Followers

Google+ Followers

vrijdag 4 december 2009

04-DECEMBER-2009 SALUSA

Vertrouw ons Dierbaren, want zoals we opnieuw bedrukken, hebben we een groter inzicht in wat noodzakelijk is doordat we volledige kennis hebben over wat er zich achter de schermen afspeelt. Er is weinig of niets van belang dat aan onze aandacht ontsnapt.
Laat je niet te veel beïnvloeden door wat jullie om je heen zien gebeuren want er speelt veel waar jullie geen weet van hebben en wat doelbewust stil wordt gehouden. De uiterlijke schijn zoals die door gebeurtenissen op Aarde wordt gegeven, suggereert dat er niet veel vooruitgang wordt geboekt tegen de duistere machten. De waarheid is dat onze bondgenoten hen in situaties manoeuvreren die hun machtsbasis zullen verzwakken waarna meer druk zal worden uitgeoefend tot ze volledig bezwijken. Het kan eenvoudiger lijken ze frontaal tegemoet te treden om ze openlijk aan te pakken maar het is heel belangrijk dat wanneer we onze zet doen, dat deze beslissend is. We willen niet meer chaos veroorzaken dan er nu al bestaat en we willen onze vrienden van het Licht naar voren zien komen. Vertrouw ons Dierbaren, want zoals we opnieuw bedrukken, hebben we een groter inzicht in wat noodzakelijk is doordat we volledige kennis hebben over wat er zich achter de schermen afspeelt. Er is weinig of niets van belang dat aan onze aandacht ontsnapt.We willen jullie eraan herinneren dat er een onveranderlijk en overeengekomen plan is dat jullie succesvol naar Ascentie zal voeren en hoe jullie er komen is minder belangrijk dan het werkelijk voltooien van de cyclus. Wat resteert voor jullie laatste ervaring is niet meer dan een oogwenk, in vergelijking met waar jullie al doorheen zijn gegaan. De overwinning voor het Licht is gegarandeerd en de energiebron van de duistere Wezens vervliegt waardoor hun vermogen om door te gaan met hun plan wordt verzwakt. Jullie hebben daarom niets te vrezen, alle reden om vooruit te kijken en jullie hoeven niet lang te wachten. Als je ervoor gekozen hebt het hele traject tot de afsluiting van de cyclus te volgen, dan zal dat je ervaring zijn. Sommige zielen zullen er de voorkeur aan geven eerder te vertrekken om in de Astrale sferen te verblijven waar zij zullen beslissen wanneer ze opnieuw incarneren. Zij kunnen weer bij hun geliefden in de hogere sferen komen als zij spiritueel voldoende ontwikkeld zijn. Als dat niet het geval is, zullen ze verder incarneren op een vergelijkbaar niveau als wat ze achterlieten. Deze spirituele beslissingen worden gemaakt om verdere ontwikkeling te laten plaatsvinden, aangepast aan de benodigde ervaringen om dit te bereiken.Er is een noodzaak om het Licht van inzicht te verspreiden, voor het geval de zielen die achterblijven erop reageren en zij hebben dezelfde kans als iedere ander. Het kan en zal niemand worden opgelegd en te allen tijde bewegen jullie je op een snelheid die bij je past. Sommige missen natuurlijk zoveel bewustzijn dat het moeilijk is ze te bereiken. Wanneer ze echter eenmaal een verlangen tonen hun geest voor de waarheid te willen openen, zal hulp voorhanden zijn in de vorm van hun Gidsen. Zij zijn constant in de buurt om te proberen zielen naar het Licht te leiden en zij bezitten oneindige liefde en geduld. Het is deze vorm van dienstbaarheid aan anderen waar sommige van jullie voor zullen kiezen om dat voor degenen te gaan doen die deze keer niet verrijzen. De cycli komen en gaan voortdurend met meer kansen om hetzelfde pad opnieuw te bereizen.Mensen hebben intense emoties en het is vaak de bron van wrijving tussen jullie. Een deel van jullie ervaring is bedoeld om jullie inzicht te geven in hoe jullie dit naar positieve daden kunnen leiden als medeleven en liefde. Soms is het de oorzaak van jaloezie en haat en dit kan tot schadelijke reacties leiden. Deze zullen natuurlijk karmische lessen met zich meebrengen totdat jullie leren je passie te bedwingen en ze correct te gebruiken. Jullie hebben een gezegde, “eerst denken, dan doen”, en het is goed dit te herinneren voordat jullie controle verliezen. Jullie kunnen tot het uiterste onder druk worden gezet maar als jullie je gaan ontwikkelen tot de hogere dimensies moeten jullie menselijke zwakheden hebben overwonnen. We moeten zeggen dat jullie jezelf niet kunnen excuseren door te beweren dat “je bent zoals je bent” alsof je er niets aan kunt doen.We weten dat spiritueel ontwikkelen niet gemakkelijk is maar jullie doen het op je eigen tempo en met een echte intentie kun je niet falen succesvol te zijn. Het feit dat jullie je ontwikkelden tot plotselinge bewustzijnsniveau’s die de Mensheid in staat stelden verder te gaan naar de eindtijden, geeft aan hoe ver jullie in het laatste deel van de vorige eeuw zijn gekomen. Jullie hadden zo gemakkelijk deze cyclus kunnen beëindigen met de vernietiging van de Aarde maar dit mocht door ons worden verhinderd. Dat was zo omdat de Schepper besliste dat voldoende zielen de verwachting van ascenderen lieten zien en dat die kans hen niet mocht worden onthouden. En zo zijn jullie nu hier Dierbaren, stevig op het pad naar Ascentie en wij zijn hier om jullie te assisteren bij het bereiken van volledig bewustzijn.Sommige mensen besteden geen tijd aan hun persoonlijke inzicht en onderzoeken nauwelijks het doel van het leven. Los daarvan verloopt het leven nog steeds volgens een plan, vaak door hun Gidsen bepaald, en ervaringen worden gearrangeerd met de bedoeling hun ogen te openen. Uiteindelijk ontstaat er een prikkeling van binnen en dan begint de zoektocht naar kennis. Vaak is het de realisatie dat het leven niet een toevallig gebeuren is maar dat het een ontwerp en een doel bezit. Mogelijk is er ook een gevoel dat er ergens een God is die mysterieus de hele schepping controleert. Jammer genoeg kan God in die eerste stadia gezien worden als een wraaknemende God die degenen neerhaalt die zijn wetten niet gehoorzamen. Dat is natuurlijk verre van de waarheid omdat God Geheel Liefde is en jullie vrijheid van expressie heeft gegeven, en jullie zijn het en niet God, die beslissen over de consequenties van jullie daden.Het leven gaat over het niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, maar ook voor anderen en vooruitgang wordt afgemeten aan in hoeverre jullie je liefde aan alle levensvormen kunnen betuigen. Het is werkelijk zo simpel als dat, en dat is waar jullie voortdurend naar toe zouden moeten werken. Wanneer jullie eenmaal een bepaald stadium passeren, wordt het gemakkelijker een constant niveau te behouden. Dit komt met het vermogen om niet-beoordelend te zijn en rekening te houden met de verschillende niveau’s van inzicht die zielen hebben. Het moeilijkste onderdeel is vergevingsgezind zijn wanneer jullie zelf direct betrokken zijn. Tenslotte, maar daarom helemaal niet minder belangrijk, is het vergeven van jezelf ook van groot belang.Jullie zijn lichamelijke Wezens en het is de bedoeling dat jullie dienovereenkomstig ervaringen opdoen, jullie waren en zijn bedoeld om de wereld in te trekken en van jullie verblijf erin te leren. Jullie verlichting ontstaat door gelijksoortigen te vinden die jullie interesses delen en jullie helpen je te ontwikkelen, in het bijzonder met betrekking tot jullie spirituele zoektocht. Na Ascentie zal jullie volgende stap zijn, ervaringen op te doen als Kosmisch Wezen en een geheel andere serie ervaringen zullen jullie opdoen wanneer het Universum zich voor jullie opent.Ik ben SaLuSa van Sirius en namens de Galactische Federatie wens ik jullie een voortzetting van succes wanneer jullie je weg vooruit vinden vanuit Licht en Liefde.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Message...

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://www.paoweb.com - ENGLISH
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS