Followers

Google+ Followers

woensdag 5 januari 2011

SaLuSa, 5 januari 2011


President Obama wordt door de duisteren omringd maar is toch in staat wat vooruitgang te boeken en zal doorgaan met het aanleggen van de basis voor zijn laatste jaren in functie. Zijn beste werk moet nog komen en hij is zich terdege bewust van zijn bestemming de mensen uit de duisternis te leiden. Hij is een hoogst spirituele ziel en zal met onze hulp en bescherming met ons samenwerken om jullie ervaringen snel te transformeren naar ervaringen van geluk en bevrijding van de draconische wetten die jullie leven beheersen.
SaLuSa 5 Januari 2011


Net als jullie wachten wij met ingehouden adem, wetende dat het oude systeem in zijn gewrichten kraakt en dat het niet veel langer bij elkaar kan worden gehouden. We zien het domino-effect plaatsvinden wanneer de eerste steen is gevallen, en wanneer het eenmaal begint, zien we heel duidelijk dat er geen tekort zal zijn aan mensen die naar voren stappen om het Licht te ondersteunen. Jullie zitten verspreid over de aardbol, en jullie volharding in het aandringen op verandering gaat zijn vruchten afwerpen. Het is duidelijk dat het niet allemaal tegelijk kan gebeuren, en sommige kwesties zullen vanwege de aard van wat het met zich meebrengt, vele maanden in beslag nemen voor het is voltooid. Het belangrijkste is dat jullie, de mensen, het begin van echte actie zien en dat jullie weten dat het niet wordt belemmerd. Wij zijn van onze kant erbij betrokken omdat jullie zo vaak om hulp hebben gevraagd, en ons is de benodigde bevoegdheid gegeven dit te doen.


We spreken vaak over gerechtigheid en verwijzen dan niet naar die van de Mens maar naar datgene wat Universele Wetten respecteert. Wanneer er door een enkele handeling schade aan een ander is toegebracht, komt absoluut niemand daarmee weg en jullie zullen de strengste rechter van jullie eigen misdragingen zijn. Jullie zullen instemmen met wat er nodig is om alle tekortkomingen die je kan hebben gehad, te overwinnen en jullie gaan een nieuwe uitdaging opzetten voor dit of een volgend leven. Iedere keer verwacht je hierin te slagen, maar je zal het indien nodig opnieuw proberen. Jullie stemmen middels jullie Hoger Zelf in met dergelijke toetsen en jullie zijn je bewust van de noodzaak je spiritueel te ontwikkelen. Jullie ervaren vanwege de dualiteit en jullie vele levens aan de duistere zijde constant zoveel verschillende uitdagingen, dat jullie vaak verschillende keren in een bepaald leven voor dezelfde problemen komen te staan.


Jullie weten vast inmiddels dat “het gelijke het gelijke aantrekt”, en wanneer jullie je afvragen waarom bepaalde dingen in je leven gebeuren, kun je het herleiden tot je oorspronkelijke eigen wensen. Het kan ook het spiegeleffect zijn waardoor je exact aantrekt wat je verafschuwt of haat vanwege de energie die je uitzendt. De Wet van Aantrekkingskracht kwalificeert of filtert jullie energie niet om te bepalen of ze van het Licht of het duister is. Waar jullie gedachten en daden op zijn gericht, is precies wat je terug krijgt. Beeld je even in dat jullie ophanging zouden ondersteunen voor bepaalde misdaden, en zou je dan niet omgekeerd zelf geweld aantrekken? Het leven benemen van een andere ziel is onder alle omstandigheden een schending van spirituele wetten die helder stellen “gij zult niet doden”. Jullie komen natuurlijk in situaties terecht waar het uit verdediging van je eigen of andermans leven gebeurt, en we zouden zeggen dat de Wet van Genade bij sommige van dergelijke situaties kan worden uitgeoefend.


Jullie komen naar de Aarde om overeenkomstig jullie spirituele behoeften ervaringen op te doen met als doel ontwikkeling, en met Ascentie binnen jullie handbereik wordt er een prijs aan toegevoegd voor degenen die succesvol zijn. Hoe zouden jullie anders kunnen weten Dierbaren, of je klaar bent om te ascenderen als je jezelf en je ego niet onder ogen ziet. De vraag is of jullie bereid zijn van richting te veranderen in je leven, of dat jullie zo gecharmeerd zijn van materialisme dat je het niet kan laten gaan. Ruimschoots voldoende hebben is niet hetzelfde, omdat dit voldoet aan de belofte van gelijkheid en het delen op een eerlijke manier zodat al jullie behoeften worden gedekt. Dat verschilt volledig van de nooit afnemende drang zo veel mogelijk materiële rijkdom vaak ten koste van anderen te vergaren. Spiritualiteit vereist echter niet dat jullie als een pauper leven of al je bezittingen opgeven.


Maar niemand kan in ieder geval zijn rijkdom of bezit met zich meenemen naar de hogere dimensies. Op de eerste plaats is het niet nodig aangezien in alles wat je nodig hebt, wordt voorzien en ten tweede kun je alles creëren wat je wenst voor je persoonlijke genoegen en plezier. Als je bijvoorbeeld op Aarde een geliefd schilderij had, zal je het slechts hoeven te visualiseren om het te re-produceren. Het zal uit lichtenergie bestaan en aantrekkelijker en “levend” zijn, net zoals de oorspronkelijke kunstenaar zijn visioen probeerde te interpreteren en te schilderen. Geniet van wat je hebt en besef dat jullie veel meer te winnen hebben door je naar de hogere dimensies te verheffen.


Jullie worden voortdurend door de lagere trillingen bestormd, en jullie bescherming is jullie eigen energie van Licht. Blijf altijd kalm en gefocust, en zo blijven jullie buiten het bereik van de duisteren. Als jullie elkaar direct ontmoeten heb je niets te vrezen, mits jullie je gecentreerde positie binnen je Licht handhaven. Blijf jullie liefde wijd en zijd verspreiden en jullie zullen alles doen wat van je kan worden gevraagd. Wanneer meer van jullie dit doen, creëren jullie een gedachtevorm van Licht die buitengewoon krachtig wordt. Jullie energie voedt de Lichtrasters en deze helpen de balans op Aarde te bewaren. Jullie vormen een stabiliserende invloed die de potentie van de veranderingen om grotere verstoringen te creëren, kan verminderen.


Wij, van de Galactische Federatie, omringen nog steeds jullie Aarde, en niets ontsnapt aan onze aandacht. Wij zijn ons met name bewust van de pogingen om wapens in de Ruimte te plaatsen, en dit wordt al een behoorlijke tijd gepland en geprobeerd. We hebben dergelijke pogingen verijdeld en we hebben vertegenwoordigers van jullie militaire apparaat en de overheid gewaarschuwd dat het niet zal worden toegestaan. En zelfs dan, kunnen we elk nucleair wapen neutraliseren waar het zich ook bevindt, en het is zinloos pogingen te doen ons te misleiden. Jullie zijn daarom volkomen veilig en gewaarborgd om de laatste twee jaar van deze cyclus zonder grote incidenten uit te zingen. Het is echt tijd dat de duisteren toegeven dat hun plannen zijn verhinderd, en dat jullie de kans krijgen je volledig op Ascentie te richten.


President Obama wordt door de duisteren omringd maar is toch in staat wat vooruitgang te boeken en zal doorgaan met het aanleggen van de basis voor zijn laatste jaren in functie. Zijn beste werk moet nog komen en hij is zich terdege bewust van zijn bestemming de mensen uit de duisternis te leiden. Hij is een hoogst spirituele ziel en zal met onze hulp en bescherming met ons samenwerken om jullie ervaringen snel te transformeren naar ervaringen van geluk en bevrijding van de draconische wetten die jullie leven beheersen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie onze samenkomst elke dag dichterbij komen. Onze aanwezigheid blijft onder jullie aandacht komen, en wij handhaven ons plan om het bewustzijn van zoveel mogelijk mensen te openen. De pogingen om jullie bang te maken voor ons, zijn niet langer in staat de waarheid over onze vreedzame bedoelingen te maskeren.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: CharlotteThe Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS