Followers

Google+ Followers

maandag 3 januari 2011

SaLuSa, 3 januari 2011


De Galactische Federatie wordt wat openlijker in haar activiteiten, zoals jullie misschien hebben gemerkt, en zal dit blijven doen tot de openbaarmaking van onze aanwezigheid wordt erkend.

We blijven onze bondgenoten op alle mogelijke manieren ondersteunen, en het duurt niet lang meer voor we dichter bij elkaar kunnen komen.
SaLuSa 3 Januari 2011


Dingen sudderen al gedurende langere tijd maar beginnen nu echt hun kookpunt te bereiken. Als jullie eerlijke en betrouwbare rapporten kunnen vinden over de ophanden zijnde veranderingen, zal je lezen dat er nu echt een enorme druk ligt op degenen die de verantwoordelijkheid hebben gekregen resultaten te boeken. De krachten die dergelijke veranderingen hebben tegengewerkt, zijn nu aanzienlijk verzwakt. Ze kunnen niet voldoende aantallen bij elkaar krijgen om zich krachtig tegen de Lichtwerkers te verzetten, die nu hun kans zien vooruit te komen. Jullie kunnen daarom verwachten wat over een actie te horen, die binnenkort tot een duidelijke indicatie leidt van wat er staat te gebeuren. De strijd gaat door om jullie van de realiteit te bevrijden die jullie is opgedrongen. Jullie vrijheid zal geleidelijk worden teruggegeven en alle hulp waar zo vaak over is gesproken.


Er zal enige overtuiging nodig zijn om de duisteren zo ver te krijgen dat ze hun nederlaag accepteren of erkennen dat hun tijd voorbij is. Zij houden zich hoe dan ook vast aan een laatste hoop dat zij op de een of andere manier aan de onthulling van hun geheimen kunnen ontsnappen of aan de daarop volgende gerechtigheid. Op wat kleine vertragingen na is er niets meer wat ze kunnen doen, en wij hebben gewoon van te voren kennis over hun bedoelingen of acties. Dit jaar zal aan jullie en ook aan ons toebehoren, die voor het Licht werken. Jullie vertrouwen en ondersteuning van het Goddelijk Plan gaan de resultaten leveren die ons bij elkaar brengen. Er zal begonnen worden met het aanpakken van de problemen waar jullie op het moment mee geconfronteerd worden, en tegen het einde van het jaar zal jullie positie in vergelijking met nu enorm zijn verbeterd. Doorsta de resterende storm, vanuit de wetenschap dat Moeder Aarde haar eigen actie moet ondernemen om de aarde te reinigen van massale vervuiling en schade aan het milieu.


De Galactische Federatie wordt wat openlijker in haar activiteiten, zoals jullie misschien hebben gemerkt, en zal dit blijven doen tot de openbaarmaking van onze aanwezigheid wordt erkend. We blijven onze bondgenoten op alle mogelijke manieren ondersteunen, en het duurt niet lang meer voor we dichter bij elkaar kunnen komen. Houd je ogen open voor ontwikkelingen over de hele wereld, want wat er plaatsvindt, is een krachtige beweging tegen de duisteren. In tegenstelling tot veel verwachtingen, zijn de oplossingen niet noodzakelijkerwijs de verantwoordelijkheid van Amerika, al zal zij een hele belangrijke speler blijven in de periode van veranderingen. Zij zal inderdaad op een bepaald moment in de toekomst weer opnieuw als leidende natie tevoorschijn komen, waar anderen naar opkijken maar niet voordat alle donkere connecties zijn verdwenen.


Jullie hebben zo lang op de afsluiting van deze cyclus en de daarmee samenhangende veranderingen gewacht, en alles wat er echt toe doet is dat jullie op Ascentie zijn voorbereid en dit nooit uit het oog verliezen. Jullie zullen de waarheid leren over wat aan deze periode is vooraf gegaan, en hoe de duisteren tegen jullie hebben samengezworen en plannen gemaakt, gedurende vele, vele eeuwen. Het bleef doorgaan vanuit echt het idee dat zij de volledige bevolking wereldwijd konden overheersen, en jullie konden verhinderen te ascenderen. Zij waren zich bewust van het plan voor Ascentie, misschien wel meer dan jullie, en hadden verwacht succes te boeken voordat jullie zouden beseffen wat er was gebeurd. Ze hadden echter niet op de Broederschap van Licht gerekend die jullie evolutie overziet, en niet op het Goddelijk Plan waarin werd verkondigd dat het de bedoeling is deze cyclus met Ascentie af te sluiten.


Vergeet met alles wat er gebeurt niet, dat de allerbelangrijkste kwestie de veranderingen in jullie zelf betreffen. Met het inzicht in, en het verlangen om te ascenderen, moeten jullie zo goed mogelijk je leven leiden als iemand die al een hoger bewustzijnsniveau heeft bereikt. De afleiding of chaos zal toenemen maar besef dat het alleen op korte termijn invloed kan hebben, want vanuit alle plotselinge veranderingen zullen jullie helder het pad naar Ascentie waarnemen. Iedere ziel zal vrij zijn zich overeenkomstig haar eigen keuze te ontwikkelen, een beslissing die al voorafgaand aan haar huidige incarnatie is gemaakt. Onderbewust kenden jullie je keuze, en het zal jullie beïnvloed hebben om de juiste richting in te slaan. Het is niet belangrijk wat anderen hebben gekozen, het kan totaal van jou verschillen, maar laat anderen dezelfde vrije keuze die jou is gegeven. Alle ervaringen hebben een immense waarde en jullie nemen het met je mee wanneer ieders levensreis wordt afgesloten. Jullie zijn op elk moment het totaal van al jullie ervaringen, wat jullie tot een unieke en belangrijke ziel maakt in het tapijtwerk van het leven.


De tijd is al lang aangebroken waarin jullie worden aangezet je kennis te verspreiden en degenen te assisteren die voor de waarheid ontwaken. Het is een kwestie van een kans grijpen om anderen in te lichten zonder iets te forceren. Laat ruimte voor twijfel of zelfs scepsis, want de waarheid kan mensen ongemakkelijk doen voelen. Voor sommige mensen is het moeilijk te hanteren dat hun gekoesterde overtuigingen stevig worden betwist, en het kost tijd hiermee in het reine te komen. Iedere ziel is voortdurend in ontwikkeling, geen enkele staat stil, maar het kan meer tijd in beslag nemen sterke overtuigingen te overwinnen die ze misschien al vele levens met zich mee hebben gedragen. Wanneer echter de zaadjes van de waarheid de gedachten van een ziel zijn binnen gegaan, creëert het een mogelijkheid om hun inzicht te vergroten.


Onthoud ook dat jullie Gidsen onvermoeibaar aan het werk zijn jullie te helpen je bewustzijnsniveau uit te breiden. Ze helpen je verder wanneer er een gelegenheid is meer informatie te verzamelen, en dat is vaak gerelateerd aan iemand die je ontmoet. Het kan zelfs zover gaan dat jullie je tot een artikel of boek voelen aangetrokken, dat enkele van de ontbrekende stukken in je kennis kan aanvullen. Het is bekend dat boeken heel handig op je pad ‘vallen’, wanneer ze precies bevatten wat je nodig hebt. Merk zulke gebeurtenissen op want ze hebben meestal een bedoeling, en al beschouw je het misschien als toeval, het is absoluut voor jou bestemd. Niets van enig belang voor jou gebeurt toevallig, en probeer elke keer als er iets bijzonders in je leven komt, te begrijpen welk doel het dient. Lessen zijn er in vele vormen en maten, en het is niet allemaal noodzakelijk wat je zelf zou kiezen. Soms zijn er enkele harde lessen te leren maar houd in gedachten dat je er zelf van te voren mee zal hebben ingestemd.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben heel blij dat we eindelijk met jullie over de nabijheid van de veranderingen kunnen praten. Onze belangrijkste Lichtwerkers oefenen al druk uit op de autoriteiten om het oude paradigma te verlaten, en schuiven ook naar voren wat wenselijk is om alles vooruit te krijgen. Jullie hebben lang genoeg gewacht en wij dringen er erg op aan van start te gaan, en we zullen slagen. We hebben de macht en de autoriteit om alles te bereiken wat we hebben opgezet om uit te voeren, niemand kan zich nu met ons plan bemoeien en onze betrokkenheid bij jullie is volledig.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS