Followers

Google+ Followers

vrijdag 7 januari 2011

SaLuSa, 7 januari 2011


Het beste moet duidelijk nog komen, en wij hebben de antwoorden op de financiële ineenstorting die jullie boven het hoofd hangt.

Vanuit alle kwellingen die jullie hebben doorgemaakt of nog gaan ervaren, ontstaat de zoete smaak van succes. We vragen jullie dus ongeacht de uiterlijke gebeurtenissen vrolijk en vol vertrouwen te blijven, omdat jullie de veranderingen mogen verwachten.

Blijf gewoon nog iets langer geduldig omdat jullie alles te winnen hebben, en in feite zeer weinig te verliezen. Het plan voor jullie is onberispelijk, het is jullie bestemming en het voorziet in alle benodigdheden om jullie stevig op het pad naar Ascentie te zien stappen.


De Centrale Zon bekrachtigt het hele Universum en haar energieën creëren veranderingen in alle soorten van materie, zodat Ascentie overeenkomstig het Plan van de Schepper wordt bereikt.

SaLuSa 7 Januari 2011


We zien jullie in verschillende stadia van inzicht en voorbereiding op de komende veranderingen. Jullie benadering heeft veel met jullie persoonlijke overtuigingen te maken en met wat jullie eigenlijk willen zien gebeuren. Veel hiervan is een gevolg van jullie eigen programmering en zelfs van onderbewuste herinneringen aan vorige levens. Wat de doorslag gaat geven en jullie een weloverwogen keuze laat maken in welk pad je neemt, zal afhangen van of jullie onbevooroordeeld zijn gebleven. Vast staat dat elke vandaag levende ziel op verschillende tijdstippen met de waarheid over de Mensheid en haar goddelijke bestemming is geconfronteerd. Sommige zullen het negeren en hun eigen denkpatroon volgen dat zo sterk is geworden, dat er weinig of geen speelruimte meer is om te veranderen. Daarmee suggereren we niet dat zo’n benadering verkeerd is omdat jullie het zelf zijn die bepalen welk pad je volgt. Toch zal het wat gemakkelijker worden als je overdenkt waar jullie voor komen te staan. Laat ruimte voor de mogelijkheid dat jullie misschien verkeerd zitten met betrekking tot de waarheid, en wanneer dit jullie onder ogen komt, zal het gemakkelijker zijn het in je overtuigingen te integreren.


Eén ding is zeker, namelijk dat iedereen te zijner tijd begrijpt dat de God die jullie allemaal aanbidden, één en dezelfde is. Namen zijn niet van belang en zelfs oude geschiedenis moet met een zekere reserve worden gelezen, omdat het teruggaat naar tijden waarin veel mondeling werd overgeleverd. Je kunt daarom niet alles opvatten zoals het nu wordt gelezen omdat het na vele jaren onnauwkeurigheden bevat, en al helemaal niet vanwege het aantal keren dat het is vertaald. Discussie wordt daarom een noodzakelijke en gezonde manier om kritisch te zijn en in staat je aan de ware boodschap aan te passen. We moeten de valse goden noemen die zo’n 5000 jaar geleden op Aarde waren omdat zij verantwoordelijk waren voor de misleiding van de Mens hen te laten geloven dat degenen die anders dachten, jullie vijanden waren en gedood moesten worden. Dat geloof bestaat vandaag de dag nog steeds, maar wij geloven dat door onderzoek en in samenhang met de hogere leringen die gedurende vele eeuwen zijn ontvangen, begrepen zal worden dat de Ene God Almachtig is en absolute Liefde. Bovendien bestaat er geen religieuze connectie en wordt het aan alle zielen, ongeacht hun overtuiging, geschonken. Het is een punt ter overweging, omdat als jullie willen ascenderen er voor niets anders plaats is dan Universele Liefde.


We hebben jullie vaak verteld dat jullie niet veel hoeven te doen om te ascenderen, en als jullie gewoon in staat zijn om met je hart van alle zielen te houden, zal al het andere op zijn plaats vallen. Jullie zijn vonken van God en wat zouden jullie inderdaad anders van jezelf verwachten als zijnde zonen en dochters van God. De Aarde heeft jullie ver gebracht en wanneer de dualiteit tot een einde komt, zullen jullie het restant van de lagere energieën van je af schudden zodat jullie een stralend Wezen van Licht worden. Jullie beginnen te beseffen dat veel van wat jullie als waar zijn gaan aanvaarden, in feite jullie eigen creatie is en een illusie. Jullie beschaving heeft het punt bereikt waarop ze jullie weinig meer over de dualiteit heeft te leren. Er is echter rekening gehouden met degenen die zichzelf weigeren te bevrijden van de controlerende methoden van het oude paradigma, zodat zij zich naar eigen keuze kunnen ontwikkelen. Dat is het door de Primaire Schepper aan jullie verleende voorrecht, en is in overeenstemming met de ook aan jullie gegeven vrije wil.


Er komen weldra tijden waarin we alle problemen behandelen die jullie voor jezelf hebben gecreëerd en we zullen jullie verder leiden naar de laatste dagen van deze cyclus. Het zal soms hectisch zijn maar onze aanwezigheid is jullie garantie dat we jullie niet “in je eigen vet gaar laten koken”, zoals jullie wel zeggen. Wij zijn liefdevolle zielen die zichzelf met onbegrensde liefde geven, en we zouden willen dat we jullie de omvang van de bijstand die wij hier aan jullie verlenen, volledig zouden kunnen overbrengen. Het ontmoeten van ons zal een hoop doen om alle twijfels die jullie misschien hebben, weg te nemen en we zijn blij dat jullie ons op onze daden kunnen beoordelen. Vergeet de al jaren gebruikte oude komische plaatjes van hoe buitenaardsen zouden moeten zijn en eruit zien, want in sommige gevallen zien we er net zo menselijk uit als jullie. Het is niet alsof we jullie nooit eerder hebben gezien, want verschillende beschavingen van onze Federatie hebben met bepaalde individuen al vele jaren gedurende jullie leven contact.


Alhoewel er sinds het Nieuwe Jaar pas een paar dagen zijn verstreken, horen jullie over verschillende activiteiten, en ze zijn niet noodzakelijkerwijs precies wat jullie zouden willen. Zoals we jullie eerder vertelden, opereren de duisteren ook binnen de Wet van Vrije Wil, maar het Licht heeft de balans omgedraaid en leidt nu de weg naar huis. De duisteren hebben echter een hardnekkig verlangen door te gaan, zelfs terwijl ze weten dat het hun ondergang wordt. Er komt een punt waarop ze het Licht de dominante kracht moeten laten worden, en samen met de hulp van onze bondgenoten voeren we stevige druk uit om hun weerstand te breken. Er staan jullie dus wat verrassingen te wachten, die misschien zonder veel aandacht van te voren, kunnen komen. Maar velen van jullie die zich op de hoogte houden van wat er wereldwijd plaatsvindt, pikken de aanwijzingen op van wat er staat te gebeuren.


Heb geen angst Dierbaren, is jullie niet verteld dat jullie al hebben gewonnen? Geef het alleen de tijd op Aarde te manifesteren, en jullie zullen met vreugdevolle stappen en geluk in je hart van start gaan. Het beste moet duidelijk nog komen, en wij hebben de antwoorden op de financiële ineenstorting die jullie boven het hoofd hangt. Vanuit alle kwellingen die jullie hebben doorgemaakt of nog gaan ervaren, ontstaat de zoete smaak van succes. We vragen jullie dus ongeacht de uiterlijke gebeurtenissen vrolijk en vol vertrouwen te blijven, omdat jullie de veranderingen mogen verwachten. Blijf gewoon nog iets langer geduldig omdat jullie alles te winnen hebben, en in feite zeer weinig te verliezen. Het plan voor jullie is onberispelijk, het is jullie bestemming en het voorziet in alle benodigdheden om jullie stevig op het pad naar Ascentie te zien stappen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertel jullie dat de Galactische Federatie een enorme kracht ten goede is, en we staan niet toe dat er nog langer van jullie wordt geprofiteerd. Er komen misschien schermutselingen maar we zullen zeker alle plannen verhinderen die Moeder Aarde nog meer schade toebrengen, want zij heeft jullie liefdevol duizenden jaren lang op haar rug meegedragen, en net als jullie moet ze verder naar Ascentie. Zoals we eerder hebben opgemerkt, vindt zo’n Universele gebeurtenis op enorm grote schaal plaats. Jullie zouden het moeilijk vinden te bevatten wat het allemaal omvat, waaronder de grote Wezens die de macht hebben een Universum naar een hogere dimensie te brengen. De Centrale Zon bekrachtigt het hele Universum en haar energieën creëren veranderingen in alle soorten van materie, zodat Ascentie overeenkomstig het Plan van de Schepper wordt bereikt.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS