Followers

Google+ Followers

maandag 2 juli 2012

02.07.2012


SaLuSa, Juli 2, 2012De echt spannende tijden breken aan als jullie een bevestiging krijgen van de arrestaties die al zijn begonnen. Jullie hebben dusdanige rechten dat jullie de bevoegdheid hebben diegenen te verwijderen die handelingen van verraad jegens jullie hebben gepleegd. Dit zijn duidelijk heel noodzakelijke stappen om belangrijke veranderingen te laten gebeuren waarmee jullie door zullen gaan naar de volgende fase in het plan. Het is uitgesloten dat de acties nog langer kunnen worden genegeerd en onze bondgenoten zoeken bronnen die helder verslag willen doen van wat er gebeurt. Als het met een aankondiging gebeurt die de intentie heeft om mensen gerust te stellen, verwachten we zeker dat de media er op inhaken. Er komt weldra een punt waarop het nieuws niet langer kan worden verborgen of genegeerd en we weten dat het verschillend zal worden ontvangen. We verwachten echter dat President Obama de wereld zal toespreken om mensen opnieuw te verzekeren dat de acties positief zijn en in ieders belang om wereldwijd de vrede te herstellen. Het zal de hele wereld over gaan en buiten het bereik zijn van pogingen van de oude garde om de mond te snoeren.

Wij van de Galactische Federatie zullen een tijdje op de achtergrond blijven werken maar zijn op zoek naar de eerste de beste mogelijkheid om disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, uit te voeren. Het gaat niet alleen over onze geschiedenis in het werken voor en met jullie maar gaat ook over de algemeen getoonde interesse in jullie evolutie gedurende een periode van duizenden jaren. Het zal ons echter de kans geven een aantal verschillende beschavingen voor te stellen die jullie gaan ontmoeten. Ze zullen allemaal een zekere verbinding met jullie hebben, al is het maar omdat ze een hand hebben gehad in jullie genetische evolutie. Op zielenniveau zijn we allemaal afkomstig van de Bron maar we hebben verschillende paden bewandeld overeenkomstig onze keuze voor ervaringen. Er bestaan daarom verschillen tussen ons maar we zijn net als jullie allemaal aan het ontwikkelen, zij het dat sommige zielen op hogere niveaus zitten dan anderen.

Jullie zullen snel gaan ervaren dat jullie met grote sprongen naar de volgende fase van jullie verheffing worden opgetild. Velen van jullie zijn al klaar voor een nieuwe manier van leven en het zal jullie gereed maken voor jullie terugkeer naar de hogere sferen, wat met Ascentie zal gebeuren. Er staat jullie en prachtig vervullend leven te wachten wat hemels zal lijken na jullie ervaringen in de dualiteit. Jullie zullen niet alleen begrijpen hoe energie in jullie leven komt maar ook hoe je het voor je behoeften kan gebruiken. De nadruk zal worden gelegd op de verschillende manieren waarop het kan worden gebruikt, en niet op de laatste plaats als middel om in de ruimte te reizen.

Jullie besteden op Aarde enorm veel tijd om overal heen te reizen in wat in onze ogen, verouderde vormen van transport zijn. Het zal niet meer nodig zijn om zoveel tijd op die manier te verspillen en jullie zal een technologie worden geschonken die vrijwel instant reizen mogelijk maakt. Het is allemaal gebaseerd op het gebruik van vrije energie, welke schoon en niet verontreinigend is. De oude garde heeft al een aantal schepen van dit type ontwikkeld en de technologie is al zeer lange tijd bij hen bekend. Jullie is het gebruik ervan ontzegd om de positie van traditionele reismethoden maar niet te beïnvloeden en om ervoor te zorgen dat zij hun macht over andere landen behouden.

Jullie dromen gaan uitkomen en de meest prachtige veranderingen komen er als vrijheid aan jullie wordt teruggegeven. Jullie zijn er zo aan gewend geraakt dat jullie in vrijwel alles wat jullie doen worden gecontroleerd, dat jullie zijn vergeten hoe het is om vrij te zijn. Jullie zullen voor Ascentie ervan proeven maar onthoud dat vrijheid gepaard gaat met de verantwoordelijkheid je niet met activiteiten in te laten die gevaar of schade voor anderen veroorzaken. Met de komst van jullie hogere bewustzijnsniveaus, zal er ook een meer medelevend en gebalanceerd inzicht komen over hoe tot andere zielen te verhouden. Het is het verlangen Een te zijn met alle leven dat jullie in staat zal stellen je plaats in te nemen tussen degenen waar jullie je bij aansluiten. We weten dat de hardheid van de trillingen van de Aarde niet bevorderlijk is voor een vreedzaam bestaan en dat jullie voortdurend worden uitgedaagd om kalm te blijven en in controle over jullie emoties.

Jullie zijn duizenden jaren lang getest en op de proef gesteld, terwijl vaak dezelfde lessen vele malen opnieuw werden herhaald. Jullie hebben bewezen dat je in een geavanceerde beschaving kan bestaan en jullie worden in de hogere regionen verwelkomd. Jullie hebben je trillingsniveaus verhoogd en het zal ervoor zorgen dat jullie klaar zijn om te ascenderen. Zij die niet klaar zijn, zullen niet geneigd zijn de dualiteit te verlaten en zullen vanuit een keuze hun ervaringen op hetzelfde niveau voortzetten. De paden die voor jullie open liggen, zijn helder gedefinieerd en jullie kunnen niet verder dan je eigen standplaats. Maar alles is voortdurend in een staat van verandering en jullie zullen uiteindelijk vooruitgang boeken zoals alle zielen doen.

Laat je aardse verbindingen los en wees in plaats daarvan bereid je bewustzijn te verbreden om een nieuwe manier van leven in je op te nemen. Als jullie meer over ons leren en een kans krijgen om ons op onze schepen te bezoeken, zullen jullie uit de eerste hand zien hoe we leven en hoe we ons met andere beschavingen vermengen. Alles handelt uit dienstbaarheid aan een ander en het is een zegen dit zo te kunnen doen. De ego’s zijn getemd en de eigen behoeften worden niet boven die van anderen geplaatst. Wij zijn een gemeenschap in harmonie en gebruiken onze energieën in dienstbaarheid aan de Allerhoogste Creator. Het geeft ons veel voldoening dit te doen en we denken geen moment dat het onze vrijheid op enige manier beperkt. We houden van ons werk en de bijdrage die we leveren aan Al Dat Is door alle andere levensvormen te helpen zich te verheffen.

Onze levens zijn gevuld en zeer bevredigend en het is een keuze hoe we op onze eigen specifieke manier dienstbaar zijn. Het is niet meer of minder dan hoe jullie je eigen broers en zussen zouden helpen. We zijn ten slotte één grote familie die het geschenk van het leven erkent zoals die door Vader/Moeder God is gegeven, en hetgeen met alles is voorzien wat we mogelijk nodig zouden kunnen hebben om van ons bestaan te genieten. Wij zijn ook medescheppers met God doordat wij een hogere staat van zijn hebben bereikt en in staat zijn dergelijke krachten met volledige verantwoordelijkheid te gebruiken. Op Aarde begrijpen slechts weinigen echt hun potentiële krachten die ze bezitten en ze beseffen niet dat zij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop hun beschaving is geëvolueerd. Bijgevolg oogsten jullie ook wat jullie zaaien, hetgeen de reden is waarom jullie in de dualiteit terecht kwamen. Jullie hebben echter je weg eruit gevonden en velen zijn nu in staat de kans te grijpen om te ascenderen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wens jullie de meest gelukkige tijd die bevrijding van de dualiteit jullie zal geven.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS