Followers

Google+ Followers

vrijdag 18 mei 2012

18.05.2012SaLuSa, 18 Mei 2012


We weten dat sommigen van jullie zich afvragen waarom het zo lang geduurd lijkt te hebben om gebeurtenissen in gang te zetten. Op de eerste plaats moeten we jullie vertellen dat de activiteiten waar wij betrokken bij zijn, gaande zijn en wij zijn ten volle bezig geweest ook als jullie niet bewust waren van wat we deden. Het voorbereiden op deze eindtijd is geen doorsnee taak en omstandigheden veranderen natuurlijk waaraan wij ons moeten aanpassen. Bovendien bleek de donkere oude garde moeilijker te verwijderen dan wij hadden verwacht. Maar nu ons de bevoegdheid is gegeven om direct actie tegen hen te ondernemen, wordt onze aanwezigheid gevoeld en onze resultaten zijn de moeite waard.

We hebben de oude garde bijna tot stoppen gebracht en ze krijgen van ons helemaal geen ruimte om hun voormalige trucjes opnieuw te gebruiken. Tot slot moeten we ook jullie prijzen voor het afhandelen van jullie aandeel in de activiteiten op een uiterst positieve manier, zodanig dat jullie de strijd met het duister zeer succesvol hebben gevoerd. Het stelde ons in staat jullie meer verantwoordelijkheid te geven want we moedigen jullie aan zaken zelf vooruit te helpen. Dat is omdat jullie de verantwoordelijkheid dienen te nemen voor de situaties die jullie zelf hebben laten gebeuren. Het betekent niet dat jullie alles zelf moeten doen, verre van dat want wij van de Galactische Federatie hebben een zeer belangrijke rol te vervullen. Wij zijn hier om ervoor te zorgen dat jullie veilig Ascentie bereiken, om jullie te introduceren aan jullie Ruimte Familie en om de vele voordelen in te voeren die voor jullie verborgen zijn gehouden.

Jullie weten nu dat alles een kritiek punt bereikt en dat er iets op heel korte termijn plotseling gaat gebeuren wat jullie met de nodige details bekend zal worden gemaakt. Jullie zullen inmiddels beseffen dat wij om vele redenen jullie niet veel specifieke informatie hebben kunnen geven wat betreft data. Zelfs wij weten soms niet helemaal zeker wanneer er wordt opgetreden want wanneer we het doen, moeten omstandigheden voor ons exact juist zijn om succesvol te zijn. En niet op de laatste plaats vereist het coördineren van alles met onze bondgenoten erg veel planning en we moeten rekening houden met de risico’s die zij nemen. Jullie hebben nu bijvoorbeeld een aantal klokkenluiders die bereid zijn naar buiten te komen en de waarheid aan jullie te onthullen. Natuurlijk gaan wij hen beschermen maar zij en hun familie worden bedreigd en dat is een onaangenaam gevoel.

Dierbaren, het schoonmaakproces is in volle gang bezig en het zal door blijven gaan tot de belangrijkste herrieschoppers zijn verwijderd. Er staat zoveel op het spel om geen risico’s te nemen en het is duidelijk dat wij een vastberaden en aanhoudende aanval in moeten zetten om de klus snel te klaren. Om mensen gerust te stellen zullen er bekendmakingen komen om hen bekend te maken met wat er gebeurt want we willen niet dat onze acties verkeerd worden geïnterpreteerd. Het zal het begin zijn van een programma van voorlichting dat jullie helemaal tot aan Ascentie begeleidt. Overal zullen zaken in elkaar storten omdat de oude werkelijkheid verbrokkelt, en alles van zich af schudt dat geen plaats heeft in jullie toekomst. Het wordt een moeilijke tijd maar wij zijn erbij betrokken en de veranderingen op zichzelf zullen niet zo lang duren als jullie misschien denken. Wees daarom geduldig en begrijp dat de uitkomst in jullie voordeel zal zijn.

Ascentie is een proces dat uiteindelijk alle zielen bereikt, indien nodig vele malen. Vast staat dat jullie niet voor altijd in de lagere dimensies willen blijven. Het heeft zijn aantrekkelijke kanten maar zodra jullie het hebben overwonnen en de lagere trilling te boven zijn gekomen, zullen jullie verder willen. Ongeacht of jullie het op dit moment wel of niet hebben, bezitten jullie een innerlijke drang die jullie immer verder drijft. De duistere machten zouden er de voorkeur aan geven dat jullie je daar niet bewust van worden en doen veel moeite jullie onwetend te houden. Velen bewegen zich echter naar het Licht en door hen worden anderen ook wakker en zo wint het aan snelheid. Jullie helpen elkaar en zodra is geaccepteerd dat jullie Allen Een zijn en jullie religieuze verschillen en overtuigingen wegdoen die niet overeenkomen met de waarheid, zullen jullie opbloeien en je echte pad vinden.

Dingen zijn altijd in beweging en jullie dus ook voortdurend, en jullie zijn onderhevig aan veel jullie omringende energieën. De meeste zijn natuurlijk maar anderen zijn door de mens gemaakt en niet noodzakelijkerwijs gunstig. In feite zijn sommige gevaarlijk voor jullie gezondheid en toch gaan jullie door met jezelf daaraan bloot te stellen. Het is niet altijd jullie fout maar jullie neigen ernaar waarschuwingen te negeren wanneer de oorzaak zoals mobiele telefoons daarbij zijn betrokken. Jullie grootste bedreiging is radioactieve straling zoals jullie weten maar in de toekomst zullen dergelijke energiebronnen schoon en veilig zijn. Vrije energie is overal om jullie heen en zal worden gebruikt om in al jullie behoeften te voorzien. Veel van dergelijke apparaten bestaan al maar zoals zoveel dat van jullie is weggehouden, werd het niet vrijgegeven en in plaats daarvan doelbewust verborgen.

De droom komt uit en jullie zullen uit de dagelijkse uitdagingen om te overleven naar een hemelse verblijfplaats worden opgetild. Het is een gift van God maar een die jullie door je vastbeslotenheid om de dualiteit te overwinnen hebben verdiend. Jullie hebben je ervaringen uitgekozen, evolueerden als gevolg daarvan en jullie zullen je terecht bij ons aansluiten in de hogere dimensies. Wij verheugen ons erg op jullie komst en zullen jullie eerst op Aarde ontmoeten en de weg verlichten naar de volgende fase van jullie ervaringen. Van daaruit zal het een genoegen zijn om te leven en het zal spannend zijn om je eigen avonturen te plannen, die jullie door de Melkweg zullen voeren om te observeren en deel te nemen aan de vele wonderen die er bestaan.

Neem elke dag zoals die komt en wees nergens bang voor. Zoals we jullie vaak vertellen verloopt alles goed, en wij en jullie Inner Aarde broeders zijn zo dicht bij het openlijk ontmoeten van jullie. Het moet echter voor dergelijke ontmoetingen veilig zijn, zoals jullie ongetwijfeld zullen begrijpen. We hebben allemaal een lange weg afgelegd om deze finale tot de meest prachtige ervaring voor jullie te maken en jullie zullen genieten van de dagen die binnenkort komen. Zodra jullie van de oude garde zijn bevrijd, zal de opluchting jullie onmiddellijk omhoog tillen. Het gevoel om jullie heen zal tot zoveel geluk en grote verwachtingen voor de toekomst leiden, die volledig zal worden uitgelegd voordat jullie ascenderen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertel jullie dat jullie natuurlijke bestaan geen leven in verdriet is of lijdend onder ontberingen, en zonder de middelen om een volwaardig leven te leiden. Zelfs in jullie huidige dimensie had het zo anders kunnen zijn en dat alleen vanwege de hebzucht en de gierigheid van hen die ten koste van anderen alleen gewin voor zichzelf zochten. Jullie zijn prachtige Wezens met zo’n liefdevolle intentie, als jullie maar je ware zelf konden zijn. De tijd om jullie ware gedaante te laten zien breekt bijna aan, dus maak je klaar om je te verheugen over jullie grootste resultaat in duizenden jaren en dit te vieren. 

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,
 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 
Translations
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS