Followers

Google+ Followers

maandag 21 december 2009

21-DECEMBER-2009 SALUSA

Het geheim houden van details is extreem moeilijk wanneer het eenmaal in het publieke domein terecht komt. We hebben echter andere manoeuvres die ons bestaan zullen blijven benadrukken en we vragen jullie nogmaals jullie ogen op de hemel gericht te houden.


Dierbaren, opnieuw is nu een veelbelovende belofte op niets uitgelopen als gevolg van de misplaatste bekendmaking van de datum waarop Disclosure/Openbaarmaking zou plaatsvinden door President Barack Obama. Onze teleurstelling doet zeker niet onder voor die van jullie omdat er overeenstemming was over de bekendmaking en de details weken terug al waren vastgesteld. Het kan niet zo gemakkelijk opnieuw worden gearrangeerd maar er heerst een gevoel van urgentie om opnieuw te beginnen en niet meer tijd te verliezen. Het geheim houden van details is extreem moeilijk wanneer het eenmaal in het publieke domein terecht komt. We hebben echter andere manoeuvres die ons bestaan zullen blijven benadrukken en we vragen jullie nogmaals jullie ogen op de hemel gericht te houden. Dit zijn de dagen waarop de tekenen gespreksonderwerpen zijn geworden, waardoor het bewustzijn van de mensen niet alleen voor onze aanwezigheid ontwaakt maar ook voor onze methoden om contact met jullie te leggen. Gedurende vele jaren hebben we graancirkels gemaakt als een methode om jullie aandacht te krijgen. Zoals jullie recentelijk zullen hebben opgemerkt, zijn ze complexer geworden. De boodschappen die ze versturen worden geïnterpreteerd en de symboliek ervan wordt correct begrepen. Ze dragen energie met zich mee en al wordt dat niet door iedereen begrepen, het verbindt zich onder-bewust met hen.We zijn gefascineerd door jullie veelvoudige interpretaties van de blauwe lichtbundel over Noorwegen. Het is zeker een goed gespreksonderwerp geworden en jullie perceptie staat voldoende open om te overwegen dat het uit de ruimte kwam en naar jullie toe werd gestraald. Het verband met President Obama is ook interessant en toont dat jullie het als een teken zien dat er pogingen worden gedaan om contact met jullie te leggen. Miljoenen mensen aanvaarden het bestaan van Ruimte Wezens en op het moment geloven zelfs nog veel meer mensen dat zij een plaats hebben in het leven van de Mensheid. Met een plotselinge opkomst aan interesse in ons en een wens om ons te leren kennen, hebben jullie de gelegenheid gecreëerd dat contact plaatsvindt. Vele factoren zijn er bij betrokken, niet op de laatste plaats onze taak te garanderen dat het plan voor jullie bewuste verheffing en Ascentie plaatsvindt, zoals dit door de Schepper is verordend.Zoals jullie zullen begrijpen, zijn er veel redenen om vooruit te snellen met officieel contact. We willen dat het op een natuurlijke manier ontstaat en op een wijze waarbij zielen die geen geloof hechten aan ons bestaan, niet worden geshockeerd. Velen hebben ondanks het bewijs dat ons bestaan ondersteunt, een muur opgebouwd en de onderliggende reden is angst. Wees los van welke visie je over ons ook hebt, ervan overtuigd dat we vreedzame Wezens zijn zonder plannen om jullie Aarde of mensen over te nemen. Ons plan is een missie van liefde en de wens om jullie op Ascentie voor te bereiden door jullie te bevrijden van de controle en de dominantie door de duistere machten. Hun machtsbasis is aan het verbrokkelen en hun pogingen om hun heerschappij te verlengen zullen falen. Zij willen zeker niet dat jullie ons beter leren kennen of dat jullie vertrouwen in ons hebben omdat dat het einde inhoudt van hun invloed en het vermogen hun eigen posities vast te houden. Zij handelen met hun enorme fortuinen die worden gebruikt om mensen af te kopen en geheime operaties te ondersteunen die hun machtige posities moeten versterken. Werelddominantie is hun doel maar ze mogen niet verder gaan dan ze op dit moment zijn. Wij monitoren elke actie van ze en ze zijn gedoemd te mislukken.We zeggen opnieuw dat jullie zulke krachtige Wezens van Licht zijn en toch geloven jullie niet altijd in jezelf. Jullie gedachtekracht creëert voortdurend jullie toekomst, dus op voorwaarde dat jullie je richten op wat goed is voor iedereen, zullen jullie je verheffing naar een hoger bewustzijn versnellen. Er bestaan een aantal verschillende verwachtingen met betrekking tot de eindtijden en jullie gedachtekracht zal jullie opnieuw de ervaring geven die je wenst. Jullie vragen je misschien af hoe het kan dat er meer dan één eindscenario bestaat en wij beantwoorden dat door jullie te laten weten dat ze allemaal gelijktijdig op verschillende niveau’s plaatsvinden. Vanuit ieders individuele ervaring lijkt het alsof iedereen bij hetzelfde scenario is betrokken en er zal geen bewustzijn bestaan over één van de andere. We zouden kunnen zeggen, pas op waar jullie je op richten, door je ervan te verzekeren dat het echt is waar je ook je energie aan wil geven.Het plan van God voor de eindtijden wordt Ascentie genoemd maar het is aan jullie of je er je voordeel mee doet. Je kunt niet alleen maar wensen er deel van uit te maken en succesvol te zijn want het vereist een inspanning van jullie om jullie vibraties te verheffen. De Wet van Aantrekkingskracht laat alleen die zielen toe die een bepaald niveau hebben bereikt om te kunnen ascenderen. Het proces is er één van leven vanuit Licht en Liefde zodat elke band die jullie met de lagere energieën hebben gehad, wordt doorgesneden. Dit stelt jullie in staat je te richten op de taak verder jullie vibraties te verhogen en als gevolg daarvan zullen jullie zeker succesvol zijn. Er wordt aanzienlijke hulp gegeven om jullie heen, jullie hoeven maar te vragen en het komt naar je toe. Gebruik namen als jullie willen zoals van jullie favoriete Engel of Meester want jullie kunnen er zeker van zijn dat zij jullie verzoek ontvangen. Laat het antwoord zich vrijelijk manifesteren en eis niet dat het op een specifieke manier gebeurt. Mogelijk weten jullie niet wat het beste is voor jullie.Jullie leren veel over het leven en waren nog nooit zo goed geïnformeerd als nu, sinds lange, lange tijd. Al meer dan een eeuw ontstaan er spirituele groepen met kennis en leringen die de vele misopvattingen uitleggen die als de waarheid door orthodoxe religies werden verkondigd. Zoals jullie vaak verteld wordt, is het de waarheid die jullie bevrijdt en elke inspanning werd geleverd om die voor jullie te plaatsen. Dit wordt jullie niet opgedrongen en gaat niet gepaard met angstige consequenties als je het niet accepteert. Ware discipelen respecteren jullie vrije wil en op die manier zijn jullie vrij te nemen wat mogelijk is en verder te gaan. Iedere ziel is uniek en wat daarom de één past, hoeft niet noodzakelijk het pad van een ander te zijn. Als jullie de noodzaak voor Ascentie niet kunnen bevatten of begrijpen dan ben je zeer waarschijnlijk slecht voorbereid of onvoldoende verlicht om het in je leven te accepteren. Heb geen angst over het nemen van een dergelijke beslissing want jullie worden niet verlaten of minder gerespecteerd. Jullie zullen je exact in overeenstemming met je eigen tempo ontwikkelen en op een dag zullen jullie ook een grote sprong vooruit maken als jullie onderwijs in de dualiteit is beëindigd.Ik ben SaLuSa van Sirius en een lid van de Galactische Federatie. Ik houd van deze mogelijkheden om advies te geven en het is belangrijk dat zoveel mogelijk van jullie hun levensplan vervullen door te ascenderen, als dat jullie doel was. Vergeet niet dat deze “toevalligheden” die jullie helpen meer gepland zijn dan jullie je realiseren. Jullie Gidsen verrichten kleine wonderen om jullie te krijgen waar je moet zijn voor de zelf verkozen ervaringen. Jullie kunnen bijvoorbeeld het gevoel hebben dat jullie toevallig je partner hebben ontmoet, nou Dierbaren, zo’n belangrijke stap in jullie leven wordt volledig georganiseerd. Er wordt veel liefde voor jullie gevoeld en belang gegeven aan jullie levensplan en het is eenvoudigweg de uitwerking van jullie keuzes waarmee jullie ervaringen opdoen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Message...

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH

http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS