Followers

Google+ Followers

maandag 16 juli 2012

16.07.2012


SaLuSa, Juli 16, 2012Onze bondgenoten zijn doortastend en jullie zien steeds meer bewijs dat hun werk de waarheid naar buiten brengt en dat het achterstallige plan om de duistere machten op te ruimen, wordt uitgevoerd. Het zal zich voortzetten en verder uitbreiden, en het laat ons zien wie er van jullie nog steeds onder hun invloed zit. Het is angst en gunsten die anderen onder hun controle houden en wij zijn van plan dergelijke situaties te wijzigen. Zoals jullie ook zien, laten politieke partijen over de hele wereld hun ware identiteit zien door weinig compassie te tonen of actie te ondernemen tegen de zware last welke op de schouders van de mensen is geplaatst, terwijl deze afkomstig is van de criminele activiteiten binnen de banken. Wij zullen het kwijtschelden van schulden invoeren aangezien het duidelijk de enige manier is waarop ieder land en de meest getroffen individuen kunnen herstellen en opnieuw beginnen. Dat gaat gepaard met nieuwe technologieën en andere innovaties die jullie stevig met je voeten in de Nieuwe Tijd zullen plaatsen.

Internet blijft jullie beste bron van informatie al worden mensen nog steeds wel misleid door websites met desinformatie. Lieve mensen, als de informatie die ze geven niet betrouwbaar klinkt, schuif het dan terzijde en ook als deze het gebruik van geweld aanmoedigt is ze zeker niet van het Licht. Houd vast aan wat je betrouwbaar hebt bevonden en wat je goed hebt uitgeprobeerd en getest. Na verloop van tijd zullen jullie niet meer zo afhankelijk zijn van Internet als nu het geval is want het duurt niet zo lang meer voor we onze eigen uitzendingen kunnen geven. Alles is klaar voor dergelijke ontwikkelingen en het is zoals gebruikelijk een kwestie van timing. Jullie betrokkenheid bij dit soort zaken is belangrijk maar als het nodig mocht blijken te zijn, gaan we alleen van start want de veranderingen moeten spoedig, zoals gepland, beginnen. Welke situatie zich ook voordoet, het levert ons geen echte problemen op want we hebben met alle mogelijkheden rekening gehouden.

De kwesties die tegenwoordig door religie kenbaar worden gemaakt, zullen helemaal opnieuw moeten worden beoordeeld als jullie ooit vooruit willen komen. Aan de ene kant hebben jullie niet per se leraren nodig omdat alle kennis binnenin aanwezig is maar omdat jullie niet de waarheid is verteld, zal het jullie helpen de juiste weg te vinden. Zoals het nu is, brengt het jullie niet snel ergens en zit alles nog vast aan onjuistheden en absolute leugens. Er zijn veel respectabele en liefdevolle zielen binnen de kerken maar hun ware potentiaal zal niet vrijkomen totdat ze zich losmaken van religieuze controle. Jullie tijd en energie kan beter worden benut door jullie eigen inzichten te bevorderen. Daarmee wordt niet bedoeld dat alle religieuze leringen zinloos zijn maar ze zijn verwarrend en misleidend met betrekking tot de waarheid. Jullie hebben vrijheid van keuze en het zal aan jullie zijn om te beslissen hoe jullie toekomstige ontwikkeling verloopt.

We komen om vele redenen bij jullie en vinden het belangrijk jullie te informeren dat wij allen Een zijn. We zijn misschien van heel verschillende beschavingen afkomstig en zien er in sommige opzichten anders uit dan jullie maar wij doen ook ervaringen op in het leven zoals jullie dat ook doen voor jullie spirituele evolutie. Op hoger niveau is er geen enkel verschil omdat we allemaal afkomstig zijn van dezelfde Bron maar we hebben gewoon gekozen voor het volgen van verschillende paden. Zoals ik zelf een Siriër ben, zijn er een behoorlijk aantal leden van de Galactische Federatie van Licht direct met jullie verbonden omdat jullie vanuit hun beschavingen naar de Aarde zijn gekomen om diensten te verlenen. Jullie zullen merken dat “dienstbaar aan anderen” sleutelwoorden zijn zodra je uit de dualiteit naar de hogere dimensies gaat. Wij zijn Een in alles wat we doen en dit geldt niet alleen voor de miljoenen en miljoenen zielen in het Universum maar omvat alle levensvormen inclusief planeten want zij hebben ook een hoog bewustzijnsniveau. Het is niet zonder reden dat jullie over de Aarde praten als Moeder Aarde en wanneer jullie haar rol begrijpen, betuigen jullie haar gepast respect en dankbaarheid voor wat ze voor jullie doet.

Er zijn veel onderwerpen die tot nu toe nog niet volledig zijn uitgelegd omdat het een passend tijdstip moet zijn waarop jullie bewustzijnsniveau gereed is om geavanceerde kennis te ontvangen. Het zou niet goed zijn jullie hersenen met materiaal te overbelasten dat te ver vooruitloopt op jullie huidige inzichten. Spirituele evolutie is tot nu toe erg langzaam gegaan en jullie konden door middel van persoonlijke ervaringen het in je inzichten integreren. Deze processen zijn echter versneld om jullie vooruitgang naar Ascentie te bespoedigen. Dat is voor degenen onder jullie die voor lopen en klaar zijn om veel verder te gaan.

De dualiteit heeft in bepaalde opzichten het kaf van het koren gescheiden en we bedoelen dat niet minachtend maar er is een groot gat tussen degenen die zichzelf hebben ontwikkeld en zij die dat niet hebben gedaan. De tijd voor Ascentie is natuurlijk gekomen voor degenen die klaar zijn en zij zouden niet langer moeten worden tegengehouden. Het hebben van de intentie om te ascenderen is een begin maar het moet worden voortgezet met het vergroten van het bewustzijn. Op die manier gaan jullie trillingen omhoog en zolang als jullie blik aandachtig gericht is op het aantrekken van meer Licht naar jezelf, zijn jullie zeker iemand die gaat ascenderen. Die mogelijkheid staat open voor iedere ziel en het is geen ongenade als je dat punt nog niet hebt bereikt. De tijd die je kan nemen om jezelf voor te bereiden is niet begrensd en er wordt niet verwacht dat iedereen tegelijkertijd hetzelfde niveau bereikt. Jullie vrije wil speelt hierin een rol, al worden jullie natuurlijk aangemoedigd bij elke mogelijkheid je trilling te verhogen. Als groep zijn jullie ervaringen niet compleet totdat de allerlaatste ziel is teruggekeerd.

Jullie kunnen momenteel onmogelijk weten wat voor schitterend resultaat jullie hebben geboekt door het aandacht trekken van de duistere machten te hebben overwonnen. Ze hebben elke truc aangewend om jullie te verhinderen te ascenderen en opnieuw naar het Licht te verrijzen. Je zou terecht kunnen zeggen dat dingen jullie tegen zaten maar dat was zo ontworpen en het was bekend dat het moeilijk zou zijn. Men besefte echter ook dat als jullie de slag zouden winnen, jullie winst enorm zou zijn. Dat Dierbaren, is waar jullie nu staan, jullie hebben een prachtige expansie van bewustzijn bereikt die bij jullie zal blijven. Niet alle geascendeerde Wezens hebben hetzelfde opmerkelijke pad bewandeld als wat jullie hebben verkozen. Zien jullie nu waarom jullie in jullie Universum als heel bijzondere zielen worden beschouwd? Het is geen eigenwaan een dergelijke ophemeling te aanvaarden want jullie mogen jezelf complimenteren vanwege jullie prestaties.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zou willen bevestigen dat hoe langzaam gebeurtenissen zich ook ontvouwen, ze in ieder geval wel van start zijn gaan en ze blijven escaleren tot het een onstuitbare kracht blijkt te zijn. Wij sturen onze liefde naar jullie, Lieve vrienden en naar collega mede-werkers want dat zijn jullie.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS