Followers

Google+ Followers

maandag 14 mei 2012

14.05.2012SaLuSa, 14 Mei 2012


Er is bewijs van het onvermijdelijk instorten van de donkere oude garde en jullie dienen op je hoede te zijn. Zij zullen elke mogelijke list en desinformatie gebruiken om in een laatste poging twijfel en angst te zaaien. Wees alert en negeer alles wat anders voelt dan het Licht en focus je op alles dat zuiver en harmonieus is. Er is niets meer te vrezen omdat jullie toekomst geheel is verzekerd en omdat niets Disclosure, de openbaarmaking van ons bestaan, en de komst van onze Ruimte Vrienden zal verhinderen. De mogelijkheid om te ascenderen is de natuurlijke afsluiting van deze cyclus en ofschoon jullie het bij eerdere gelegenheden zijn misgelopen, gaan jullie absoluut zeker ascenderen als jullie deze keer klaar zijn. Gewone stervelingen kunnen niet stoppen wat goddelijk is verordend, en houd in gedachten dat dit voor het hele Universum geldt.

Er zijn veel mensen met een goed hart en met compassie die niet op de hoogte zijn van wat komen gaat maar dat hindert hun mogelijkheid om te ascenderen niet. Het zijn de vele in de maatschappij geaccepteerde menselijke neigingen die iemand tegenhouden. Maar mits jullie leven er een is dat gevuld is met goede bedoelingen en jullie alle vormen van leven waarderen en respecteren, zijn jullie nog steeds van het Licht. God wil dat zoveel mogelijk zielen zich verheffen en de lagere dimensie verlaten om rechtmatig hun plaats terug te krijgen in de hogere dimensies. Toch zijn jullie degene die de beslissing nemen over jullie toekomst en jullie zijn volledig vrij om te beslissen wat je doet. Ieder die twijfelt, kan op zijn of haar intuïtie/Hoger Zelf vertrouwen, omdat je mogelijkerwijs nog niet klaar bent met je ervaringen in de dualiteit. Het komt neer op waar jij je comfortabel bij voelt maar vrees alsjeblieft niet veranderingen want dit gebeurt voortdurend op volkomen natuurlijke wijze. De drijfveer is verder te komen en steeds meer Licht op te nemen, wat in ieder geval je bewustzijnsniveau en helderheid verhoogt.

Veel mensen hebben dus een laag zelfbeeld dat hen in de lagere trillingen houdt. Om wat voor reden dat ook gebeurt, vind een manier om van jezelf te houden en vergeef jezelf dat je bent afgedwaald. Alle zielen hebben ervoor gekozen de dualiteit te ervaren om hun evolutie te versnellen en allemaal zullen ze op zeker moment in de donkere uithoeken van de geest zijn afgedaald. Dat zal bij jullie ook het geval zijn als je ziet dat er fouten zijn gemaakt, maar het is mens eigen om te dwalen en jullie moeten verder en er de voordelen van plukken. Als er nog meer lessen te leren zijn, zal je die in een zeker toekomstig stadium oppikken of in een ander leven. Concentreer je op het Licht in jezelf want zelfs de meest hardvochtige personen hebben het nog en het kan worden ontwikkeld. Schud alle ongewenste verbindingen die je met je mee hebt gedragen van je af, en zodra je plechtig belooft dit te doen, word je door je Gidsen geholpen.

Veel van wat wij jullie geven wordt helaas met religie geassocieerd en we weten dat sommige mensen het helemaal afwijzen. Gezegd moet worden dat spirituele kennis niets te maken heeft met georganiseerde religie omdat het Universele kennis is die voor iedere ziel geldt, los van of zij zich er bewust van zijn of niet. Religie heeft veel zielen geholpen maar het bereikt een punt waarop het niet meer verder vooruit komt omdat het grotendeels op valse concepten is gebaseerd. Om verder te komen dient men verantwoordelijkheid te gaan nemen voor de evolutie en dient men van binnenuit te gaan werken. Ieder van jullie heeft de waarheid in zich, zelfs als deze onderbewust is en wanneer jullie die rustmomenten in je leven vinden, zal je haar kunnen ontdekken. Vertrouw op je eigen leiding en je zal er niet ver naast zitten.

De Aarde is een prachtige entiteit van Licht die jullie planetaire Moeder is geworden om jullie te helpen evolueren. Jullie zijn een met haar wat de reden is dat jullie samen ascenderen om jullie plaats in te nemen in de hogere dimensies. Het zal jullie dichter bij jullie ware realiteit brengen maar in essentie zijn jullie Licht en bereiken jullie uiteindelijk niveaus waarop alle zielen Een worden. Het is de Eenheid waar jullie naar streven omdat jullie hebben ontdekt dat afscheiding van de Bron jullie behoeften niet vervult.

Dus Dierbaren, jullie naderen de tijd van drastische en welkome verandering want jullie beschaving is eindelijk voldoende vooruit gekomen om te ascenderen. De strijd om controle tussen donker en Licht vindt voor jullie ogen plaats terwijl er maar heel weinig over in jullie media is verschenen. Daar komt op korte termijn verandering in en jullie zullen waarderen hoeveel we namens jullie hebben gedaan. Onze hereniging is niet ver weg en het zal een vreugdevolle aangelegenheid zijn die toepasselijk wordt gevierd. Wij zijn jullie familie en we zullen de handen sluiten en doorgaan naar het Gouden Tijdperk waar we zoveel samen zullen doen om te zorgen dat jullie je thuis voelen. Het leven zal zo anders zijn dat jullie snel de beproevingen en ellende van de evolutie in de dualiteit zullen zijn vergeten.

Zoals jullie weten, gaan jullie een nieuwe manier van leven ervaren voor jullie ascenderen. Het zal jullie voorbereiden op zelfs nog grotere veranderingen waardoor jullie vertrouwd raken met een levenswijze waarin jullie gelukkig en tevreden zijn. Iedereen zal tevreden zijn en kunnen genieten van een vrijheid die op dit moment nog niet eerder op Aarde is ervaren. Jullie tijd zal je grotendeels zelf kunnen invullen om allerlei bezigheden uit te oefenen waar je gelukkig van wordt. Jullie hebben dan niet meer met vermoeidheid te maken waar jullie nu vaak door worden gekweld omdat de hogere trillingen jullie energetisch en ook gezond houden. Ziektes en aandoeningen zullen om dezelfde reden verdwijnen.

Probeer niet te treuren om het voorbijgaan van veel waar jullie gewend aan zijn geraakt want jullie gaan er in alle opzichten op vooruit, en het leven zal zoveel meer vervulling geven. We zouden al grappend kunnen vragen of jullie ooit een ongelukkig Ruimte Wezen hebben gezien, omdat wij alles belichamen dat jullie gaan worden. Onze technologieën zullen worden gebruikt om jullie te verheffen, en gaan ieder van jullie herstellen naar een volledig gezond Wezen. We gebruiken geluid voor healing en omdat jullie niet altijd begrepen hebben hoe krachtig het is, heeft dit zonder het te beseffen jullie lichaam door misbruik beschadigd. Het mes kan aan twee kanten snijden maar wij kunnen het ook voor andere, altijd positieve doeleinden gebruiken.

Zoals gezegd zijn we nu erg actief en grijpen in waar meer gevaar jullie bestaan bedreigt. Het zal niet lang meer duren voor jullie oude garde beseft dat ze niet meer door kunnen gaan omdat hun plannen nu helemaal in de war zijn gelopen. Ook zij staan voor het onvermijdelijke einde van de cyclus en hun eigen verantwoordelijkheden voor zoveel criminaliteit tegen de Mensheid. Er is geen ontkomen aan, zoals jullie te zijner tijd zullen zien.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben altijd blij jullie met mijn berichten te begroeten. Wij willen jullie met hoop en plezier inspireren omdat jullie aan de laatste dagen beginnen. 

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,
 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 
Translations
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS