kijken en één die jullie zeker verdienen.

Ga door met jullie dagelijkse leven, en wanneer jullie veranderingen moeten maken zullen wij jullie adviseren. Geld zal niet lang meer van belang zijn, aangezien de rijkdom van de wereld verdeeld gaat worden, welke momenteel in eigendom wordt gehouden door 300 families. Het meeste is illegaal verkregen en we weten precies hoe het terug te krijgen, daar er geen plek is om het te verbergen zonder dat wij ervan weten. Samen met het vergeven van de schulden, zal het iedereen een kans geven om te genieten en een deel te hebben van wat er ook geproduceerd is op Aarde. Daarnaast zullen er vele handige apparaten gratis verspreid worden om de kwaliteit van leven te verhogen. Natuurlijk zullen eerst degenen die het het meest nodig hebben worden geholpen.

Iedere dag brengt jullie een beetje dichter bij de regerings aankondigingen welke het begin zullen zijn van de hulp die jullie zullen ontvangen. Er zal geen diefstal mogelijk zijn binnen deze plannen, en alleen onze aangewezen en vertrouwde bondgenoten zal de verantwoordelijkheid worden gegeven om ervoor te zorgen. Het moet allemaal snel beginnen, en zal tot na Ascentie blijven doorgaan. Waar we mee bezig zijn is om alles op de rails te krijgen en te beginnen, maar niet voordat diegenen die tegen onze acties zijn veilig zijn verwijderd. Het is duidelijk die paar extra dagen wachten waard om te zien dat alles volgens plan gaat.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik heb het geluk het perspectief te hebben op wat gaande is dat ver voorbij het zicht gaat van jullie autoriteiten. De Galactische Federatie van Licht heeft technologieën die de activiteiten van een ieder kan volgen, en hun spraak eventueel kan opnemen. Dus wees gerust dat jullie veilig zijn en beschermd door ons.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: André
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS