Followers

dinsdag 1 november 2011

SaLuSa, October 31, 2011


SaLuSa,  October 31, 2011


Disclosure op zich is belangrijk voor ons, maar niet zo belangrijk als de volgende ontwikkelingen, en de duisteren proberen tegen elke prijs de aankondiging te blokkeren, want die betekent het einde van hun geheime activiteiten. Dat is ook het begin van een hechtere relatie tussen ons, die zal leiden tot een grote samenkomst in de Broederschap van het Licht. Daarom voeren wij druk uit op onze bondgenoten om zo spoedig mogelijk te beginnen met Disclosure, maar indien noodzakelijk zullen wij dat laten gebeuren. Wij hebben lang verwezen naar de goddelijke datum hiervoor, en die komt dichterbij, dus elke vertraging zal van korte duur zijn.

Het is niet zo dat jullie onvoorbereid zullen zijn voor Ascentie, omdat het [de voorbereiding] al lange tijd plaatsvindt. Ook is het zo dat als wij openlijk met jullie kunnen communiceren, wij de details duidelijk aan jullie bekend zullen maken. Zoals het nu is, hebben degenen van jullie die gekozen hebben voor Ascentie ijverig het advies gevolgd dat gegeven is. Jullie hebben je eigen pad gevonden en velen leven hun levens al als iemand van het Licht. Er zijn verschillende ideeën over de manier waarop de eindtijden zullen uitspelen, maar dat is geaccepteerd omdat het jullie keuze is waar de reis jullie heen brengt. Houd in gedachten dat 21-12-12 een enorme verheffing is, maar toch maar het begin van een andere ervaringscyclus. Echter, het is voor jullie beschaving de kans om dualiteit te verlaten, en niet meer te reïncarneren in de lagere dimensie.

Jullie kunnen goede herinneringen aan de Aarde hebben, maar vergeet niet dat de meerderheid van jullie met haar samen zal ascenderen om te genieten van de pracht en harmonie van de hogere dimensies. Jullie zullen geen spijt hebben van het verlaten van de huidige Aarde, en in feite zullen jullie je heel bevoorrecht voelen om haar reis te mogen delen. Jullie zullen gegaan zijn van de onwerkelijkheid naar de Scheppers uiting van hoe het leven werkelijk zou moeten zijn. Dualiteit werd jullie gegeven om precies te ervaren wat jullie wilden, en jullie hadden totale vrije wil. Nu gaan jullie de hemelse rijken binnen waar de Wetten van de Schepper uitgevaardigd zijn, en macht om te creëren zal jullie gegeven worden. Tegen die tijd zullen jullie Kosmische Wezens zonder enige beperking geworden zijn. Echter, de Wetten van het Universum zijn nog steeds van toepassing, maar op een hoger niveau van voltooiing en begrip zouden jullie niets doen wat daartegen indruist.

Na het leven door de diepten van duisternis en de continue afbraak van jullie rechten, was te verwachten dat jullie je zouden keren tegen degenen die dat aan jullie opgelegd hadden. Omdat zo velen van jullie terugkeerden naar het Licht en zochten naar bevrijding van jullie onderdrukkers, werd de Broederschap van Licht toegestaan om aanwezig te zijn in jullie levens. Met hulp zijn jullie zeer snel gestegen, en daardoor hebben jullie de bewustzijnsniveaus naar een nieuwe hoogte getild. Het effect heeft jullie medereizigers ook helpen ontwaken, en de stuwing is zodanig dat niets de natuurlijke afloop kan stoppen. Dat is natuurlijk waar jullie lange tijd naartoe gewerkt hebben, en onze aanwezigheid is jullie garantie voor voltooiing.

Wetende dat jullie huidige leven er maar één is van velen die ad infinitum zullen doorgaan, zullen jullie realiseren dat het allemaal nodig is zodat jullie kunnen groeien in bewustzijn. Dat zal zich geleidelijk uitbreiden, zodat het uiteindelijk een hele planeet kan omhelzen, en ver in jullie toekomst zouden sommigen van jullie kunnen kiezen voor een ervaring als planetaire logos. Dit zou jullie een idee kunnen geven wat een groots wezen Moeder Aarde is, die, net als jullie, nog steeds groeit in bewustzijn. Dit is waarom jullie samen ascenderen, en als je erover nadenkt, is dat werkelijk een verbazingwekkend feit. Wie zou anders denken dat de Aarde een volledig bewust Wezen is. Dat is waarom jullie werden gevraagd om te erkennen wat zij voor jullie heeft gedaan uit haar liefde voor de mensheid. Zij voelt jullie liefde en ontvangt jullie gebeden, en wordt door hen gerustgesteld als zij doorgaat met de reiniging van de planeet.

Hoe meer jullie de waarheid over jezelf begrijpen en het doel voor jullie aanwezigheid hier, hoe gemakkelijker het zal worden om de veranderingen te accepteren die gaande zijn. Wij zouden zeggen: ‘laat je meedrijven op de stroom’, wetend dat alles goed zal uitpakken, ongeacht hoe het op dit moment lijkt. Denk eraan hoe weinig tijd er overblijft vóór Ascentie, en geniet van de gedachte hoe opwindend het is daar onderdeel van uit te maken. Het is waarom jullie in deze specifieke tijd incarneerden, en jullie waren je volledig bewust wat jullie ervaringen zouden inhouden. Denk nogmaals aan de wijze zielen die jullie in de laatste jaren hebben vergezeld, een hoger niveau van bewustzijn brengend dat noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de verheffing doorgaat. Jullie noemen hen Indigo kinderen, Starseeds en andere namen die hen als speciaal bestempelen, die jullie veel noodzakelijke kennis geven. Zij verlieten het comfort en de harmonie van de hogere dimensie, om jullie te dienen op een moment dat hun aanwezigheid nodig is.

Behandel iedereen als jullie Broeders en Zusters en geef jullie liefde zo vrij mogelijk. Als jullie dat kunnen doen en het Licht in hen zien, zullen jullie helpen hen te verheffen als iedere ziel reageert op de liefdesvibratie. Als jullie dit kunnen doen, zullen jullie werkelijk een nieuw niveau van Christus Bewustzijn bereikt hebben dat goed is voor de toekomst. Doe simpelweg je best, je kunt niet meer doen, en geen enkele zorgzame ziel zal jullie de schuld geven voor de keren dat je die niveaus niet kunt volhouden. Het zal gemakkelijker worden als jullie vorderen op weg naar de hogere dimensies, en uiteindelijk jullie plaats bij hen innemen.

De waarheid zal komen met de onthullingen die wij jullie brengen, maar ben voorbereid op verbazing over hoezeer jullie misleid zijn. Veel zal ongelofelijk lijken en moeilijk te accepteren, omdat jullie zo lang zijn gehersenspoeld. Echter, accepteer zo veel als je kunt, en alles wat nog onbeslist is zal op het juiste moment een plaats in jullie hart vinden. Meer onthullingen zullen zinvol lijken en sommige van de mysteries verklaren die jullie moedwillig werden voorgehouden om jullie onder controle te houden. Het laatste dat de duisteren willen is dat jullie onafhankelijk van hen worden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en hoe meer ik over jullie leer, hoe meer ik jullie veerkracht waardeer en hoe dualiteit jullie gehard heeft voor de ups en downs van het leven. Geen wonder dat andere beschavingen naar jullie zullen kijken en jullie hulp zullen vragen. Jullie hebben het comfort en het plezier van de hogere dimensies verlaten voor een totale ervaring in dualiteit met al haar pijn en zorg, om anderen te helpen. Ik buig voor jullie en erken de prachtige liefdevolle zielen die jullie zijn, ik houd van jullie allemaal.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk
  http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS