Followers

Google+ Followers

maandag 7 mei 2012

07.05.2012SaLuSa, 7 Mei 2012


Een klein aantal onder jullie heeft echt herinneringen aan vorige levens, met uitzondering van de incidentele flashbacks, terwijl jullie toch zoveel rijk gevulde levens hebben gehad die jullie hebben gebracht waar je nu bent. Het is een lange reis geweest en velen van jullie staan nu voor de poort van Ascentie maar begrijpen niet helemaal wat voor enorme kwantumsprong vooruit er gezet gaat worden. Wees geduldig Dierbaren, en weet dat je één van degenen bent die is gekozen om hier in deze tijd te zijn en dat is echt een groot privilege en een ervaring om nooit te vergeten. Terwijl evolutie veel sneller in de dualiteit plaatsvindt, is dat in sommige opzichten tegenstrijdig omdat jullie het als een langzaam proces zien. Toch is alles in dit specifieke leven versneld terwijl sommige zich pas recentelijk bewust zijn geworden van de snelle stijging in hun bewustzijnsniveaus. Dit is echt waar jullie voor zijn gekomen, met de wetenschap dat op een of andere manier de eindtijd spannend en vervullend zou zijn. We vragen je daarom naar de zonnige kant te kijken als dingen moeilijk beginnen te worden vanuit de wetenschap dat het slechts een voorbijgaande fase is. Het Gouden Tijdperk lonkt en wanneer jullie daar eenmaal in zitten, zal alles wat er aan vooraf is gegaan onbetekenend lijken en snel worden vergeten. Jullie hebben het moeilijkste stukje bijna achter de rug en alles waar we nu nog op wachten is het in gang zetten van de grote schoonmaak, wat met onze hulp nauwelijks of geen tijd zal kosten.

Jullie worden de strijders van liefde en vrede en veel minder ervaren beschavingen zullen uitkijken naar jullie leiding. Overal bestaat leven en er zal nooit een tijd komen waarin jullie kunnen beweren het allemaal gezien te hebben omdat de Creator voortdurend nieuwe scheppingen tot leven denkt. Begin nu in vrede te denken, handel in vrede waar je ook bent, en laat je door niets uitwendigs afleiden. Jullie kunnen het en zullen merken dat het ongeacht wat er om je heen gebeurt, eenvoudig wordt dit vast te houden. Het wordt een manier van leven waarbij jullie altijd een kalmte en inzicht ervaren van de Eenheid waarbinnen jullie bestaan. Jullie zullen kunnen loslaten en God in jezelf toelaten, en jullie leven zal een nieuwe betekenis krijgen. Jullie zullen ook iemand zijn die alle anderen helpt zich te verheffen en door jullie voorbeeld zullen zij hetzelfde pad zoeken.

Ofschoon wij achter de schermen werken en dit al hele lange tijd doen, is er voor de recentelijk geboekte vooruitgang veel aan jullie te danken. Jullie hebben hierbij je vrije wil uitgeoefend om de oude structuur met beperkingen en controle te veranderen naar een model dat jullie terugbrengt naar een vrije samenleving waarin jullie je eigen toekomst bepalen. Dat gaf ons de mogelijkheid aan jullie zijde te werken vanaf het moment dat jullie hulp hebben gevraagd voor het verwijderen van degenen die jullie je rechten hebben afgepakt. Wees ervan verzekerd dat jullie opnieuw weer helemaal vrij worden en het onrecht tegen jullie zal worden rechtgezet. Jullie zullen inderdaad meer winnen dan je had want jullie staan op het punt de voordelen van geavanceerde technologieën te ontvangen om jullie op Ascentie voor te bereiden.

We benadrukken opnieuw dat jullie je wat betreft persoonlijke bezittingen en vermogen nergens zorgen over hoeven te maken, want jullie zullen merken dat voor al jullie behoeften wordt gezorgd. In feite zullen velen veel beter af zijn zodat jullie samenleving meer als Een wordt verenigd, waarbij iedereen de te geven voordelen met elkaar deelt. Jullie tijd zal gebruikt kunnen worden om je eigen wensen na te leven en biedt je de mogelijkheid nauwkeurig te kiezen hoe jij je tijd wil spenderen. Jullie zullen worden aangemoedigd om gemeenschappen te worden die hun eigen niveau van dienstverlening tot elkaar bepalen en de hogere bewustzijnsniveaus zullen het beste in mensen naar buiten laten komen.

Wij werken op hoog niveau om de donkere oude garde over te halen zich definitief terug te trekken en ons de ruimte te geven jullie zonder hun bemoeienis bij te staan in het herstructureren van jullie samenlevingen. Wij gaan met of zonder hun samenwerking aan de slag en verwijderen hun laatste bastions van de macht. Het brokkelt in ieder geval om hen heen af, raakt zijn samenhang kwijt, en binnen hun eigen gelederen vindt frictie plaats. We zullen hen binnenkort terzijde schuiven en overlaten aan hun welverdiende lot, terwijl alles wordt verwijderd wat geen plaats heeft in het Nieuwe Tijdperk. Zoals wij jullie eerder hebben verteld, zijn wij jullie toekomst en we zullen na Ascentie niet verdwijnen maar zelfs meer bij jullie participeren om de veranderingen te bevorderen die zich voortzetten totdat jullie volledig bewuste Wezens zijn geworden. Dan zijn we Een en zijn jullie volledig lid geworden van de Galactische Federatie, en worden jullie uitgenodigd met ons te werken als dat jullie wens is. Denk eraan dat de Federatie veel verschillende geascendeerde beschavingen vertegenwoordigt en jullie zullen je eigen sterrenfamilie al bij ons aantreffen.

Het leven zal spannend voor jullie zijn met weinig of geen beperkingen in wat je kan en het zal uiterst bevredigend worden en jullie wildste dromen vervullen. Werk of bezigheden zoals jullie gewend zijn, zullen niet langer op je drukken en jullie zullen merken dat het leven veel gemakkelijker en aangenamer wordt. God heeft jullie nooit veroordeeld tot een bestaan dat jullie voortdurend in ongelukkige situaties plaatst, dat Dierbaren, is het resultaat geweest van jullie eigen creaties. Maar dat behoort nu bijna tot het verleden en we zien al zo velen van jullie die in staat zijn zich boven de lagere trillingen te verheffen. De dualiteit is een hele lastige leraar geweest en liet jullie de eenzaamheid en afgescheidenheid van de Bron ervaren. Jullie erkennen nu de Eenheid van al dat bestaat en hebben God in jezelf gevonden en herkennen het in andere zielen.

Jullie kijken naar jezelf, dan naar ons en dan lijkt er een groot verschil tussen ons te bestaan, terwijl dit toch maar weinig is buiten het feit dat wij al een niveau van volledig bewustzijn hebben bereikt dat jullie weldra zelf gaan bereiken. Er is in het verre verleden een tijd geweest waarin jullie net als wij waren, maar jullie lieten jezelf afdalen naar de lagere trillingen om de uitdagingen ervan volledig te doorleven. Jullie zijn dus feitelijk echt geen vreemde in de hogere dimensies, hetgeen de reden is waarom de aanstaande veranderingen voor jullie eenvoudig zullen zijn. Wat er nu op Aarde gaat gebeuren is alleen het begin en als jullie alert zijn, zullen jullie opmerken hoe gebeurtenissen zich gaan klaarmaken voor een grootse finale. Het zien van het spektakel waarbij de topleden van de Illuminatie voor het gerecht worden gebracht, zal jullie niet worden ontzegd. De plannen staan klaar en de middelen om verder te gaan zijn beschikbaar voor onze bondgenoten. Wacht nog eventjes en jullie zullen genieten van de laatste dagen van hen die jullie beschaving hebben misbruikt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel de vreugde die bij jullie toeneemt omdat jullie het bewijs zien van de vooruitgang die wij hebben geboekt. Alles zal eindigen zoals wij jullie al lange tijd informeren, want welke sterveling van jullie is immers in staat het woord van God te trotseren. Net als vele andere bronnen sturen wij jullie immense hoeveelheden liefde en het zal jullie kracht geven richting de overwinning. 

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,
 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 
Translations
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS