Followers

Google+ Followers

woensdag 11 juli 2012

11.07.2012


SaLuSa, Juli 11, 2012Er is geen tijd zoals de huidige voor het herzien van jullie relaties met vrienden en familie. Wanneer jullie incarneerden werden jullie vaak bij zielen geplaatst die jullie uit eerdere levens kenden en het is om die reden dat jullie waarschijnlijk kwesties onder elkaar hebben waar opnieuw naar moet worden gekeken. Omdat er een blokkade tussen jullie bestaat, wordt deze naar elk volgend leven meegenomen totdat deze is opgelost. Wanneer jullie opnieuw samen in één familie worden geplaatst, weet je niet waarom maar hebben jullie mogelijk weerstand tegen elkaar. Omdat van familieleden wordt verwacht dat zij proberen goed met elkaar om te gaan, bestaat de hoop dat verschillen gemakkelijker kunnen worden overwonnen. Maar dat is niet altijd het geval en ze kunnen ook verslechteren.

Als jullie jezelf dus herkennen in zo’n situatie, realiseer je dan hoe het is ontstaan en onderneem iets om de schade in je relatie te herstellen. Soms is het moeilijkste onderdeel daarvan het vergevingsgezind kunnen zijn en het is niet een teken van zwakte van jouw kant. Wees de eerste die de hand reikt en het zal de negatieve emoties bevrijden die je van binnen hebt. Het zal beter zijn het probleem nu behandeld te hebben, in plaats van het te laten knagen en bij je te houden. Zij die zich vasthouden aan het idee dat zij het slachtoffer zijn, zouden moeten begrijpen dat karma het uitwerken van problemen is tussen twee mensen en dat beide er in gelijke mate bij zijn betrokken.

Die zielen die het gemakkelijk vinden handelingen tegen hen te vergeven, tonen hun spirituele vorderingen en door dit te doen helpen ze een andere ziel zich te ontwikkelen. Het is de manier om denken in termen van wraak te vermijden, want het is overbodig aangezien niet één ziel op zeker moment het onder ogen zien van spirituele gerechtigheid zal kunnen ontlopen. Het betekent niet dat daar bestraffing bij is betrokken. Het is karma en het nemen van een besluit dat je een nieuwe mogelijkheid zal aanvaarden om aan te tonen dat je zonder nadelige gevolgen met je problemen om kan gaan.

Ongecontroleerde emoties liggen ten grondslag aan zoveel door jullie ervaren verstoringen en deze worden meestal door het ego en door zogenaamde trots veroorzaakt. Als jullie je willen verheffen naar de sfeer waar vrede en harmonie bestaat dan moet je nu op die manier beginnen te leven. Wees datgene wat je als je Hoger Zelf beschouwt, en wees vrij van je oude zelf dat met de lagere trillingen en een gebrek aan Licht is opgezadeld. De tijd van vechten om te overleven is bijna voorbij en jullie staan op het punt een nieuwe fase in te gaan waarin geen gebrek is maar overvloed. Een fase waarin de duistere machten jullie niet langer naar beneden kunnen halen en je rechten kunnen ontnemen. Jullie staan voor de poort van vrijheid en vrede en er wordt weinig van jullie terug gevraagd behalve dat jullie alle anderen behandelen als zijnde Een met jou.

Als jullie allemaal maar konden begrijpen dat jullie op deze periode duizenden jaren hebben gewacht. Het verleden brokkelt van jullie af en jullie zouden het uit je leven moeten laten verdwijnen. Ga verder met de ervaringen die je omhoog hebben getild en weet dat de zielen waarvan je hebt gehouden en mee hebt geleefd ook hetzelfde doen. Als het in jullie toekomstplannen zit hen opnieuw te ontmoeten zal dat gebeuren maar velen zullen natuurlijk met je meereizen als jullie ascenderen. Niemand haalt opzettelijk relaties uit elkaar maar jullie dienen de vrije keuze te erkennen die anderen net als jij hebben.

Alles wat diegenen staat te wachten die gaan ascenderen, is van een hogere trilling en als zodanig is het niet aan lagere trillingen onderhevig en behoudt het zijn vorm. Het ouder worden zoals jullie het kennen, zal niet meer plaatsvinden en alles blijft in feite in zijn optimale conditie. Kunnen jullie je voorstellen hoe prachtig dat is wanneer er geen verval of dood bestaat. Toch zijn de omstandigheden niet statisch en kan er verandering plaatsvinden zonder dat daar een spoor van afval achterblijft omdat het instant gebeurt. Onthoud Dierbaren dat dit de sferen zijn waar jullie door middel van gedachtekracht kunnen creëren en indien nodig creatie ongedaan kunnen maken.

Wanneer jullie er aan denken wat je hebt te winnen, is het zeker de moeite waard al het mogelijke te doen wat nodig is om er zeker van te zijn dat je ascendeert. Jullie intentie is één ding maar jullie dienen nu naar je waarheid te gaan leven. De wonderen van het Universum overschrijden ver jullie voorstellingsvermogen en het wemelt overal van leven, zelfs in dezelfde ruimte waar je nu verblijft. Alle zielen doen ervaringen op, op de manier waarop zij hebben gekozen hun trilling te verhogen terwijl het op hetzelfde ogenblik aan de zee van kennis wordt toegevoegd waar andere zielen uit kunnen putten.

Voorbij jullie dimensie zullen jullie merken dat de Eenheid van alle leven wordt gewaardeerd en begrepen en dat er als gevolg daarvan liefde en vriendschap tussen alle beschavingen bestaat. Er bestaan echter in uitzondering daarop individuele groepen die jullie rebellen zouden noemen, maar zij vormen weinig bedreiging en zijn hanteerbaar. Soms infiltreren ze vanuit andere Universa maar kunnen ze worden teruggezonden naar waar ze vandaan zijn gekomen. Op Aarde was dit geheel anders omdat jullie een veel lagere trilling hadden waardoor Wezens met een vergelijkbare trilling jullie ruimte konden betreden. Dat gezegd hebbende moet er op gewezen worden dat wij jullie beschermers zijn geweest om onbevoegde bezoekers van de Aarde weg te houden. Als de Galactische Federatie van Licht niet met jullie mee had gereisd, hadden jullie niet op het punt gezeten waar jullie nu zijn. In jullie huidige cyclus zijn jullie als jonge kinderen geweest die een leidende hand en bescherming nodig hadden.

Wij hebben genoten van onze ervaringen met jullie en hebben veel geleerd van de problemen waar jullie mee te maken hadden. Het is voor ons een zeer bevredigend avontuur geweest en we kijken uit naar een prachtige en zeer snel naderende hereniging. Jullie gaan dan je echte familie ontmoeten waar jullie duizenden jaren terug van afkomstig zijn. Het is een lange reis geweest maar in vroegere beschavingen zoals Atlantis hebben velen van jullie ons ontmoet want in bepaalde perioden toen de trillingen hoger waren, bevonden we ons regelmatig onder jullie. Atlantis had zijn hoogte- en dieptepunten en was uiteindelijk voor zijn eigen vernietiging verantwoordelijk. Het had zou eenvoudig zonder onze aanwezigheid en interventie opnieuw op jullie Aarde kunnen gebeuren.

Jullie bestemming is ascenderen en geen enkele mate van bemoeienis van de duistere machten zal daar iets aan kunnen veranderen. Het is niet alleen te laat maar hun machtsbasis valt nu uit elkaar en is vrijwel onwerkzaam geworden. Zij zijn , zoals je zou kunnen zeggen, angstig hard weggelopen want ze waren zodanig arrogant dat ze zich niet voor konden stellen dat hun plan zou falen. Ze halen nu in een laatste poging wanhopig uit maar dat zal alles zijn want ze staan op het punt uit hun vermeende onneembare positie te worden verwijderd. Heb nooit angst Dierbaren, wij hebben de leiding en zullen jullie tot het laatste moment verdedigen.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS