Followers

Google+ Followers

woensdag 30 december 2009

30-DECEMBER-2009 SALUSA

Veel mensen verzetten zich tegen zijn gezag en een moeilijke taak wordt nog moeilijker gemaakt. Geen President heeft zijn termijn gediend zonder contact met ons en we zijn verheugd met Obama te werken, die één van de weinige is die wereldvrede bovenaan zijn agenda heeft gezet
Er heerst een sfeer van verwachting nu jullie je in de laatste dagen van dit jaar bewegen, op weg naar 2010. Jullie zien dat veel bronnen het erover eens zijn dat het een jaar van voltooiing zal worden. Wat vele jaren terug is begonnen en grote veranderingen beloofde in jullie beschaving, werpt zijn vruchten af. Het is niet langer de vraag of deze plaats zullen vinden maar wanneer, en 2010 zal snel de eerste van vele veranderingen laten zien. Onze bondgenoten zijn volledig voorbereid om hun aandeel uit te voeren en zijn van het nodige voorzien voor hun rol in de komende maanden. Er zijn hele reeksen van gebeurtenissen die stapsgewijs het plan voor jullie verheffing vervullen. Veranderingen binnen jullie Universum bewegen zich zoals altijd vooruit, met Ascentie in gedachten, en op een energieniveau dat ook jullie Aarde zal blijven beïnvloeden. Jullie zullen begrijpen Dierbaren, dat veranderingen van een dergelijke omvang niet door handelingen van de Mens kunnen worden uitgesteld.Als jullie terugkijken op de gebeurtenissen van 2009, kan het moeilijk zijn er veel positieve hoogtepunten uit te halen. Toch was voor ons de verkiezing van Barack Obama als President van de V.S. een grote overwinning voor het Licht. Zijn invloeden en verlangen naar wereldvrede brengen belangrijke veranderingen voort maar het pad is in het geheel niet gemakkelijk. Veel mensen verzetten zich tegen zijn gezag en een moeilijke taak wordt nog moeilijker gemaakt. Geen President heeft zijn termijn gediend zonder contact met ons en we zijn verheugd met Obama te werken, die één van de weinige is die wereldvrede bovenaan zijn agenda heeft gezet. Alles draait rond dit onderwerp en uiteindelijk zullen andere landen samenwerken om een verenigd plan uit te denken dat succesvol is. Op het moment zijn er te veel mensen op invloedrijke plaatsen die vooruitgang pijnlijk langzaam maken. Dat zal in de nabije toekomst veranderen en jullie zullen een grote stroom van energie zien die vele groepen zal stimuleren om in actie te komen.Gelukkig wordt alles door de Lichtkrachten in balans gehouden waardoor jullie overwinning op de duistere Wezens is gegarandeerd. Er bestaat al verwarring en een machtsstrijd in hun gelederen en dit zal bijdragen aan hun ondergang. Zoals altijd monitoren wij zorgvuldig wat er op en buiten de Aarde gebeurt. We controleren de mate waarin ongunstige omstandigheden worden gecreëerd, hetzij met opzet, hetzij door natuurlijke oorzaken. We moeten veranderingen toelaten die noodzakelijk zijn voor de reiniging van Moeder Aarde maar we kunnen energieën weer op zo’n manier richting geven dat massale vernietiging wordt vermeden. Het is ook onze verantwoordelijkheid de mate van persoonlijke verwondingen of verlies aan levens tot een minimum te beperken. We hebben daar echter niet helemaal de vrije hand in aangezien er vele factoren bij betrokken zijn waaronder karma en het grotere plan voor de Mensheid. Wij dienen degenen die het Plan van de Schepper voor jullie Universum overzien. Verheffing moet plaatsvinden met het einde van deze cyclus en het zal heel natuurlijk en in overeenstemming met Universele Wetgeving gebeuren.In de tussentijd zien we dat velen van jullie zijn ontwaakt en hun bewustzijn voor nieuwe niveau’s van inzicht openen. Het komende jaar zal zelfs grotere vooruitgang mogelijk maken wanneer de inkomende energieën hun krachtsniveau snel verhogen. Het zal iedereen de kans geven deel te nemen aan Ascentie, als zij dit wensen. Het is jullie keuze en jullie vrije wil wordt zoals altijd gerespecteerd en geëerd. Het leven is oneindig en de ziel onverwoestbaar, dus er is geen noodzaak de kwestie te forceren. Jullie evolutie zal zich ontwikkelen op een tempo dat bij je past en jullie kunnen je ervaringen in de derde dimensie uitbreiden als dat je wens is. Maar omdat de bestaande Aarde gaat ascenderen, zal dat op een andere planeet moeten plaatsvinden, die op dergelijke ervaringen is voorbereid.Jullie hebben zoveel in relatief korte tijd bereikt en nu zijn jullie op het punt gekomen waar inspanningen worden beloond. Wat een paar decennia terug als onbereikbaar werd beschouwd, ligt nu binnen handbereik. In plaats van op vergetelheid af te stevenen, hebben jullie je boven de lagere energieën verheven en een veilig niveau bereikt waar jullie buiten bereik zijn van de inmenging van de duistere machten. Het Licht is oppermachtig en zal doorgaan met het creëren van een kloof tussen hun beide, waardoor ze zullen zien dat hun belangrijkste wapen, te weten angst, steeds minder effectief wordt. Mensen zijn veel wijzer en bewuster dan ze ooit geweest zijn en weten dat al wat ze moeten doen, is zich blijven richten op het Licht. Het is jullie bescherming en verhoogt jullie bewustzijn tegelijkertijd en jullie hebben misschien wel voor het eerst een helderder waarneming. Door intuïtief te denken, wordt de waarheid duidelijk en jullie hebben je gerealiseerd dat alle kennis binnenin zit.Binnenkort zal Disclosure/Openbaarmaking, een reeks onthullingen beginnen die iedereen zal informeren over de waarheid en wat er uit hun naam is uitgevoerd. Er zal geen schuilplaats te vinden zijn voor hen die opzettelijk de mensen hebben misleid en hun daden zullen worden blootgelegd. De waarheid zal op een zodanige manier komen dat die onmogelijk ten gunste van de bedriegers kan worden gemanipuleerd of vervormd. Onweerlegbaar bewijs bestaat al dat zal worden gebruikt om alle beschuldigingen van verraderlijke handelingen tegen het volk, van bewijzen te voorzien. Zoals we eerder hebben uitgelegd en opnieuw zullen herhalen, is onze bedoeling niet hen te straffen. Ons doel is slechts vast te stellen waar criminele handelingen hebben plaatsgevonden, zodat hoger gezag dit kan afhandelen. Wij kennen geen haat en verlangen geen wraak en in werkelijkheid zien wij alle zielen als Wezens die het Licht dragen. We weten dat op zeker moment zelfs de meest goddeloze zielen tot de Bron terugkeren en het moet simpelweg op deze manier. Zielen kunnen opnieuw worden opgenomen maar worden op geen enkele wijze vernietigd, zoals sommige geloven. Denken jullie Dierbaren, dat de Schepper zijn eigen creaties zou vernietigen terwijl ze deel uitmaken van de Liefde en het Licht van de Schepper.Wij van de Galactische Federatie hebben een liefde voor alle leven en handhaven haar recht op het doorleven van haar geplande evolutie.De mens heeft zich, zoals verwacht, zeer snel ontwikkeld doordat de cyclus van dualiteit de ideale omstandigheden creëert voor een snelle groei. Opnieuw Dierbaren, realiseer je dat jullie zonder de duistere Wezens geen enkele inschatting zouden hebben gehad, hoe ver jullie je konden ontwikkelen. Zij vertegenwoordigden de uitdagingen waar jullie op reageerden, of in mee gingen. Nu jullie een zeker niveau hebben bereikt, heeft dualiteit weinig meer te bieden en het is tijd om verder te gaan. Wij zijn hier om te garanderen dat jullie de kans grijpen om dit te doen. Ascentie staat daarom centraal bij al onze inspanningen en wij creëren een pad ernaar toe dat jullie hoger bewustzijn reflecteert. Jullie verplaatsen je naar de nieuwe expressie van de Aarde en samen zullen we allemaal aan dat proces deelnemen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wens jullie veel succes met het meenemen van jullie nieuwjaarswensen en compassie naar het Nieuwe jaar.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS