Followers

Google+ Followers

woensdag 26 januari 2011

SaLuSa, 26 januari 2011


Wij van de Galactische Federatie moedigen jullie allemaal aan op de een of andere manier bij te dragen aan de toenemende roep om nieuw leiderschap, om jullie vooruit te brengen naar het volgende stadium van jullie evolutie. Jullie petities en verzoeken worden opgemerkt, net als jullie gebeden, die tezamen helpen jullie toekomst te vormen. Alles wat zich fysiek manifesteert, heeft eerst zijn oorsprong in de gedachten die jullie uitzenden.

Het is de eenvoudige verklaring die jullie laat zien waarom jullie de scheppers zijn van alles wat jullie overkomt. Het klopt dat jullie als resultaat vergelijkbare trillingen aantrekken, en wanneer er aanzienlijke negativiteit is geweest, zal je die creaties tegenkomen. Snijd je banden door met alles wat je niet langer dient, en plaats je voeten op een nieuw pad waarmee je het achter je laat. Vind bevrediging in de fijnere dingen van het leven, en verhef jezelf omhoog naar het Licht. Geef heel rijkelijk vanuit je hart, zonder de een boven de ander te bevoordelen.

Wanneer alle zielen in elkaar zichzelf kunnen zien, zijn jullie een heel stuk verder op weg naar het bereiken van Ascentie.
SaLuSa 26 Januari 2011


De wereld bevindt zich in twee tijdperken, waarvan er één vertrekt als het oude paradigma uit elkaar valt en het de mensen niet langer gevangen kan houden. De startende periode ondersteunt het plaatsvinden van de verschuiving, omdat deze het nieuwe paradigma tot stand brengt dat jullie directe toekomst vormt. Het veroorzaakt verwarring en chaos omdat veel mensen aan oude gewoonten vasthouden, doordat ze weinig of geen idee hebben wat de toekomst inhoudt. Maar wanneer de gelegenheid zich voordoet de waarheid naar buiten te brengen, zal deze geleidelijk worden geaccepteerd en over de hele wereld zullen mensen worden verenigd. Natuurlijk zullen sommige mensen hun overtuiging niet wijzigen en deze wereld verlaten, zonder enig verlangen deel uit te maken van Ascentie. Jullie horen bijna dagelijks nieuwe onthullingen over de wijze waarop jullie zijn misleid, en dat veroorzaakt een brandend verlangen deze periode achter jullie te laten. De basis voor dergelijke veranderingen vereist een juridisch kader, en ondersteuning door degenen die de mensheid graag van dienst zijn. Daar komen wij in beeld en wij helpen en beschermen degenen die de campagnes gaan leiden voor verandering. Het is noodzakelijk jullie soevereiniteit te herstellen, en voor wetten te zorgen die garanderen dat dit gebeurt.


De voorzieningen voor alle te nemen acties zijn voorhanden, en wanneer ze eenmaal van start gaan, wordt er geen belemmering getolereerd. De duisteren hebben hun eigen tijd gehad en er wordt een groot gordijn naar beneden getrokken dat een einde aan hun heerschappij zal maken. Ze hebben eigenlijk duizenden jaren lang in hun machtszetels gezeten, en de eindtijd is op hen net zozeer van toepassing als op ieder ander. Ze hadden gehoopt de onvermijdelijke verheffing tegen te kunnen houden en te voorkomen, maar het Licht is echt doorgebroken en zal steeds krachtiger blijven toenemen. Het moet niet worden onderschat en veel van haar werk wordt niet opgemerkt, maar dat duurt niet lang meer omdat ze het beste naar buiten laat komen in mensen die wakker worden. Plotseling zijn er meer mensen die ernaar verlangen bij het tot stand brengen van de veranderingen te helpen, en mensenkracht is zeer effectief en machtig.


Wij van de Galactische Federatie moedigen jullie allemaal aan op de een of andere manier bij te dragen aan de toenemende roep om nieuw leiderschap, om jullie vooruit te brengen naar het volgende stadium van jullie evolutie. Jullie petities en verzoeken worden opgemerkt, net als jullie gebeden, die tezamen helpen jullie toekomst te vormen. Alles wat zich fysiek manifesteert, heeft eerst zijn oorsprong in de gedachten die jullie uitzenden. Het is de eenvoudige verklaring die jullie laat zien waarom jullie de scheppers zijn van alles wat jullie overkomt. Het klopt dat jullie als resultaat vergelijkbare trillingen aantrekken, en wanneer er aanzienlijke negativiteit is geweest, zal je die creaties tegenkomen. Snijd je banden door met alles wat je niet langer dient, en plaats je voeten op een nieuw pad waarmee je het achter je laat. Vind bevrediging in de fijnere dingen van het leven, en verhef jezelf omhoog naar het Licht. Geef heel rijkelijk vanuit je hart, zonder de een boven de ander te bevoordelen. Wanneer alle zielen in elkaar zichzelf kunnen zien, zijn jullie een heel stuk verder op weg naar het bereiken van Ascentie. De laatste paar maanden voorafgaand aan eind 2012, zullen zeer bevredigend en verheffend zijn, omdat jullie een punt bereikt zullen hebben wat dicht tegen een staat van perfectie aan zit.


Jullie zullen allemaal zoveel aandacht krijgen, en het is door de massale ondersteuning mogelijk aan de behoeften van iedereen afzonderlijk tegemoet te komen. We zullen als eerste de dringende behoeften aanpakken van de verschillende landen waar ernstige honger wordt ervaren. Daarna volgt de kwestie van technologieën die ervoor zullen zorgen dat niemand door een gebrek aan schoon water en voldoende watervoorzieningen, sterft. Medische zorg zal heel erg van veel van jullie praktijken verschillen, en geluid zal de grote genezer worden. Iedereen heeft recht op de basisbehoeften die een gelukkig bestaan garanderen, en de mogelijkheid onafhankelijk te worden. Op hetzelfde moment zal onderwijs wereldwijd een project worden, zodat kleine groepen met nieuwe methoden kunnen worden geschoold, die volkomen efficiënt zijn en daardoor veel sneller dan de huidige. Gelukkige, opgeleide mensen met een comfortabel leven, leveren gemakkelijker een bijdrage aan hun samenleving. De verdeling van rijkdom zal door degenen worden afgehandeld die oprecht en eerlijk zijn, en het zal niet langer naar particuliere bankrekeningen worden afgevoerd.


In de loop van de tijd zullen alle criminele activiteiten ophouden te bestaan, en degenen met een aanleg tot criminaliteit zullen van die neigingen worden bevrijd. Jullie moeten beseffen Dierbaren dat de toekomst van een dergelijke hoge trilling is dat alle negatieve praktijken zullen stoppen en zich niet kunnen manifesteren. Harmonie en balans zullen een permanente staat van zijn worden, en alles om je heen zal schoonheid uitstralen. Dan zal je de perfectie begrijpen en ervan genieten, die het handwerk van de Schepper is. Ook dan zul je verder gaan naar nog hogere dimensies met een zelfs nog grotere staat van perfectie. Evolutie stopt nooit tot jullie de Bron van Al Dat Is bereiken, en dan zal je er opnieuw op uit trekken en nieuwe Universa creëren die je nieuwe avonturen en onderzoek bieden.


We weten dat sommige zielen verandering vrezen, gelovend dat het op de een of andere manier hen berooft van waar zij op het moment van genieten. We zeggen tegen hen dat jullie met elke stap vooruit een hoger niveau betreden, en tegelijkertijd achterlaten wat niet is afgestemd op de trilling die een grotere staat van perfectie veroorzaakt. De troep en bagage die aan jullie vast zat, valt weg en ook jullie worden perfecter. Slechts een paar stapjes zal jullie fysieke lichaam laten veranderen, zodat het uiteindelijk niet door de lagere trilling kan worden aangetast of beïnvloed. Veel van wat we opnoemen zal in relatief korte tijd gebeuren, en onze aanwezigheid zal ervoor zorgen dat jullie klaar zijn voor Ascentie. Ja, we hebben zoveel beschavingen bij ons op deze missie, dat voor de vervulling van behoeften het nergens aan zal ontbreken. Veel van die beschavingen zullen aan jullie worden voorgesteld zodat jullie er vertrouwd mee raken en beseffen dat zij Wezens van Licht zijn. Met wie zouden jullie beter kunnen wandelen, bij die laatste paar stappen die jullie nog moeten zetten.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik verwelkom deze gelegenheden om jullie uit te leggen wat er in jullie toekomst gaat gebeuren. We geven jullie ideeën en proberen in jullie geest een beeld op te bouwen, zodat jullie veel hebben om naar uit te kijken. Het helpt jullie de kracht te geven om gecentreerd te blijven wanneer het moeilijk wordt. Zie de regenboog en de pot met goud, omdat jullie werkelijk een Gouden Tijdperk binnengaan, dat zo mooi en verheffend is dat we het nauwelijks in woorden kunnen beschrijven. Zelfs in jullie stoutste dromen hebben jullie nog niet het gevoel kunnen hebben van de prachtige energieën die jullie gaan ervaren. Zij bezielen jullie absoluut met een grote Liefde en Licht, en dat is waar jullie eens duizenden jaren geleden vandaan kwamen. Het mag misschien onwerkelijk lijken maar dat is omdat jullie zolang in de lagere trilling hebben gezeten dat jullie je moeilijk kunnen voorstellen dat het iets anders wordt.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS