Followers

Google+ Followers

woensdag 30 juni 2010

SaLuSa 30-Juni-2010
We raden jullie dringend aan David Wilcock en zijn openbaringen te volgen, als jullie op de hoogte willen blijven van wat er in en buiten de wereld gebeurt.

http://divinecosmos.com/


Onze bescherming gaat uit naar iemand die het Licht dient, en er zijn velen van jullie die dit doen.


Afhankelijk van jullie inzicht in wat gebeurtenissen die nu plaatsvinden inhouden, voelen jullie je waarschijnlijk opgewonden of hebben jullie een bepaald voorgevoel over de toekomst. De Mens is geconditioneerd om problemen en conflicten als een natuurlijk onderdeel van levenservaringen te accepteren, en is nooit aangemoedigd anders te denken. Toch hebben jullie als soevereine Wezens er recht op gelukkige en bevredigende ervaringen te kiezen. Wat heeft dus geleid tot het kwijtraken van jullie weg, en wat is het antwoord? Dierbaren, jullie lieten anderen de leiding in handen nemen, en toen de vibraties geleidelijk daalden, verloren jullie zelfs je herinneringen aan dat jullie grotere Wezens zijn geweest. De weg terug is kwellend en pijnlijk geweest, maar het siert jullie dat jullie het nooit hebben opgegeven. Met hulp om jullie bewust te maken van jullie ware Zelf en jullie volledige potentieel, zijn jullie je beginnen te realiseren dat jullie speciaal zijn. Jullie hebben levens geleid die door zoveel negativiteit werden omringd dat jullie Licht bijna was gedoofd maar jullie zijn opnieuw verrezen. Jullie Licht kan, hoe gedimd het ook is, worden gerevitaliseerd, omdat de belofte is dat iedere ziel een oneindig leven heeft en onsterflijk is.Als jullie door de laatste jaren voor Ascentie gaan, zal jullie focus erop worden aangevallen door wat het einde van de wereld lijkt te zijn. De profetieën van Armageddon zullen in vervulling lijken te gaan, en veel mensen zullen door angst worden vervuld. Voordat gebeurtenissen echter onstuitbaar lijken te worden, zullen verbazingwekkende ontwikkelingen het tij keren naar de omgekeerde richting. Plotseling zullen de antwoorden komen door middel van openbaringen die vergezeld gaan met de waarheid. Datgene wat voor jullie werd verborgen, zal in de openbaarheid komen om te worden opgeruimd, zodat waar jullie de mogelijkheid werd ontnomen vooruitgang te boeken, het nu aan jullie wordt voorgelegd. We verwijzen naar veel ontdekkingen die jullie leven tot een acceptabeler niveau zouden hebben versterkt en opgetild, en wij zijn samen met veel andere bronnen nu bevoegd er voor te zorgen dat wat jullie toekomt, wordt ontvangen.Net als jullie moet de Aarde worden gereinigd, en omdat jullie het gebruik ervan hebben gehad voor jullie ervaringen, kunnen jullie niet zomaar weglopen van de omstandigheden waarin jullie haar hebben achtergelaten. Onthoud dat jullie met Moeder Aarde ascenderen, en net als jullie moet zij er voorbereidingen voor treffen. Er zou niets van jullie ervaringen worden geleerd als jullie niet de consequenties van jullie daden zouden begrijpen, en jullie niet de verantwoordelijkheid ervoor zouden accepteren. Dit is precies hetzelfde voor jullie als individu, en ook jullie moeten van je fouten leren. Dat is het hele punt waar het om draait terwijl jullie de cyclus van dualiteit doorlopen, en zoals we jullie altijd in herinnering brengen, jullie hebben jezelf enthousiast voor de ervaring aangemeld. Het brengt ons er misschien toe te vragen waarom sommigen, terwijl jullie nu de finishlijn voor je hebben, het zicht verliezen op het feit dat niets Ascentie kan verhinderen.Probeer ondanks de doem en onheilsverwachtingen van bepaalde mensen, voorbij de onmiddellijke gebeurtenissen te kijken en geniet van wat je zal ervaren in de directe periode voor Ascentie. Het is zelfs nog beter je geest bezig te houden met hoe je erna zal worden, met alle beloften over geluk en een gezegend bestaan. Wees geduldig en als je de kans hebt, help dan anderen die wanhopig zijn om het te overwinnen en heb vertrouwen in de toekomst. Vele, vele groepen vormen zich en hameren op onmiddellijke veranderingen, en hun protesten zullen niet worden genegeerd. Jullie worden de stem van het volk, en deze bevat een krachtige energie die de middelen aantrekt om het te manifesteren. Dat is hoe de Wet van Aantrekkingskracht werkt, en dus vragen we jullie, waar je kunt, dit te gebruiken.Het hele Universum beweegt zich op een ordelijke manier als ze zich voorbereidt om te ascenderen, en toch wordt de aandacht aan jullie op Aarde besteed, als een essentieel onderdeel ervan. Jullie moeten klaar zijn voor als de grote dag aanbreekt, en jullie Universum schijnbaar verdwijnt, om alleen ogenblikkelijk in een hogere vibratie opnieuw te verschijnen. Dat is de omvang van wat zich afspeelt, en jullie mogen je afvragen welk magnifiek Wezen een dergelijke macht kan uitoefenen, en denk niet verder dan de God van jullie Universum. Kunnen jullie je voor één minuut voorstellen hoe krachtig dat jullie maakt, omdat jullie allemaal de Goddelijke Vonk in je dragen? Jullie moeten natuurlijk nog je volledige potentieel gaan manifesteren, maar mettertijd wanneer jullie naar zelfs nog hogere dimensies ascenderen, zal het geleidelijk tot stand komen.We raden jullie dringend aan David Wilcock en zijn openbaringen te volgen, als jullie op de hoogte willen blijven van wat er in en buiten de wereld gebeurt. Verkrijg, zoals jullie zouden zeggen, het fijne van vele gebeurtenissen (de informatie van binnenuit), en het waarschijnlijke resultaat. David heeft zichzelf opgedragen jullie de waarheid te brengen, en is een zeer gerespecteerde ziel die een volledige betrokkenheid heeft met zijn werk. Velen kijken uit naar leiding en zoeken een betrouwbare bron, en hij is één van de mensen aan de top van de lijst. David boezemt een dergelijk vertrouwen in en een garantie dat zijn doel het onthullen van de waarheid is. Op hetzelfde moment het meest waarschijnlijke scenario uitzettend dat jullie uit de duisternis zal leiden, naar het Licht. Onze bescherming gaat uit naar iemand die het Licht dient, en er zijn velen van jullie die dit doen. Jullie zijn allemaal geliefd en worden gerespecteerd voor jullie volledige inzet in de rol die jullie op je hebben genomen ten bate van iedereen. Jullie prachtige wereld is gezegend met de aanwezigheid van zo veel Wezens van Licht, dat zij er nog meer Licht naar toe brengen.De duisternis op jullie Aarde die haar dreigde te vernietigen is tegengehouden een dergelijke monumentale ramp te veroorzaken, dat het duizenden jaren had gekost om er van te herstellen. Dit is met andere planeten in jullie zonnestelsel gebeurd, en het beïnvloedt elke andere planeet en veroorzaakt verschuivingen en schade. Het kan zelfs tot onbewoonbaarheid leiden van een planeet gedurende duizenden jaren. God heeft verordend dat jullie juweel in de lucht, jullie glinsterende Aarde, niet zal worden vernietigd en de Galactische Federatie zorgt ervoor dat jullie veilig zijn voor gevaren. Jullie hebben bij meer dan één gelegenheid voor volledige vernietiging gestaan, en wij zijn omwille van jullie te hulp geschoten.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertrouw erop dat jullie door het goede nieuws dat we brengen, worden opgebeurd. Jullie zullen op een dag, heel spoedig, een heleboel over jullie geschiedenis leren en het laatste hoofdstuk zal met jullie Ascentie eindigen. Jullie evolutie zal, eenmaal uit de cyclus van dualiteit, gestaag verder gaan, wanneer jullie naar steeds hogere, en hogere dimensies gaan. Jullie hebben ook alle reden om er naar uit te kijken, en niets van wat jullie nu hebben zal te vergelijken zijn met wat jullie hebben wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd. Houd dit in gedachten wanneer jullie door aardse zaken worden afgeleid en weet dat ze geen effect op jullie kunnen hebben, tenzij jullie dit toelaten. Onze liefde is voor altijd met jullie allemaal.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Translator: Charlotte

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS