Followers

Google+ Followers

maandag 9 juli 2012

09.07.2012


SaLuSa, Juli 9, 2012Wat jullie ook in de wereld zien gebeuren of horen dat er gebeurt, weet dat er veel meer plaatsvindt dan waar jullie je bewust van zijn. Wij ondersteunen constant onze bondgenoten bij het bereiken van hun doelen en tot de timing dringend wordt, vermijden we directe bemoeienis. We blijven zeker ook alert om ervoor te zorgen dat onze bondgenoten veilig zijn, want al weten we dat de oude garde ervan op de hoogte is dat hun tijd erop zit, zij blijven een bedreiging vormen. Welk vertragingen jullie ook hebben doorgemaakt, wees ervan overtuigd dat wij onze plannen niet wijzigen en alle voorgenomen acties zullen worden afgerond. Tijd heeft voor ons niet dezelfde betekenis en het gebruiken van lineaire tijd is niet hoe wij werken maar is voor jullie zo noodzakelijk om je leven te leiden.

Om te beginnen zien we dat jullie overwinning al is bereikt waardoor we dus weten dat ongeacht wat er gebeurt, jullie toekomst is verzekerd. Bedrijven zijn aan het ploeteren en zaken die op corrupte praktijken zijn gebaseerd worden blootgelegd voor wat ze zijn. Ze zijn niet in staat de hogere energieën te weerstaan die naar de Aarde worden gestuurd waardoor de lagere energieën waar zij op gedijen worden getransformeerd. De waarheid komt dagelijks naar buiten en de ogen van de mensen worden geopend voor de wijze waarop zij zijn ingepalmd door de plannen van de Illuminatie om jullie tot slaaf te maken. Dit is niet meer mogelijk en jullie beschaving neemt deel aan een wereldwijde vraag naar uitgebreide veranderingen die jullie gaan bevrijden van de op jullie aangebrachte ketenen. De V.S. vormt het hoofdcentrum voor wat gaande is en zal door haar voorbeeld de wereld terugbrengen naar vrijheid en welvaart. Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren maar het zal toch door onze aanwezigheid worden versneld.

De ogen van het Universum zijn op jullie gericht, hetgeen verbazingwekkend is dat zo’n kleine planeet zoveel belangstelling krijgt, maar wat er met jullie en de Aarde gebeurt, zal daar een weerkaatsend groot effect op hebben. Jullie zijn zogezegd de laatste steen in de muur van verandering en de daaruit volgende Ascentie waar iedereen op wacht. Toen jullie de lagere dimensies betraden, wisten jullie dat jullie rol van buitengewoon belang was voor anderen en jullie zijn heel geliefd vanwege de offers die jullie ervoor gebracht hebben. Jullie waren van oorsprong ten volle ontwikkelde zielen van Licht die wisten dat zij de duisternis konden ervaren en uiteindelijk hun weg terug nog zouden kunnen vinden. Als je daarom naar je medereizigers kijkt, onthoud dan alsjeblieft dat zij in essentie exact hetzelfde zijn als jij. In de ogen van God is geen enkele ziel beter dan een ander maar bevindt deze zich simpelweg in een ander stadium van ervaring.

Dierbaren, houd jullie blik op je toekomst gericht en verspil indien mogelijk je tijd en energie niet aan zaken die aan het oude vertrekkende regime toebehoren. Hun lot is bezegeld en zij zullen worden verwijderd als zij proberen te verhinderen dat onze plannen van start gaan. Momenteel smeden ze nog steeds plannen om ons te vertragen maar het zal zonder succes blijken te zijn omdat wij volledig op de hoogte zijn van wat ze doen. Aan de belangrijkste spelers van de oude garde wordt nog steeds het middel van overgave aangeboden en op de ene of de andere wijze zullen zij worden verwijderd. Zodra hun invloed en macht wordt gestopt, zal de hele garde uit elkaar vallen en niet meer de bedreiging vormen die het nog steeds vertegenwoordigt.

Het Licht dat jullie wereld doordringt, verheft meer en meer zielen die door de lagere trillingen volledig werden tegengehouden en zij zijn langzaam de waarheid over hun leven aan het beseffen. Zij realiseren zich nu hoe ze werden gehinderd echt inzicht in het doel van het leven te krijgen en zij staan open voor de waarheid die wordt onthuld. We zullen zeker ons uiterste best doen aan jullie allemaal informatie over te dragen die jullie levens zal verbeteren en jullie op een pad te plaatsen dat het Licht voor jullie opent. In eerste instantie zullen jullie het verwarrend vinden vanwege de vele verschillende meningen die geclaimd worden de waarheid te zijn. Zoals altijd zouden we jullie willen voorstellen je intuïtie te volgen maar er zullen leraren op de Aarde verschijnen die gerespecteerd en gevolgd worden vanwege hun vermogen om de waarheid over te brengen.

Laat elke afleiding door wat er om je heen gebeurt los en kijk naar Ascentie en daar voorbij want het zal een magnifieke periode in jullie leven worden. Door ervaringen op het gebied van problemen, armoede en tekorten zullen jullie eindelijk jezelf snel zien genieten van alle voordelen van het zijn in een hogere dimensie. De schoonheid en de zuiverheid van de lucht, het land en de zee zal onwerkelijk zijn na wat jullie reeds hebben ervaren. De schitterende kleuren en de schoonheid van alles aan jullie zal duidelijk aangeven dat jullie zijn waar alles in zijn hoogste vorm wordt uitgedrukt. Overal waar jullie kijken zal harmonie en balans worden gevonden en vrede en vreugde zal een natuurlijk onderdeel zijn van het leven. Een heel verrassende ontdekking zal misschien zijn dat andere levensvormen niet alleen met elkaar praten maar ook met jou. Het zal allemaal verre verwijderd zijn van wat jullie gewend waren en het zal een grote vreugde zijn om al het mogelijke over de hogere regionen te ontdekken.

Waarom zouden jullie jezelf zorgen maken over jullie huidige omstandigheden terwijl er zoveel, op zo’n korte termijn ten voordele gaat veranderen. Neem het zoals het komt want jullie hebben het vermogen er heel goed mee om te gaan na wat jullie al hebben ervaren. De onzekerheid over jullie toekomst is weg zodat jullie alle pogingen om je af te leiden kunnen negeren. Het kan soms uit eigen kring komen, van mensen die nog niet op de hoogte zijn van de waarheid. Zoals jullie al weten hebben sommigen rigide overtuigingen en verwachten zij nog steeds dat er in de laatste paar maanden catastrofale gebeurtenissen gaan plaatsvinden als een manier om hen als Uitverkorenen van de Aarde te verlossen. Zij zullen net als iedere andere ziel gaan ervaren wat zij voor zichzelf hebben gecreëerd, dus je kan hen en anderen rustig hun waarheid laten verkondigen zonder er door te worden beïnvloed. Het is niet aan jullie of inderdaad niet jullie verantwoordelijkheid de overtuigingen van anderen te veranderen, tenzij jullie natuurlijk worden uitgenodigd dit te doen.

Als jullie de waarheid over het leven leren en hoe deze functioneert, zullen jullie begrijpen dat jullie je niet met de intentie van een andere ziel moeten bemoeien. Vandaar dat wij vaak een stapje terug moeten doen en jullie je eigen weg vooruit laten banen. Het is jullie keuze wat jullie ervaren en zelfs in deze eindtijden zullen jullie je eigen plannen al hebben gemaakt. Jullie weten van te voren misschien niet wat ze inhouden maar reken er maar op dat jullie Gidsen en andere helpers ervoor zorgen dat het voor jullie wordt uitgewerkt zodat jullie de juiste ervaringen hebben die nodig zijn voor jullie evolutie. Dit kunnen chaotische tijden zijn maar het is nog steeds de uitwerking van het plan voor jullie beschaving.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zal jullie vertellen dat wij van de Galactische Federatie van Licht het hele traject tot aan Ascentie bij jullie zijn, en ook nog daarna. Het is onze plicht en wens om jullie veilig en gezond thuis te zien komen.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS