Followers

Google+ Followers

vrijdag 18 december 2009

18-DECEMBER-2009 SALUSA

De Disclosure/Bekendmakings- en Overvloedprogramma’s staan klaar om te worden gestart en een hele keten van gebeurtenissen in gang te zetten die door zal lopen tot aan Ascentie.

Onze voortdurende gereedheid en aanpassingen aan het veranderende scenario betekenen dat wij volledig zijn voorbereid om in een oogwenk in actie te komen
Terwijl jullie door de cyclus van dualiteit gaan, wordt er in grote lijnen gebalanceerd waardoor uitersten in energieën worden voorkomen. Maar jullie bevinden je nu in een periode waarin Licht de dominante kracht mag worden als jullie de voltooiing naderen. Het is zowel noodzakelijk als passend dat we met de overwinning ervan zien, dat de Wezens van Licht deze cyclus verlaten. Het is de tijd van afronding, de hogere energieën hebben nu meer controle en de toekomst van degenen die gaan ascenderen is verzekerd. In de tussentijd kunnen de duistere machten niet veel langer aan de macht blijven als hun plannen in chaos vervallen. Zij worden verdrongen door de opkomst van nieuwe denkers die een nieuw paradigma creëren. Het zal voldoen aan het visioen dat velen hebben over een vreedzaam en gelukkig bestaan, vrij van de bemoeienis van degenen die volgens het zwaard van dood en vernietiging leven.Er worden nog steeds pogingen ondernomen angst te veroorzaken maar als jullie alert blijven, kunnen jullie dit ontwijken zoals velen dit met de angst voor de Mexicaanse Griep hebben gedaan. Het is een kwestie van in hoe verre jullie met de paniek meegaan en griep doet altijd zijn ronde maar niet in de wereldwijd verspreide proporties zoals men jullie deed geloven. Wees geïnformeerd over dergelijke zaken en weet dat organen als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden beïnvloed door de voorkeur van Farmaceutische bedrijven. Jullie Internet wordt overspoeld met informatie maar jullie zullen spoedig leren welke bronnen kunnen worden vertrouwd. Jullie media bevat weinig onbevooroordeelde informatie en wordt door de hoge pieten van de Pers gecontroleerd die op hun beurt grotendeels door de overheid worden gecontroleerd en niet de vrije Pers is waar jullie in moesten geloven.Jullie zijn nu ver genoeg gevorderd om ten opzichte van alle informatie kritisch te zijn. En velen van jullie zijn nu zeker voldoende spiritueel ontwikkeld om te weten wat oprecht klinkt. Vind de leraren die woorden spreken die met jullie resoneren, ga naar binnen en je zult weten wat je accepteert of terzijde schuift. Het duister krijgt ook de gelegenheid hun eigen soort als leraren naar voren te schuiven en het is bedoeld om jullie beoordelingsvermogen te testen. Houd in gedachten dat spirituele leraren nooit hun mening aan iemand opleggen of jullie acceptatie van hun leringen eisen. Integendeel, als ware leraren die met liefde spreken, zullen zij jou vertellen alleen te aanvaarden wat goed bij je eigen inzicht aansluit en wat intuïtief acceptabel is.De veranderende tijden veroorzaken vaak agressie bij sommige mensen en dit komt voort uit het niet bewust zijn van de noodzakelijkheid ervan voor de reiniging van de Aarde. Wij zien de demonstraties die vaak vreedzaam en met een goede intentie beginnen. Spijtig genoeg zoeken sommige demonstranten de confrontatie en dat geeft de autoriteiten het excuus terug te slaan. Vrijheid van meningsuiting is jullie door god gegeven recht maar in onstuimige tijden is het moeilijk volledige vrijheid te laten gelden. Er is echter plaats voor pacifisten en welbespraakten maar wees voorzichtig de duisteren geen redenen te geven jullie vrijheid verder te beknotten. Controle is het wapen dat wordt gebruikt om iedere stap van jullie te volgen en elk excuus wordt gebruikt om jullie wettige acties te beperken.Dierbaren, we moedigen jullie aan verandering te zoeken maar willen dat jullie je distantiëren van elke beweging die over gewelddadige actie spreekt. Dat is niet de manier van hen die het pad van Liefde en Licht bewandelen. Hun weg is door het goede voorbeeld te geven en door over vrede en het Gouden Tijdperk te praten, dat al die beloften zal vervullen die gedurende duizenden jaren aan jullie zijn gemaakt. De komst van Ascentie was gepland vanaf het moment dat jullie voor het eerst akkoord gingen om af te dalen naar de lagere dimensies om dualiteit te ervaren. Al die tijd heeft de aard van de eindtijden nooit ter discussie gestaan en de Hemel heeft alles erbij gehaald om te garanderen dat jullie ascenderen als dat jullie wens en intentie is.De toekomst zal jullie naar de ware Hemel op Aarde leiden, die nooit kansrijk is geweest zich in de lagere dimensies te manifesteren. Toch kunnen jullie bij tijden gelukkige en vervullende levens hebben gehad maar we praten over een geascendeerde Mens in sferen waar alles zich in een permanente staat van vrede en balans bevindt die zich buiten jullie huidige maatstaven bevindt. Alles wordt gedeeld en er is geen gebrek aan wat dan ook en er is overal overvloed. De Hemel bestaat niet voor de paar uitverkorenen maar is er voor elke ziel die ernaar streeft zichzelf te verheffen. Jullie zullen opnieuw de Meesters en de Engelachtige Wezens worden die jullie in werkelijkheid zijn en jullie bewustzijn zal zich exponentieel tot Kosmische niveau’s hebben uitgebreid.Jullie kunnen je afvragen waarom jullie, als jullie allemaal zulke prachtige ontwikkelde zielen zijn, om je heen zien dat sommige zo weinig Licht bevatten. Dierbaren, de reden is dat jullie afscheiding accepteerden van jullie ware zelf om levens te ervaren waarin jullie probeerden je weg terug naar het Licht en God te vinden. Velen van jullie geven nu aan dit succesvol te doen en jullie hebben opnieuw die verbinding gelegd met de hogere energieën. Op het moment hebben jullie één voet in de lagere en één voet in de hogere dimensies en jullie staan op het punt met behulp van Ascentie de lagere te verlaten.Het leven is een serieuze aangelegenheid maar als je het als een spel kan behandelen met een finish die nu in zicht is, zal het zijn greep op jullie verliezen. Met voldoende inzicht in de noodzakelijkheid van de veranderingen, zullen de overblijvende jaren zo snel en gemakkelijk passeren. Er valt niets te vrezen en er is geen reden de uitkomst te betwijfelen. Jullie massabewustzijn trekt de hogere energieën naar de Aarde aan en jullie visies manifesteren zich sneller. Spoedig is een woord dat we vaak hebben gebruikt maar het is jullie meting van de tijd en grote gebeurtenissen zullen weldra de lang verwachte veranderingen materialiseren. De Disclosure/Bekendmakings- en Overvloedprogramma’s staan klaar om te worden gestart en een hele keten van gebeurtenissen in gang te zetten die door zal lopen tot aan Ascentie.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat onze hulp gewaardeerd wordt terwijl het beste nog moet komen. Onze voortdurende gereedheid en aanpassingen aan het veranderende scenario betekenen dat wij volledig zijn voorbereid om in een oogwenk in actie te komen. Wat een groots ontwaken nadert jullie en het Menselijke Ras zal spoedig zijn barrières naar anderen toe afbreken. Vertrouwen en goede wil zullen terugkeren en de erkenning dat jullie echt Eén zijn. Jullie zouden meer verenigd zijn geweest en al geascendeerd, als de duistere Wezens niet de “vijand” hadden gecreëerd waar er voorheen geen bestond. De tijd voor jullie spirituele vooruitgang is gekomen en jullie zullen in sprongen vooruit gaan. We zegenen jullie en houden van jullie omdat jullie precies zijn wie je bent.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Message...

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS