Followers

Google+ Followers

vrijdag 30 september 2011

SaLuSa, September 30, 2011

SaLuSa  30 september 2011


De duisteren verliezen hun macht en de Lichtwerkers sluiten het net rondom hen. Het doel is te voorkomen dat zij de nabije veranderingen uitstellen zodat ons plan op volle snelheid van start kan gaan. Zoals jullie je misschien realiseren is er een immense organisatie in gaan zitten en onze bondgenoten hebben hun posities al geruime tijd ingenomen. Ieder project is een grootschalige onderneming maar met onze geavanceerde technologieën kunnen we zelfs het kleinste detail tot ontwikkeling brengen. Wanneer we het signaal geven om van start te gaan, zal het als een militaire operatie verlopen en alle tegenstand overweldigen. Want zoals jullie mogelijk al vermoeden, zullen zaken veel beter verlopen wanneer de autoriteiten die jullie niet werkelijk vertegenwoordigen, door de juiste mensen zijn vervangen. Daar voor te zorgen staat hoog op onze lijst en begint bijna topprioriteit te krijgen.


Jullie hanteren de veranderingen erg goed en het wordt ondersteund door jullie inzicht over jullie betrokkenheid en hoe belangrijk jullie zijn voor ons. We zien graag dat jullie alles wat nu gebeurt als een onderdeel beschouwen van het afbreken van het oude, en de verbinding met het nieuwe. Er wordt echt zoveel vernieuwd dat weinig van het oude zal blijven zoals jullie het nu kennen. Jullie gaan een grote sprong vooruit maken in het Tijdperk van Verrassingen, dat jullie alle voordelen oplevert die jullie lang geleden al naar het Nieuwe Tijdperk hadden moeten verheffen. Jullie hebben zoveel gehoord over energiebesparende apparaten en wanneer deze eenmaal zijn ingevoerd, zijn jullie niet langer afhankelijk van de Olie Industrie. In één klap zullen die apparaten armoedige levensomstandigheden opheffen terwijl ze tegelijkertijd grootschalige vervuiling laten afnemen. In de basisbehoeften van mensen zal over het algemeen worden voorzien en de hongerdood zal worden uitgeroeid. De veranderingen in transport nemen tijd in beslag en de systemen zullen onherkenbaar zijn in vergelijking met nu. Snel contact en communicatie zal voor iedereen toegankelijk zijn en afstand zal geen rol spelen.


Het opheffen van tekorten is voor ons een eenvoudige uitdaging en opnieuw zijn het onze technologieën en enorme aantallen medewerkers waardoor het gemakkelijk te hanteren is. We willen zo graag beginnen, al hebben we zeker geduld, en tegelijkertijd verheugen we ons al op de vreugde en het geluk dat jullie staat te wachten. We houden van de gedachte de uitdrukkingen op jullie gezichten te zien en jullie bevrijding van de slavernij van jarenlang onderdanig zijn aan degenen met rijkdom en macht. Vrede zal in korte tijd neerdalen als oorlog en de wapens van oorlog tot zwijgen worden gebracht. Oorlog werd om vele redenen in stand gehouden en niet op de laatste plaats om jullie in een constante staat van behoefte te houden.


Jullie echte leven gaat heel binnenkort beginnen en zo zal het doorgaan omdat jullie je zelfs verder opwaarts ontwikkelen. Het leven is bedoeld om leuk en vervullend te zijn, lonend en uitdagend om een volledige expressie van jullie potentieel mogelijk te maken. Tot nu toe werden jullie stevig op je plaats gehouden met weinig mogelijkheden hiertoe. Ieder van jullie heeft enorm veel talent en met zoveel tijd voor jezelf in de toekomst zullen jullie je er net zoveel aan kunnen wijden als je wilt. Het kan het ontwikkelen van jezelf betekenen op het gebied van de kunsten, muziek of wat je ook maar kiest. Er bestaat werkelijk geen beperking tot waar je kan gaan en de grootste leraren gaan jullie op weg helpen.


Het leven kan momenteel uitermate saai zijn maar in de toekomst is het gevuld met mogelijkheden en avonturen die jullie zelfs naar andere Universa kunnen voeren. In jullie hogere staat van bewustzijn gaan jullie andere zielen van soortgelijk niveau ontmoeten die de Schepper net als jullie erkennen. Jullie zullen alle tijd hebben die je nodig hebt omdat jullie levensduur toeneemt met de verheffing in jullie trilling en een leven van 1000 jaar zal niet ongebruikelijk zijn. Zoals jullie ongetwijfeld beginnen te beseffen zal het leven op Aarde echt weinig gelijkenis vertonen met wat jullie normaal vinden, nadat jullie eenmaal zijn geascendeerd. De derde dimensie en de thuisbasis dualiteit ervan is door zijn specifieke aard een dimensie waar jullie een ernstige beproeving ondergaan en toch wilden jullie die ervaring.


Uitgaande van alles wat jullie nu weten zullen jullie veel kracht krijgen om de laatste periode van de dualiteit door te komen. Het wordt hectisch, het zal soms voor lijf en leden bedreigend zijn, maar op de eerste plaats wordt het Gouden Tijdperk gevormd en wacht het op jullie aanwezigheid. Wij vragen jullie om welke reden je in de lagere dimensies zou willen blijven, terwijl alles wat jullie je zouden kunnen dromen op jullie wacht. Besef dat jullie alleen in de hogere dimensies je volledige potentieel kunnen bereiken en dat jullie aardse incarnaties op de eerste plaats zijn gepland om jullie evolutie te versnellen. Denk aan wat de toekomst voor jou inhoudt en wij zijn ervan overtuigd dat het jullie vlot door het restant van je leven zal voeren. Op die manier kun je er werkelijk van genieten door er geen negativiteit in toe te laten.


Op het wereldtoneel polariseren de grote spelers op zo’n manier dat het Licht meer aanhang heeft dan ooit, en het blijft exponentieel toenemen. Het is samen met de toenemende hoeveelheden die naar de Aarde worden gezonden voor ons duidelijk dat dit jaar met de hoogste Lichtniveaus van deze cyclus zal eindigen. Er is volstrekt geen twijfel dat jullie klaar zijn om naar het volgende stadium te gaan, dat een helder pad naar Ascentie zal openen. Dit jaar zal met een klinkende overwinning voor het Licht worden afgesloten en dit gaat gepaard met het vooruitzicht op algehele vrede op Aarde, voor de eerste keer in duizenden jaren. Houd dit beeld vast en je zal helpen het te manifesteren en het zal degenen om je heen verheffen.


Onze taken blijven zoals altijd veel hetzelfde met de aandacht op de duisteren en hun activiteiten. We kennen ze goed en zijn op de hoogte van hun plannen om een laatste wanhoopspoging te ondernemen door een valse aanval van buitenaardsen te creëren. Wij mogen het verhinderen en zullen niet twijfelen dit te doen. Zoals wij het zien, zullen andere gebeurtenissen aan een dergelijke gelegenheid voorafgaan waardoor het in ieder geval onmogelijk wordt. Wij houden ons aan de Hoge Raden die over beleidszaken beslissen en zijn ons goed bewust van het Goddelijk Decreet met betrekking tot de eind-tijden. Het is tijd voor het Licht om de leidende invloed te worden bij de beslissing hoe de toekomst wordt uitgewerkt.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vind jullie onthaal van ons heel vriendelijk en onze aanwezigheid wordt goed geaccepteerd. Sommige vrezen onze motieven maar dat is ontstaan na jaren van conditionering, wat tot doel had ons als een bedreiging voor jullie leven te beschouwen. Wij weten dat we dit binnenkort kunnen verdrijven en dat disclosure ons een kans biedt onszelf aan jullie voor te stellen. Jullie zullen merken dat alleen al onze woorden de trilling van liefde bevatten en dat zal dergelijke angsten kalmeren. Onze activiteiten zijn nooit bedreigend geweest maar hebben de zorg en de liefde laten zien die we voor jullie allemaal hebben.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

 
 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS