Followers

Google+ Followers

maandag 14 december 2009

14-DECEMBER-2009 SALUSA

Zelfs nu overzien zij de Aarde en de mensen erop, en nemen zij beslissingen die jullie toekomst beïnvloeden. Er bestaat onder hen een hiërarchie die hun bevelen uitvoert en in het uiterste geval worden individuen op Aarde die kunnen uitvoeren wat nodig is, overschaduwd. Grote leiders hebben zonder uitzondering vele speciale Gidsen, zoals de meeste zielen die het leven betraden met een specifiek plan in hun gedachten.

Door de meeste van jullie worden de komende feestdagen verwelkomd, die jullie gedachten kunnen afleiden van drukkender kwesties. Dit creëert een gelegenheid om jullie aandacht te verplaatsen van de problemen die jullie op het moment bezighouden. Als jullie je werkelijk al bewust zijn van de redenen voor de veranderingen die jullie om je heen zien plaatsvinden, dan kan je van elke dag een feestdag maken. Omdat je dan de redenen kent waarom ze moeten plaatsvinden en jullie vreugde komt dan voort uit het anticiperen op de uitkomst. Het betekent ook dat de veranderingen dan geen angst bij je oproepen en dat jullie in plaats daarvan naar de tekenen van voltooiing kijken. Het is vrij lang geleden dat we voor het eerst contact met jullie legden en jullie hebben vrij regelmatig je verwachtingen moeten bijstellen. Zoals wij ons aanpasten aan de wijzigingen in onze plannen, moesten jullie je aandacht overeenkomstig verplaatsen. Eén factor is echter constant gebleven en dat is het Ascentieproces, dat een belangrijk moment van verheffing zal bereiken tegen het einde van 2012.Weet dus Dierbaren, dat los van wat er gebeurt, er maar één uitkomst kan zijn. Alleen de Schepper kan de bestemming van de Mensheid veranderen en geen enkele poging van de duistere Wezens kan de mars ondermijnen naar jullie bevrijding en het afsluiten van deze cyclus. Voor degenen van het Licht is er de zekerheid dat als het jullie intentie is, jullie zoals verwacht naar de hogere dimensies worden opgetild. Ruim voor die tijd zullen we dan openlijk op Aarde zijn geland en zullen we onze plannen hebben gecoördineerd met onze Aardse Bondgenoten. De tijd vliegt op het moment maar wanneer jullie in de positieve aspecten van de veranderingen terechtkomen, zal het met adembenemende snelheid verder gaan. Wat een verlichting zal het jullie geven wanneer de Illuminatie eenmaal uit hun macht zijn ontzet en jullie ontspannen in jullie huis kunnen rusten, in de wetenschap dat de bedreiging van jullie welzijn voorgoed is verdwenen. Kunnen jullie voelen hoe relaxt mensen dan zullen zijn en hoe gefronste wenkbrauwen dan door glimlachen zijn vervangen? Een opwindende tijd in jullie leven zal dan zijn begonnen, die productief zal zijn en de beloften zal vervullen die door ons aan jullie zijn gemaakt.Beschavingen kunnen zich slechts kwalificeren leden van de Galactische Federatie te worden wanneer ze een Lichtniveau hebben bereikt dat blijk geeft van hun trouw aan de Schepper. Zij dienen anderen op een onbaatzuchtige manier, begrijpende dat het de plicht is van degenen die zich ontwikkeld hebben, anderen te helpen die hetzelfde pad bewandelen. Hoe jullie het aanpakken mogen jullie zelf bepalen en jullie hebben alle tijd voor het ervaren van de meervoudige dimensies. Die innerlijke drang zal jullie echter altijd verder drijven en jullie zullen net zo lang blijven als je nodig hebt om je ontwikkeling vooruit te helpen. Wanneer jullie hoger komen, ontstaat er ook een samentrekking van gelijksoortige zielen wat jullie inzicht versterkt. Met andere woorden, jullie hoeven niet altijd zelf iets te ervaren om je te ontwikkelen.Het leven is werkelijk eenvoudig en ongecompliceerd, mits het op Liefde en Licht is gebaseerd. Verrassend genoeg is het niet moeilijk binnenin de onrust te zitten die gepaard gaat met veranderingen, als jullie je richten op het resultaat. Laat alles dat geen plaats heeft in jullie leven aan je voorbij trekken, want het kan je niet beïnvloeden tenzij je het zelf aantrekt. Het betekent niet dat je persé dergelijke situaties moet vermijden want je er bewust van zijn, is soms goed voor jullie. Het is verstandig voorbereid te zijn op de consequenties van wat er gaande is zodat jullie niet worden verrast. Wat jullie als gevolg daarvan doen, kan vaak intuïtief worden besloten, zonder hulp van buitenaf. We geloven dat de grote meerderheid van jullie verstandig is, zorg heeft voor anderen en de juiste beslissingen zal nemen.Het komende jaar zal gezien worden als een jaar van grote kansen en in veel gevallen zullen mensen de drijfveren vormen voor wat plaatsvindt. Hun onvrede met oude structuren of methoden zal ervoor zorgen dat ze niet terug glijden. Bewustzijnsniveau’s hebben zich zover ontwikkeld dat nieuwe concepten alle kansen krijgen zich te manifesteren. Het is van toepassing op alle gebieden van het leven en in het bijzonder waar het welzijn van de mensen bij is betrokken. De nieuwe manier van denken omhelst het hogere spirituele inzicht dat ieder van jullie zijn ‘broeders hoeder’ is. Te lang hebben jullie geaccepteerd dat mensen alleen voor zichzelf verantwoordelijk zijn. Terwijl dit tot zeker niveau klopt, wordt niet iedereen gelijk geboren of heeft dezelfde kansen in het leven. Toch hebben jullie allemaal een rol te vervullen en in een eerlijke en rechtvaardige samenleving zou iedereen de baten moeten delen.Terugkijkend op jullie recente geschiedenis, zien jullie dat die werd gedomineerd door oorlogen. Wat ook duidelijk is, is dat geen politiek systeem heeft voorzien in antwoorden op jullie behoeften. Bovendien heeft elk daarvan gefaald in de beloften te voorzien die het beleid voor ogen had. Om die reden hebben ze allemaal op hun beurt gefaald en klaarblijkelijk worden er geen nieuwe ideeën gepromoot. Wanneer jullie vertegenwoordigers echter spiritueel verlicht zijn, zal er een grote verschuiving plaatsvinden in de manier waarop regeringen georganiseerd zijn en handelen. In de hogere dimensies worden raden altijd samengesteld uit zielen die uitblinkende bewustzijnsniveau’s bezitten. Zelfs nu overzien zij de Aarde en de mensen erop, en nemen zij beslissingen die jullie toekomst beïnvloeden. Er bestaat onder hen een hiërarchie die hun bevelen uitvoert en in het uiterste geval worden individuen op Aarde die kunnen uitvoeren wat nodig is, overschaduwd. Grote leiders hebben zonder uitzondering vele speciale Gidsen, zoals de meeste zielen die het leven betraden met een specifiek plan in hun gedachten.Hier staan jullie dan op de drempel om een prachtige periode van veranderingen binnen te gaan en jullie zullen weten dat het resultaat het verheffen van mensen naar het Licht zal zijn. Zoals we vaak hebben laten weten is het niet zo belangrijk hoe je op je bestemming komt, zolang je er maar arriveert. Dualiteit zit vol ups en downs maar op voorwaarde dat jullie nooit je doel uit het zicht verliezen, zullen jullie overwinnaars zijn. Intentie betekent alles, in wat jullie ook doen, en het zendt een energie uit die de kansen aantrekt die jullie zoeken. Wat het ook doet, is dat het zich aanpast aan jullie karmische verantwoordelijkheden waardoor jullie niet altijd precies ontvangen wat jullie misschien wensten. Wees daarom niet bezorgd als dat jullie ervaring is want het zal absoluut in overeenstemming zijn met jullie ontwikkelingsstadium.Ik ben SaLuSa van Sirius en als jullie je afvragen wat ons ontwikkelingsniveau is, zal ik antwoorden dat wij Kosmisch bewustzijn hebben bereikt. Wij voelen ons niet superieur aan jullie doordat het ego allang in balans is met onze psyche. In feite zijn we vrij nederig en het komt niet in ons op te proberen onszelf boven een andere ziel te verheffen. Ook jullie zullen dit pad volgen en jullie concurrerende kant zal verder getemperd worden. Jullie wilskracht zal jullie drijvende kracht worden voor het welzijn van allen, in combinatie met Onvoorwaardelijke Liefde.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Message...

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS