Followers

Google+ Followers

woensdag 9 mei 2012

09.05.2012SaLuSa, 9 Mei 2012


Er zijn onder jullie mensen die nu bewust worden van hun missie aangezien jullie een zeer intense periode van activiteiten naderen. Deze Wezens hebben op deze specifieke tijd gewacht om voor de massa’s beschikbaar te zijn, die leiding nodig zullen hebben om te begrijpen wat er om hen heen gebeurt. Gebeurtenissen gaan zich heel snel ontwikkelen en als gevolg daarvan zal er wat verwarring en angst ontstaan. Alle Lichtwerkers kunnen op dergelijke momenten assisteren en we vragen hen bereid te zijn hun kennis met anderen te delen. Wij blijven onze bondgenoten ondersteunen en veel Sterrenkinderen zullen tot hun recht komen, wat rekening houdend met hun ervaring, zorgvuldig is voorbereid. Er wordt zoveel gedaan om ervoor te zorgen dat jullie samen met Moeder Aarde de overgang maken en dat zoveel mogelijk van jullie hierin slagen. Zelfs degenen die nog niet klaar zijn hebben hulp nodig omdat ook zij bewust gemaakt dienen te worden van wat er staat te gebeuren.

Naargelang jullie perspectief van wat er gebeurt, zullen jullie geschokt of verrast zijn wanneer kwesties echt in een versnelling terecht komen. Mensen moeten begrijpen dat de omwenteling onvermijdelijk en noodzakelijk is om de Aarde van haar lagere trillingen te schonen omdat deze niet meegenomen kunnen worden naar de hogere trillingen. Alles zal zijn rechtmatige plaats vinden en het kan niet anders. De Wetten van het Universum zijn onherroepelijk en kunnen niet worden genegeerd zonder karma op te roepen. We hopen voldoende kanalen te hebben waarmee iedereen van de benodigde informatie kan worden voorzien. Het hele concept van veranderingen zal zeker zorgvuldig moeten worden uitgelegd omdat sommigen zonder twijfel het gevoel zullen hebben dat wat er gebeurt een ongewenste inbreuk is op hun leven.

Zoals jullie zullen hebben opgemerkt, verspreidt de onrust zich verder over de wereld omdat de schreeuw om vrijheid en vrede nieuwe niveaus bereikt. Mensen beseffen nu wat voor macht zij hebben om verandering tot stand te brengen en zijn niet langer bang om hun leiders te confronteren. Het heeft effect en spoort meer mensen aan om de protesten te ondersteunen en geleidelijk levert het resultaten op. Zo zal het door blijven gaan en wij hebben onze eigen plannen om ervoor te zorgen dat jullie een terugkeer naar rechtmatige manieren van leven niet wordt ontzegd. Daarmee zullen de Wetten die tegen de Constitutie indruisen worden herroepen en herschreven. Het komt allemaal dichterbij en zeer binnenkort zullen al degenen die misdaden tegen jullie hebben begaan, merken dat ze uit de samenleving zijn verwijderd.

De Galactische Federatie is betrokken bij de laatste pogingen om jullie regeringen over te halen een verdergaand beleid toe te passen zodat zij de veranderingen kunnen weerspiegelen die jullie manier van leven volledig zullen veranderen. Het heeft geen zin in oude systemen te blijven denken want er is een nieuw paradigma gevormd om verandering in jullie leven te brengen. Wanneer eenmaal wordt beseft dat Ascentie de grootste gebeurtenis ooit is die het hele Menselijke Ras beïnvloedt, zal er meer aandacht worden besteed aan jullie behoeften. Jullie zijn het inderdaad die beslissingen gaan nemen over de regels waarnaar jullie leven, en dergelijke besluiten zullen jullie niet meer worden afgepakt. Jullie zullen niet langer worden geregeerd door hen die slechts hun eigen ambities willen behartigen. Die veranderingen komen er wanneer de arrestaties de weg voor hervormingen hebben vrijgemaakt.

Kijk goed vooruit Dierbaren, en weet dat jullie veilig de komende paar maanden door zullen komen om je plaats in de hogere dimensie in te nemen. Dan zal jullie leven nog verder worden verfijnd als jullie een hoger pad inslaan naar volledig bewustzijn. Binnenkort zien jullie dat jullie huidige realiteit meer de ontwikkeling van het duister is geweest dan van het Licht. Het hield de trillingen op een laag niveau van waaruit jullie het heel moeilijk vonden jezelf te verheffen. Maar omdat het plan voor jullie het voltooien van deze cyclus met Ascentie was, mochten wij en andere Wezens van Licht jullie helpen er doorheen te komen. En wie zou dit dan beter kunnen doen dan jullie families van Licht die zich door goddelijke orders laten leiden, hetgeen ons indien nodig de bevoegdheid geeft tussenbeide te komen in jullie levens. Wat wij gedaan hebben is het bekrachtigen van onze bondgenoten zodat zij de donkere oude garde konden verhinderen jullie volledig te overweldigen.

Tot nu toe heeft onze missie zijn doelen bereikt en we staan nu klaar om voor de eindtijd meer in jullie leven te komen. Het bewijs van onze aanwezigheid is verder toegenomen doordat onze schepen vaker dan ooit dichterbij komen. Jullie hebben nauwelijks Disclosure, de openbare erkenning van ons bestaan nodig om jullie van ons contact met jullie te overtuigen maar het zal jullie laten zien dat onze aanwezigheid officieel wordt geaccepteerd. Wij krijgen daardoor de mogelijkheid jullie op jullie niveau te ontmoeten, jullie voor te bereiden op wat komen gaat en het zal een enorm mooie tijd worden. Het zal niet veel tijd kosten voor de meest sceptische mensen onder jullie beseffen dat wij jullie vrienden zijn en dat wij geenszins een bedreiging vormen voor jullie leven. Jullie zullen inderdaad binnenkort leren over de verschillende veranderingen waar wij jullie mee gaan helpen waarmee jullie kwaliteit van leven omhoog wordt getild naar een die aangenaam en plezierig is.

De waarheid over jullie leven zal op niet mis te verstane wijze worden blootgelegd zodat jullie helemaal begrijpen dat jullie het duizenden jaren lang niet op het niveau hebben doorleefd dat jullie hadden moeten hebben. Met de onthullingen zullen jullie helder en exact te weten komen waar jullie toekomst op afstevent. Jullie zullen ook leren dat de Ene God jullie altijd heeft voorzien en nooit voor een seconde de liefde heeft ingetrokken waarmee jullie voortdurend worden omhuld. Jullie zijn allemaal ongekend geliefd en er zijn geen uitzonderingen. We benadrukken opnieuw dat geen enkele ziel is veroordeeld of voor altijd vervloekt en iedereen wordt gelijkwaardig behandeld. Jullie zijn in de dualiteit geweest om ervaringen op te doen en er wordt rekening gehouden met degenen die in de lagere energieën verwikkeld zijn geraakt en het contact kwijtraakten met hun Hoger Zelf.

Niets is statisch in het Universum en het is altijd in verandering zodat er altijd iets nieuws te leren en te onderzoeken is. De drijvende kracht voert jullie terug naar de Bron en alle zielen bevinden zich op dit pad en streven naar voltooiing. Het zit in alle zielen en geleidelijk zullen jullie bij elkaar komen om grotere eenheden van bewustzijn te vormen. Jullie worden als de dapperste zielen beschouwd om jezelf zo in de duisternis van de lagere trillingen te laten zuigen. Maar jullie hadden de verzekering dat als de cyclus bijna klaar was, jullie geholpen zouden worden om weer naar volledig bewustzijn terug te keren. Dat is natuurlijk de periode waar jullie nu inzitten en de reden waarom we bij jullie zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik verzeker jullie dat we heel dicht bij het aankondigen van onze verschijning zitten zodat we bij jullie kunnen komen. Het zal voor ons net zo spannend zijn als voor jullie, en we hebben zoveel om over te praten. 

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,
 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 
Translations
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS