Followers

Google+ Followers

maandag 10 januari 2011

SaLuSa, 10 januari 2011


Door van te voren te worden gewaarschuwd, zijn jullie voorbereid op wat er ook gebeurt want chaotische gebeurtenissen zullen jullie in dubio houden over wie of wat ze heeft veroorzaakt. Het zal pas duidelijk worden met First Contact, en onze observaties of waarschuwingen over wat komen gaat, kunnen dan openbaar bekend worden gemaakt.

Laat jullie frustraties niet je inzicht in de komende maanden bederven, want bepaalde ontwikkelingen zijn van essentieel belang voor de volgende gelegenheid om “disclosure”, de publieke bekendmaking van ons bestaan, te onthullen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en namens de Galactische Federatie beloof ik jullie dat jullie alle hulp krijgen om ervoor te zorgen dat de eindtijd, voor zover binnen ons vermogen, een gemakkelijke passage wordt. Wij, en onze bondgenoten die dicht bij het succesvol naar buiten brengen van disclosure zitten, stoppen nooit met ons werk voor jullie.
SaLuSa 10 Januari 2011


Jullie benadering van spiritualiteit heeft gedurende een lange tijdsperiode tot jullie overtuiging geleid dat jullie van God waren afgescheiden. Dat betekent dat jullie ontelbaar veel leven hebben gespendeerd aan het hier en daar, ofwel overal zoeken naar God. Maar toen jullie bewustzijnsniveau begon te groeien, kwamen jullie erachter dat God zowel binnenin aanwezig is als daarbuiten, en dat in feite alles wat bestaat zich in de energie van God bevindt. Jullie zijn daarom een deel van jullie God van het Universum, en vervolgens een deel van Al Dat Is, De Allerhoogste Schepper. Het is omdat jullie nu de behoefte aan een andere ziel, om jullie de weg te wijzen, achter je hebben gelaten, dat jullie de controle over je eigen reis konden nemen. De door jullie gemaakte keuzes reflecteren nu volledig jullie wensen en jullie worden de meester van jullie eigen bestemming. Jullie overtuigingen worden door jullie eigen ervaringen samengesteld, en jullie beseffen dat jullie het zijn die ze hebben gecreëerd. Jullie zijn nu vrij om verder te gaan zonder op anderen te leunen, en op dezelfde manier geef je hen dezelfde vrijheid.


Het vinden van je ware Zelf stelt jullie ook in staat je doel in het leven te begrijpen, en je ervaringen dienovereenkomstig te richten. Jij, alleen jij, bent verantwoordelijk voor die ervaringen, omdat jullie naar jezelf aantrekken waar je intentie op is gefocust. Bijgevolg dringen we er bij jullie op aan positief te zijn over wat jullie uit het leven willen halen. Als jullie je blik op Ascentie richten, blijf het dan ook in beeld houden en sta niet toe dat iets anders je afleidt. De tijd waar jullie je nu in bevinden, brengt de veranderingen in beeld, en wanneer Moeder Aarde de ontwikkelingen een handje gaat helpen, raken sommige van jullie bij haar veranderingen betrokken. Probeer ze te accepteren zoals ze zijn zonder van je eigen pad af te wijken, met de wetenschap dat alles wat nodig is om deze cyclus af te sluiten, gestaag vooruit gaat. Dit jaar zal zeker plotseling een uitbarsting te zien geven van tal van veranderingen, die slechts het begin vormen van een hele reeks daarvan.


Door van te voren te worden gewaarschuwd, zijn jullie voorbereid op wat er ook gebeurt want chaotische gebeurtenissen zullen jullie in dubio houden over wie of wat ze heeft veroorzaakt. Het zal pas duidelijk worden met First Contact, en onze observaties of waarschuwingen over wat komen gaat, kunnen dan openbaar bekend worden gemaakt. Onze aanwezigheid zal jullie verzekering zijn dat jullie worden geleid en waar mogelijk beschermd. De duisteren bevinden zich op het moment in een staat van paniek waarbij ze hun uiterste best doen verwarring te zaaien. Zij hebben nog steeds de middelen zich met onze plannen te bemoeien, tot we hun wapens volledig tot zwijgen kunnen brengen, en het scheelt hun niets hoe het met jullie afloopt. Hun hele opzet is inderdaad zo veel mogelijk dood, schade en verstoring in jullie leven te veroorzaken. Jullie hoeven je niet veel langer meer tegen hun acties te verweren, want onze plannen zijn in een vergevorderd stadium om hun leiders uit hun machtsposities te ontzetten. Wanneer onze bondgenoten het signaal wordt geven, komen ze in actie, en dat zal zijn wanneer het resultaat positief kan worden gewaarborgd.


Laat jullie frustraties niet je inzicht in de komende maanden bederven, want bepaalde ontwikkelingen zijn van essentieel belang voor de volgende gelegenheid om “disclosure”, de publieke bekendmaking van ons bestaan, te onthullen. Zelfs wanneer een bekendmaking werd georganiseerd maar niet plaatsvond, heeft dit toch tot grotere aantallen mensen geleid die zich bewust werden van ons belang voor jullie toekomst. Het heeft geholpen de angst te neutraliseren waar velen nog mee zitten, en die grotendeels is ontstaan uit een gebrek aan kennis over ons. De duisteren hebben hier op ingespeeld en gebruikten de media, en met name de filmindustrie, om hun valse voorstelling van ons in stand te houden. Dit zal allemaal heel snel veranderen wanneer we jullie direct kunnen toespreken, omdat het niet moeilijk zal zijn jullie ons ware zelf te laten zien. Onze plannen zullen goed worden uitgelegd, om geen twijfel te laten bestaan over de vreedzame bedoelingen die wij met jullie hebben.


Dankzij jullie eigen krachtige vastberadenheid zullen jullie je weg vooruit zien, en zullen jullie in bewustzijn toenemen omdat de sterke, verheffende energieën de Aarde blijven bereiken. Er wordt ook veel activiteit in jullie Zonnestelsel opgemerkt, en het wordt glashelder dat er belangrijke wijzigingen plaatsvinden. Net als de Aarde worden de andere planeten in voorbereiding op Ascentie hersteld. Het is niet te ontkennen dat de veranderingen wat jullie geschiedenis betreft, nooit eerder zijn voorgekomen. Jullie wetenschappers zijn onzeker over wat dit voor hen heeft te betekenen, en zijn terughoudend om in het openbaar hun mening te geven. We begrijpen hun aarzeling om naar voren te stappen, omdat er zonder een duidelijk inzicht altijd de mogelijkheid bestaat dat het tot angst leidt.


We hopen binnenkort in een positie te zitten waarin we ook over andere waargenomen veranderingen de waarheid aan jullie kunnen openbaren. Toch wordt al vrij lange tijd het hele Ascentieproces stapsgewijs aan jullie uitgelegd. Als jullie zelfs duizenden jaren teruggaan, zal je zien dat geleerde wezens toen deze eindtijd voorspelden. Er werd vaak naar verwezen als naar het “oogsten of verzamelen” van zielen, aangezien bekend was dat zij die Licht waren geworden, van de Aarde zouden verrijzen. Dergelijke gebeurtenissen hebben met regelmaat plaatsgevonden en soms zelfs tijdens een cyclus, zoals met het verdwijnen van de Maya’s. Ascentie is een volkomen natuurlijk gebeuren dat door de Wetten van het Universum wordt bewaakt, hetgeen de reden is waarom iedere individuele ziel die klaar is, kan ascenderen. Zoals wij eerder hebben uitgelegd, krijgt dit keer iedere ziel de mogelijkheid aangeboden om te ascenderen, omdat er een bijzondere ontheffing is om een massale Ascentie mogelijk te maken.


Vergeet de effecten die de veranderingen op je dagelijkse leven zullen hebben, want het is een prachtige tijd om op Aarde te zijn. Op een dag zullen jullie terugkijken en je zo bevoorrecht voelen dat jullie deel hebben uitgemaakt van de ervaring. Als jullie het op deze manier kunnen benaderen, zal het buiten de onthulling van de wonderen en schoonheid van het Goddelijk Plan, weinig andere impact op je hebben. Ongeacht wat er gebeurt, zal iedere ziel voortbestaan, aangezien er niet zoiets als de dood bestaat omdat jullie onsterflijk zijn. Ieder van jullie ontwikkelt zich naar een punt dat passend is voor jullie huidige staat van evolutie, omdat niemand anders de keuze voor jullie maakt. Tenzij jullie je klaar voelen voor Ascentie en dat pad kunnen bewandelen, zullen jullie jezelf een voortzetting van jullie huidige ervaringen zien accepteren. Niemand zal jullie keuze zien als de weergave van een falen en er wordt niet geoordeeld. Jullie vrije wil wordt heel erg beschermd en gerespecteerd.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en namens de Galactische Federatie beloof ik jullie dat jullie alle hulp krijgen om ervoor te zorgen dat de eindtijd, voor zover binnen ons vermogen, een gemakkelijke passage wordt. Wij, en onze bondgenoten die dicht bij het succesvol naar buiten brengen van disclosure zitten, stoppen nooit met ons werk voor jullie.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS