Followers

Google+ Followers

woensdag 4 juli 2012

04.07.2012


SaLuSa, Juli 4, 2012Wat betreft het inzicht in wat er gaande is in de wereld bestaan er werkelijk twee kampen, zij die het niet weten of niets kan schelen en zij die het weten maar die daar verschillende verklaringen voor hebben. Je hebt mensen met een heel open geloofssysteem nodig om veranderingen te kunnen aanvaarden die hun hele concept van waar het leven over gaat wijzigen. Het moeilijkste is het accepteren dat velen van degenen waar jullie naar opkeken, marionetten van de Illuminatie waren en leugens in stand hielden waarmee jullie aan hen onderworpen bleven. Gelukkig tillen de stijgende trillingen mensen op uit de duisternis en omdat hun bewustzijnsniveaus toenemen, beginnen zij hun overtuigingen ter discussie te stellen. Er is nu veel correcte informatie en door het volgen van jullie intuïtie zullen jullie zeker de waarheid beginnen te begrijpen. Het onderzoeken van jezelf zal jullie voorbereiden op nog grotere inzichten want met onze komst en die van veel andere geavanceerde wezens, zal de waarheid jullie in het gezicht staren.

Het onderscheiden van waarheid heeft niets met intelligentie te maken en eigenlijk kan dit vaak in de weg zitten, en voor veel mensen is het gewoon een kwestie van goed waarnemen. Je verkrijgt ook geen garantie van de waarheid door je op religieuze bewegingen te richten want wat als een eerlijke poging begon om mensen in te lichten is gecorrumpeerd. Jullie zullen merken dat degenen die de waarheid onderwijzen deze niet aan je opleggen maar haar gewoon aanbieden als een nuttig hulpmiddel voor je eigen ontwikkeling en zoektocht. Het opleggen van controle door middel van de angstige consequenties van het niet volgen van bepaalde overtuigingen, is niets meer dan een vreselijk vervorming van de waarheid.

Alles wat jullie hoeven te weten is verankerd in jullie onderbewustzijn. Dat is hoe jullie je eigen persoonlijkheid kunnen worden en jullie zullen intuïtief weten wat aanvaardbaar en oprecht is. Maar sta altijd open voor een verbreding van jullie inzicht, want als jullie omhoog worden getild, zal het met grote sprongen vooruit gaan. Neem het beetje bij beetje, tot jij je comfortabel voelt met wat je hebt geaccepteerd, en je zal merken dat jullie bewustzijnsniveaus heel snel zullen worden verbreed. Onthoud dat als hetgeen jullie wordt gegeven niet met je resoneert of niet de hogere energieën van Liefde en Licht bevat, het waarschijnlijk niet tot de waarheid behoort.

Wanneer we jullie openlijk kunnen ontmoeten, onderzoek dan in elk geval wat we jullie aanreiken want we zijn geen Goden, al ogen we misschien zo omdat we al veel meer inzichten hebben opgedaan. Wij kunnen geen wonderen verrichten en onze geavanceerde technologieën zijn het resultaat van ons grotere inzicht en gebruik van de natuurlijke energieën die het Universum vullen. Jullie wetenschappers zijn zich vaak bewust van potentiële vooruitgang maar het ontbreekt hen aan kennis om het uit te voeren. Sommige werden echter jarenlang door andere buitenaardsen geholpen, en ook door kennis die werd verkregen middels het afleiden van geavanceerde technologieën van gecrashte voertuigen. In plaats van dergelijke ontwikkelingen te delen, werden ze grotendeels geheim gehouden om redenen van macht en controle over de wereld. Met onze komst zal dat allemaal veranderen en dergelijke geheimen zullen in het belang van allen worden vrijgegeven, samen met vrije toegang tot onze technologieën.

Jullie hebben alle reden om opgewonden te zijn over het vooruitzicht van een prachtige toekomst, vrij van alle onnodige controles of beperkingen van jullie vrijheid. Hiermee zullen er geluk niveaus komen die jullie een zeer lang tijd niet hebben gevoeld. Tegen die tijd zullen de duistere machten zijn geïdentificeerd en reeds verwijderd om jullie te bevrijden van de kanker die jullie beschaving bijna had vernietigd. Daarop volgt een reiniging die alle restanten van hun negatieve energieën zal opruimen en van hun vermogen om zichzelf aan jullie op te dringen. Vrede is nabij en voor alle probleemgebieden zal worden gezorgd en deze zullen worden gezuiverd zodat alle sporen van oorlogen en militaire machten kunnen worden weggehaald. Vrede is geen optie, het is jullie recht om vrij van bemoeienis te leven om dingen op jullie eigen manier te doen en naar jullie eigen cultuur te kunnen leven.

Wanneer de aard van de duistere oude garde wordt onthuld is het begrijpelijk dat er een immense woede ontstaat en het wordt een tijd van beproeving om kalm te blijven en geen controle over jezelf te verliezen. Houd in gedachten dat onze vaardigheden en technologieën zodanig zijn dat niet één crimineel zal kunnen ontsnappen aan het moeten afleggen van verantwoording voor zijn misdaden. Er is geen noodzaak voor jullie om te proberen het recht in jullie eigen handen te nemen, laat zaken gewoon hun eigen beloop hebben. Jullie tijd zal veel beter gespendeerd zijn met het helpen stabiliseren van je eigen lokale gemeenschap en met het verspreiden van kalmte daar waar het nodig is. Jullie hoeven het echter niet allemaal zelf te doen want onze bondgenoten zullen prominente rollen aannemen en uiteindelijk zullen wij ook bij jullie zijn.

Jullie staan op de drempel van een historische overwinning op de duistere oude garde en zeer binnenkort zullen wij hun activiteiten tot stilstand brengen. Zij hadden alle bedoeling in een gloed van glorie te vertrekken maar wij zullen hun activiteiten zo veel mogelijk beperken. Sommige omstandigheden mogen zich ontwikkelen en daarmee hopen we de oude garde op heterdaad te kunnen betrappen. Ze weten dat hun tijd beperkt is en dat er nog maar weinig tijd over is voor ze uit de circulatie worden gehaald en opgeborgen. Het leven zal voor de meeste mensen een tijdje hectisch worden en enig ongemak is onvermijdelijk door de omvang van de veranderingen. Maak je er geen zorgen over want in een relatief korte tijd zullen jullie meer dan gecompenseerd worden. Degenen onder jullie die minder geraakt worden zouden iedereen moeten proberen te helpen die het nodig heeft en alles delen wat mogelijk is.

Wat een groot avontuur staat jullie te wachten en jullie weten al dat jullie Ascentie is verzekerd. Te bedenken dat jullie na duizenden jaren aan het einde zijn gekomen van de dualiteit en dat jullie door een van de donkerste periodes heen zijn gegaan die jullie ooit hebben meegemaakt. Tegelijkertijd was het ook een periode die zeer belangrijk is geweest voor jullie evolutieniveau. Het heeft jullie de mogelijkheid geboden je op een snelheid te ontwikkelen die niet eerder is vertoond gedurende jullie tijd in de lagere trillingen. Gelukkig kunnen jullie indien gewenst herinneringen daaraan terzijde schuiven, in plaats van dat je veel levens terughaalt die misschien niet zo’n hoog niveau hadden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik groet jullie namens de Galactische Federatie van Licht. Wij zijn slechts één groep van velen die zich rond jullie Aarde hebben verzameld om getuige te zijn van een gebeurtenis die met betrekking tot Ascentie uniek zal zijn, en voor jullie toekomstige vreugde en belang wordt de gehele gebeurtenis vastgelegd. Vertegenwoordigers van beschavingen uit zelfs andere Universa zijn aanwezig want zij hebben belang bij wat er met jullie Universum gebeurt. Jullie zijn de sterren van een groot Universeel spektakel dat letterlijk jullie wereld zal verlichten.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS