Followers

Google+ Followers

vrijdag 21 januari 2011

SaLuSa, 21 januari 2011


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat wij van de Galactische Federatie opgewonden worden door de nabijheid van de officiële erkenning over de hele wereld van onze aanwezigheid.

We willen helpen met het verminderen van het lijden dat in achtergestelde landen maar doorgaat, en natuurlijk overal elders in de wereld.

We hebben alle benodigde ervaring om zaken heel snel te veranderen.

Wij doorgronden kwesties feitelijk veel dieper dan jullie en we weten exact wat er nodig is om direct actief te kunnen zijn.

Houd vol Dierbaren, want er komt binnenkort op een hele efficiënte en vriendelijke manier hulp.
SaLuSa 21 Januari 2011
Het is helemaal niet ongebruikelijk dat de periode voorafgaand aan een eindtijd chaotisch is, maar als het oude wegvalt, verschijnt er een nieuw pad. Jullie zouden inmiddels moeten kunnen zien welke kant jullie opgaan, en het zal zich aanpassen aan het plan voor Ascentie. Voor ieder afzonderlijk zijn er de persoonlijke ervaringen, als jullie de veranderingen opmerken in je bewustzijn. Jullie ervaren dat je beter in staat bent gecentreerd te blijven en niet zo gemakkelijk te verstoren door uiterlijke gebeurtenissen. De eindtijden zijn een goede test om te bepalen hoe ver jullie zijn ontwikkeld. Jullie moeten om weten te gaan met de voortdurende aanval op jullie zintuigen, en de aanblik van dood en verderf waar de media zich constant mee bezig lijken te houden. Wanneer jullie je liefde en medeleven aan de betrokkenen kunnen geven, en niet nadelig worden beïnvloed door de emotionele pijn aan het hart, zijn jullie niet vatbaar voor een negatieve reactie. De woede die het bij sommige mensen oproept, wordt gewoon aan de al bestaande angst toegevoegd, en voedt juist degenen die jullie van streek proberen te maken.


Kijk om je heen en jullie zouden genoeg goed nieuws moeten kunnen vinden om je verwachtingen naar boven bij te stellen. De tekenen die aangeven dat de duisteren in rap tempo het gevecht om de heerschappij over jullie verliezen, zijn aanwezig. Zie hoe de Chinese leiders concessies doen naar het Westen, en dat zij hun macht gebruiken om te voorkomen dat de Illuminatie nog meer vaste voet aan de grond krijgen in het Oosten. Zij zijn onderdeel van een groeiende beweging om de wereld te stabiliseren, en de invloeden uit te roeien die geprobeerd hebben jullie naar een nieuw oorlogsscenario toe te leiden. Kleinere twisten of confrontaties kunnen we niet stoppen, maar we zullen elke escalatie voorkomen die een algemene oorlog tot gevolg zou kunnen hebben. Dat valt binnen onze bevoegdheid, en het is ook in samenhang met de toenemende bewustzijnsniveaus waarbij vrede voor alle mensen wordt gezocht. Een klein aantal mensen kan niet langer de koers van de mensheid dicteren, en het pad opent zich voor de laatste stadia van de dualiteit, zoals jullie weten.


Gedurende vele levens en in vele beschavingen hebben jullie vrijwel elke religie en cultuur ervaren, en vandaag de dag gelden jullie als een extreem vooruitgekomen ziel. Jullie intuïtie is door deze ervaringen vergroot, en jullie hebben weinig anders te leren dan het toepassen van jullie eigen kennis op dagelijkse situaties. Op die manier zou je in staat moeten zijn om beslissingen te nemen die je plaats in het Licht in stand houden. Jullie banden met alle aspecten van de activiteiten van de duisteren zouden moeten verdwijnen, als jullie reageren op je Hoger Zelf. Het zal de normale manier worden waarop jullie je leven leiden, en harmonie en balans zullen het gevolg zijn. De Wetten van de Mens zijn een armzalige reflectie van de Wetten van het Universum, en jullie moeten ze soms echt bestrijden om gerechtigheid te verkrijgen. Met onze komst zullen er veranderingen worden aangebracht en zal de Grondwet met wat kleine verbeteringen worden hersteld, voor een bevolking die steeds meer de noodzaak van zo’n ingreep erkent. De duisteren kregen geenszins in alles hun zin, het verschil is alleen dat ze tot voor kort hun zaakjes heel openlijk konden uitvoeren. Het Licht heeft echter voornamelijk achter de schermen gewerkt, en gaf om veiligheidsredenen de voorkeur aan anonimiteit. In feite is het Licht nooit gestopt met het werken aan jullie verheffing.


Jullie wachten nu op Regeringswijzigingen, Openbaarmaking van buitenaards leven en de Overvloedprogramma’s om jullie snel naar het laatste stukje van deze cyclus te lanceren. Het schiet op en op het gepaste moment komen we in actie en zal het leven heel drastisch veranderen. Onze eerste bekendmakingen zullen heel belangrijk zijn om het vertrouwen en de steun van de mensen te winnen, en aan dat aspect wordt veel aandacht gegeven. Er zal verwarring bestaan, maar de waarheid over jullie recente geschiedenis zal een heleboel helpen om valse of misleidende informatie uit de weg te ruimen. Jullie zijn doelbewust over veel gebeurtenissen misleid en onwetend gehouden, terwijl jullie als Soeverein Wezen het volste recht hadden hiervan te weten. Er is bijvoorbeeld grootschalig en onweerlegbaar bewijs dat er niet alleen leven op jullie Maan en Mars heeft bestaan, maar dat het er ook nu nog bestaat. Ook is bekend dat er een Inner Aarde bestaat die geavanceerde Wezens huisvest, en dan verwijzen we niet naar bases onder het Aardoppervlak waar zowel Mensen als Buitenaardse Wezens worden vastgehouden. Jullie hebben werkelijk zoveel te leren om de geschiedenis op een rijtje te krijgen, en veel informatie zal zowel schokkend als sensationeel zijn.


Het zal heel belangrijk zijn dat we alle informatie die we jullie geven onomstotelijk kunnen bewijzen, en dat kunnen we op manieren doen die jullie zullen verbazen, door terug te gaan naar het verleden. Jullie zijn dol op jullie mysteries maar jullie zullen nog meer van het oplossen ervan genieten, en je zou de Grote Piramide als voorbeeld kunnen nemen. Deze heeft zo veel speculatie opgeroepen over wanneer die is gebouwd en met welk doel. Sommige onderzoekers hebben in dit opzicht veel ontdekt, maar de meesten van jullie hebben geen flauw idee. Laten we zeggen dat deze ongeveer 10.000 jaar oud is en door Buitenaardsen werd gebouwd, die over de hele wereld een netwerk van dergelijke giganten creëerden, zoals jullie aan het ontdekken zijn. Jullie geschiedenis erover is grotendeels erg beperkt en onnauwkeurig, wat voor het meeste geldt van de afgelopen 12.000 jaar of langer. Interessant is dat jullie je eigen voorouders waren. Het verklaart waarom sommige van jullie een sterke aantrekkingskracht voelen tot bepaalde beschavingen. Het kan jullie smaak en voorkeuren zelfs op dit moment beïnvloeden, wat herkenbaar is in veel huizen. Het zal opwindend voor jullie zijn wanneer wij jullie precies laten zien hoe de Grote Piramide echt werd gebouwd, door het verleden naar jullie toe te brengen.


Dierbaren, vind vreugde en voldoening in de kennis te weten wat jullie staat te wachten. De duisteren zullen er niet langer iets in te zeggen hebben, en zullen van alle machtsposities zijn verwijderd. Grote Spirituele Wezens zullen hen hebben vervangen en de Mensheid zal eindelijk van de duisternis naar het Licht en de Waarheid van Inzicht zijn geleid. Wat een gelukkige tijden staan jullie heel binnenkort te wachten, en wij weten het omdat we er deel van uitmaken. Kunnen jullie je voorstellen hoeveel gewicht er van jullie schouders zal worden afgetild, en hoe snel stressvolle situaties worden veranderd. Om echt vrij te zijn, is op zichzelf zo’n grote stap vooruit, maar het komt met de erkenning van de Eenheid van Al Dat Is.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat wij van de Galactische Federatie opgewonden worden door de nabijheid van de officiële erkenning over de hele wereld van onze aanwezigheid. We willen helpen met het verminderen van het lijden dat in achtergestelde landen maar doorgaat, en natuurlijk overal elders in de wereld. We hebben alle benodigde ervaring om zaken heel snel te veranderen. Wij doorgronden kwesties feitelijk veel dieper dan jullie en we weten exact wat er nodig is om direct actief te kunnen zijn. Houd vol Dierbaren, want er komt binnenkort op een hele efficiënte en vriendelijke manier hulp.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: CharlotteThe Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS