Followers

Google+ Followers

vrijdag 11 december 2009

11-DECEMBER-2009 SALUSA

De belangrijkste stap die zaken in beweging zal zetten is Disclosure, Openbaarmaking, en dat zal er komen, ongeacht hoeveel obstakels er op onze weg worden geplaatst. Het is ver over tijd en we werken er hard aan om het naar buiten te brengen.Het geluk dat voortkomt uit de verwachting aangename en gedenkwaardige feestelijke vieringen te hebben, helpt enkele van jullie zorgen te overschaduwen. Het effect van de financiële ineenstorting is geenszins voorbij en jullie zien een moeilijk jaar voor je liggen. Er zijn plannen om de situatie in jullie uiteindelijke voordeel te gebruiken maar dat gebeurt nog even niet. Wees er echter van overtuigd dat het niet lang duurt voor er veranderingen komen die een nieuw hoofdstuk in jullie leven inluiden. De belangrijkste stap die zaken in beweging zal zetten is Disclosure, Openbaarmaking, en dat zal er komen, ongeacht hoeveel obstakels er op onze weg worden geplaatst. Het is ver over tijd en we werken er hard aan om het naar buiten te brengen.De afgelopen jaren zijn een voortdurende strijd geweest om het plan voor jullie toekomst op de rails te houden. Vanwege Ascentie, die duidelijk vrij snel komt, hebben wij een volmacht die elke benodigde actie toelaat om vooruit te gaan. Wij stoppen bij het gebruiken van geweld, tenzij we in een situatie worden geplaatst die erom vraagt onszelf te verdedigen. Dat is zelden het geval omdat we de macht hebben ervoor te zorgen dat jullie bescherming genieten en doordat we jullie voorzien van de gelegenheden die nodig zijn voor jullie Ascentie. De duistere machten kunnen tijdelijk voordeel verkrijgen maar wij zullen binnenkort onze eigen plannen aan hen opleggen om ze onder controle te houden.Wij zijn hier, daar en overal, in stilte en grotendeels ongezien omdat we monitoren wat er op Aarde gebeurt. De meeste van onze observaties gebeuren vanuit onze omcirkelende Ruimte Vloot en onze Scout Schepen die zich binnen jullie atmosfeer bewegen. Indien wenselijk kunnen we ons zichtbaar maken maar we geven er de voorkeur aan ongezien te werken, waaruit volgt dat enkele van de waargenomen vaartuigen toebehoren aan jullie eigen militaire apparaat. Dit kan verwarring veroorzaken maar we herinneren jullie eraan dat onze aanwezigheid vreedzame bedoelingen heeft en jullie kunnen er zeker van zijn dat noch wij, noch onze vloot, bij enig negatief incident betrokken zijn. De duistere Wezens hebben serieus gedacht over het in scène zetten van zoiets maar wij zullen dit verhinderen.Jullie Dierbaren, hebben door een gebrek aan inzicht ongekende schade toegebracht aan de Aarde en niet in het minst door jullie aanhoudend oorlog voeren. Gelukkig stijgen jullie bewustzijnsniveau’s en zien jullie er nu de zinloosheid van in. Het heeft de ontwikkeling van vele zielen tegengehouden omdat jullie terug bleven komen tot de betreffende lessen waren geleerd. Met behulp van de Wet van Genade is het mogelijk dat jullie van karma worden gevrijwaard, op voorwaarde dat jullie je tot het Licht hebben gewend. God is niet onredelijk en begrijpt jullie bedoeling volledig en het is door ontwikkeling en beproeving dat jullie vooruitgang boekten door naar jullie waarheid te leven. De ziel die de overgang heeft gemaakt en het pad van Licht en Liefde heeft gevonden, wordt als een lang verloren zoon begroet. Wees daarom niet te bezorgd over jullie voormalige leefstijl omdat het heden belangrijk is en of jullie werkelijk je blik op het ontwikkelen van een hoger bewustzijnsniveau hebben gericht.Jullie zullen het weten als jullie je echt op spirituele toewijding hebben gericht en weten hoe goed jullie bezig zijn. Houd simpelweg vast aan jullie doel en jullie zullen het zeker bereiken. Wanneer de Meesters opnieuw op Aarde zijn, zal er veel te bespreken zijn en de Mens zal de gelegenheid krijgen zijn/haar overtuiging te waarderen in het Licht van de Waarheid dat zij zullen brengen. De eindtijden gaan de waarheid over jullie geschiedenis onthullen en jullie ware doel in het leven. Jullie moeten volledig op Ascentie worden voorbereid en Niets dan de waarheid kan jullie bij die reis vergezellen. Op Aarde verblijven is niet voortdurend moeilijk en er zijn situaties waarin jullie zalige en gelukkige ervaringen opdoen. Verbeeld je een volledig bestaan waar niets jullie verstoort en alles met al het andere in harmonie is. Dat is de belofte van wat met jullie verheffing naar de hogere dimensies zal gebeuren. Woorden kunnen niet een waarheidsgetrouw beeld beschrijven maar denk aan de keren dat jullie je één voelden met alles en die ervaring benadert het beste wat jullie staat te wachten. Wat jullie ook moeten doen om te ascenderen, het is alleszins de moeite waard en wanneer jullie terugkijken, zullen jullie zo blij zijn te hebben volgehouden. Het verleden zal dan snel net een droom lijken en naar de achtergrond vervagen.Neem elke dag zoals die komt, en doe je best kalm te blijven, wat er ook gebeurt. Het is nog steeds mogelijk dat jullie verder onder druk worden gezet doordat de veranderingen chaos lijken te veroorzaken totdat de toekomst helder wordt en gedefinieerd. Wij wensen alles wat met de duistere Wezens is verbonden in het verleden te houden, waar het thuis hoort. Er is zoveel wat geen plaats heeft in jullie toekomst en als het niet van het Licht is, zal het zich niet aan de nieuwe vibraties kunnen aanpassen. Bijgevolg zal het onmogelijk zijn om met jullie door te gaan naar het Gouden Tijdperk.In de periode die voor Ascentie overblijft, zullen jullie ruimschoots de tijd hebben om te wennen aan veranderingen die ermee gepaard gaan. Jullie zijn al in staat om te visualiseren en te “voelen” hoe het is om in de hogere dimensies te leven en dit ondersteunt de manifestatie ervan. Denk aan perfectie, denk aan het Nieuwe tijdperk en je nadert de vreugde die op jullie wacht. Voor sommige klinkt het allemaal te mooi om waar te zijn maar alle garanties die jullie nodig hebben om overtuigd te raken, zullen op een goed moment aanwezig zijn. Er zullen vele helpers naar de Aarde komen om jullie bij jullie overgang te begeleiden. Niemand zal worden overgeslagen, behalve wanneer zij hulp afwijzen, maar we zullen er alles aan doen om de waarheid op een acceptabele manier aan jullie over te brengen. Er zal wereldwijde communicatie zijn en onze technologie zal dat mogelijk maken op manieren die voor jullie nieuw zijn.We willen dat jullie gelukkig zijn en in staat om verder te kijken dan wat er om jullie heen gebeurt. Concentreer je op het resultaat dat aan jullie is beloofd want jullie staan op de drempel van een reeks grote gebeurtenissen. Er moet een versnelling plaatsvinden van het proces dat jullie meeneemt naar Ascentie maar heb geen angst want wij plannen dienovereenkomstig. Dat is maar goed ook want totdat de duistere Wezens van hun macht zijn ontdaan, zullen er obstakels op onze weg staan. Wij zullen hen heel vriendelijk en begripvol benaderen omdat er nu veel angst heerst binnen de gelederen van degenen die zich realiseren dat het spel voorbij is. Hun tijd om zich te verantwoorden voor wat ze gedaan hebben, moet nog komen en het zal niet uit naam van wraak gebeuren maar uit naam van gerechtigheid en in overeenstemming met de Wetten van de Ene.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank jullie voor jullie steun die we echt aan de basis nodig hebben. Jullie kunnen ongekend goed doen door simpelweg de geest van anderen tot rust te brengen want angst speelt nog steeds een rol in veel levens. Sommigen zien niets dan dood en destructie voor de toekomst van de Mensheid, dus verspreid jullie Liefde en Licht om jullie heen en help het voor hen om te vormen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Message...

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS