Followers

Google+ Followers

maandag 24 januari 2011

SaLuSa, 24 januari 2011


Wij strekken onze handen naar jullie uit, en we doen veel ten behoeve van jullie waardoor onze inspanningen steeds meer worden opgemerkt. We kijken ernaar uit openlijk actief te worden, en dat moment is niet zo ver weg.

Veel van ons werk wordt uitgevoerd door een vloot die in onzichtbaarheid is gehuld, wat niet alleen voor onze maar ook voor jullie bescherming noodzakelijk is. We zijn talloze keren beschoten en achterna gejaagd, al moeten we zeggen dat dit geen echt probleem oplevert. Wij zijn volkomen veilig en beschikken over technologieën die jullie verbeelding ver te boven gaat, maar die willen we niet gebruiken tenzij er geen alternatief is.

Normaal gesproken zijn we in staat kwesties te regelen door middel van diplomatieke en vreedzame betrekkingen. Die benadering moet de mens nog leren, maar dat gezegd hebbende, zal de Geascendeerde Mens elke gedachte aan oorlog of agressie al achter zich hebben gelaten.
SaLuSa 24 januari 2011
Het is voor de duisteren een teken aan de wand dat zij merken dat ze niet langer een bepaalde controle hebben om de uitkomst in hun voordeel te beïnvloeden, terwijl het tempo van gebeurtenissen zich aan het versnellen is. Ze beginnen het gevoel te krijgen dat ze omsingeld zijn en aan het verliezen. Ze zouden graag “op de knop drukken”, maar merken dat ze dat niet meer kunnen, en raken verdeeld in hun pogingen aan hun onvermijdelijke nederlaag te ontsnappen. Overgave is voor hen geen optie, maar misschien zien ze het uiteindelijk als de enige uitweg. Onder dergelijke omstandigheden zou hen geen kwaad kunnen overkomen, omdat we hen dezelfde rechten verlenen als iedere andere ziel. Zij zullen voor het einde van de cyclus veel leerzame ervaringen hebben opgedaan. Dit geldt eigenlijk voor iedereen, want normaal gesproken onderga je zo’n beproevende tijd niet, zonder opmerkelijke spirituele vooruitgang te boeken. Dat Dierbaren, is alles waar jullie ervaringen om draaiden, en jullie zullen er uiteindelijk een grotere ziel door worden.


Eens waren jullie hoogontwikkelde en machtige zielen, en jullie aanvaarden de uitdaging om door de dimensies heen af te dalen en dualiteit te ervaren. Het was altijd vanuit de wetenschap dat jullie nooit zouden worden vergeten, en ongeacht hoezeer jullie verbinding met het Licht zouden verliezen, jullie zouden worden geholpen om ernaar terug te keren. Bewijs hiervan is nu overal om jullie heen aanwezig omdat het Licht naar de Aarde terugkeert. Het is een tijd waarin het herinneren van jullie ware zelf bij jullie terugkeert, en omdat het van te voren is afgesproken, wordt er immense hulp gegeven om jullie opnieuw omhoog te tillen. Zoekt en gij zult vinden, is nu meer dan ooit waar, en niemand die oprecht verlangt naar het Licht terug te keren, zal hierin falen.


Jullie hebben je gedurende lange, lange tijd op de eindtijd voorbereid, en met elke incarnatie werden jullie ervaringen gepland zodat jullie vooruitgang boekten. Iedereen kon zich op zelf verkozen snelheid ontwikkelen, omdat er geen druk wordt uitgeoefend om het op een ander tempo te doen dan waar jullie je goed bij voelen. Wanneer het aankomt op jullie spirituele ontwikkeling zijn jullie allemaal uniek, en jullie mochten ervaringen opdoen op welke manier je ook maar wenste. Af en toe kozen jullie voor een incarnatie buiten de Aarde, om er later weer naar terug te keren. Er wordt voor jullie gezorgd en naar jullie omgekeken op manieren waar jullie je niet bewust van hoeven te zijn, maar allemaal in jullie belang om je in staat te stellen je levensplan te vervullen. Tijdens jullie verblijf op Aarde hebben jullie misschien niet de gewenste bevrediging gevonden, en je leven kan zelfs een verspilling van tijd lijken te zijn. Geloof ons dat dit nooit het geval is, omdat alle levens voor jullie waarde hebben, zelfs als jullie de reden misschien niet begrijpen. Wanneer jullie na afloop naar Zomerland terugkeren, leren jullie precies wat je plan inhield, en hopelijk vinden jullie dat je het succesvol hebt afgerond. Zo niet, dan worden er in opeenvolgende levens nieuwe mogelijkheden gearrangeerd.


Alles wordt voor jullie op zo’n manier georganiseerd, dat jullie worden geconfronteerd met wat je ook wilde leren. De lessen kunnen soms pijnlijk zijn, maar ze zouden niet plaatsvinden als het niet van wezenlijk belang was voor jullie inzicht. Neem als voorbeeld compassie, wat ontstaat met het erkennen van de Eenheid van alle Leven. Mensen hebben soms weinig of helemaal geen medeleven met anderen die erg van hen lijken te verschillen. Afscheiding heeft duizenden jaren lang een rol gespeeld en was op diverse onderling waargenomen verschillen gebaseerd. Deze zullen verdwijnen op het moment dat jullie beseffen dat alle zielen gelijkwaardig zijn. Degenen die de middelen hebben om het te doen, zouden elkaar moeten helpen, en op deze manier is een samenleving in staat zich als één geheel te ontwikkelen. Tot nu toe is er weinig gebeurd in de zin van tot elkaar komen, maar binnenkort gaan jullie een gemeenschappelijk doel zien, wat jullie bij elkaar drijft. Jullie gaan ten slotte allemaal richting Ascentie, al wordt de beslissing om dit te doen door jullie zelf genomen. Als gezien wordt dat jullie klaar zijn, zal het je niet aan aanmoediging ontbreken en jullie Gidsen zullen er actief voor zorgen dat de mogelijkheid op jullie pad komt.


Wij strekken onze handen naar jullie uit, en we doen veel ten behoeve van jullie waardoor onze inspanningen steeds meer worden opgemerkt. We kijken ernaar uit openlijk actief te worden, en dat moment is niet zo ver weg. Veel van ons werk wordt uitgevoerd door een vloot die in onzichtbaarheid is gehuld, wat niet alleen voor onze maar ook voor jullie bescherming noodzakelijk is. We zijn talloze keren beschoten en achterna gejaagd, al moeten we zeggen dat dit geen echt probleem oplevert. Wij zijn volkomen veilig en beschikken over technologieën die jullie verbeelding ver te boven gaat, maar die willen we niet gebruiken tenzij er geen alternatief is. Normaal gesproken zijn we in staat kwesties te regelen door middel van diplomatieke en vreedzame betrekkingen. Die benadering moet de mens nog leren, maar dat gezegd hebbende, zal de Geascendeerde Mens elke gedachte aan oorlog of agressie al achter zich hebben gelaten.


Als beschaving hebben jullie nog een lange weg voor de boeg, voor jullie uiteindelijk allemaal de hogere dimensies bereiken, die lang geleden jullie bestaansniveau waren. Maar het zal worden bereikt en iets anders is niet mogelijk. Elke ziel boekt, ongeacht het aantal keren dat ze terugvalt, voortdurend vooruitgang omdat tijd op zichzelf geen rol speelt bij jullie evolutie. Ervaringen zoals een verblijf in de dualiteit geven jullie eigenlijk een gouden kans om je ontwikkeling te versnellen. Als jullie naar eigen inschatting erin zijn geslaagd je trilling te verhogen, worden jullie met je resultaat gecomplimenteerd omdat jullie er erg hard voor zullen hebben gewerkt. Eenmaal geascendeerd zal verdere ontwikkeling gemakkelijker maar langzamer gaan, en het zal een fijne en vreugdevolle ervaring zijn.


Wat een tijd om op Aarde te zijn, en als jullie alleen de positieve resultaten zouden kunnen zien, zou je dit als een ontzettend opwindend jaar gaan beschouwen. Het antwoord op al jullie problemen staat in de coulissen te wachten, klaar om tevoorschijn te komen. De grootte en omvang van de veranderingen zal jullie tot komend jaar in beslag nemen, en aan het eind van het jaar zal alles totaal verschillen van nu. Weinig zal zo slecht aflopen als jullie misschien denken, en alle problemen zullen van korte duur zijn. De Aarde kan schudden en rommelen, maar wij letten op de effecten die het op de omgeving kan hebben. Wij houden dingen inderdaad in balans zodat het niet uit de hand kan lopen. We doen dit al lange tijd, en we hebben afgewend wat desastreus had kunnen zijn voor grote gebieden op Aarde.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en wij zijn extra druk om bij te houden wat er op Aarde gebeurt. Het is deels de reden waarom jullie zoveel ruimteschepen in jullie lucht zien. Het is een garantie dat jullie toekomst met ons veilig is.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS