Followers

Google+ Followers

vrijdag 11 mei 2012

11.05.2012SaLuSa, 11 Mei 2012


Er gebeurt zo veel maar we kunnen jullie niet altijd onbelemmerd de details verstrekken. Het moet voldoende zijn te zeggen dat wij alles goed onder controle hebben en dat onze bondgenoten dicht bij de start zitten van een reeks acties die iedereen zal laten zien dat we het menen. We zullen niet meer met tegenwerking worden opgezadeld want we gaan het met de betrokkenen snel aanpakken. Er zijn een aantal betrouwbare bondgenoten die aan het voorfront staan van het vrijgeven van informatie, waarmee duidelijk wordt gemaakt wat onze intenties zijn. Op korte termijn zullen ook wij ons aandeel leveren in het rechtstreeks bekend maken van de feiten aan de bevolking. Jullie hebben eerder nog weken dan maanden te gaan voor de massale arrestaties plaatsvinden. Maar het is een grote operatie die niet kan beginnen voordat alles gereed is. Nu we zo ver zijn, willen we dat het soepel en met zo min mogelijk problemen verloopt.

Onze vloot is druk met het monitoren van de activiteiten in de vele landen die de capaciteit hebben om nucleaire toestellen te gebruiken en tezamen met onze waarschuwingen zullen we voorkomen dat ze worden gebruikt. Oorlogen zijn altijd voor de winst gevoerd, en voornamelijk voor de Wapen Industrie die geen scrupules kent en uitrustingen en wapens levert aan beide kanten van het conflict. Zij zullen zich moeten verantwoorden voor hun betrokkenheid in de oorlogen, zoals elk lid van de Machten die hebben deelgenomen aan misdaden tegen de mensen. Er hebben veel wreedheden plaatsgevonden waar jullie je niet bewust van zijn maar de waarheid kan niet verborgen blijven. Zodra de media verslag gaat doen van de arrestaties die al gaande zijn en veel publieke figuren omvatten, zal er een roep om vergelding ontstaan. We verzoeken iedereen echter te vermijden dat jullie emoties met je op de loop gaan, want we verzekeren jullie dat jullie gerechtigheid zien plaatsvinden. En anders dan voorheen, zal niemand justitie kunnen bedriegen of zich vrij kunnen kopen.

Jullie hebben zoveel om in de nabije toekomst van te kunnen genieten als jullie beseffen dat jullie uit de klauwen van de donkere oude garde zijn bevrijd. Met de regeringswijzigingen staan er ook wat verrassingen voor jullie klaar, als jullie degenen van het Licht posities van macht en gezag zien innemen. Barack Obama zal tot de blijvers behoren van de Regering van de V.S. omdat hij, zoals we vaak hebben benadrukt, een grote ziel van het Licht is. Hij neemt al maatregelen die onze bondgenoten zullen helpen om de oude garde ter verantwoording te roepen voor hun misdaden.

Binnenkort komt er de ene na de andere verbazingwekkende onthulling en de volledige opzet van het plan voor jullie vrijheid zal duidelijk zijn. Jullie soevereiniteit komt terug en wij van de Galactische Federatie zullen partij zijn bij alle veranderingen om ervoor te zorgen dat ze zowel wettig als rechtvaardig zijn. Over de hele wereld heen zijn jullie rechten geleidelijk uitgehold en er zijn vaak in plaats daarvan draconische wetten ingevoerd. Dat gaat allemaal veranderen en de mensen van de Aarde zullen weer opnieuw worden her-enigd. Jullie hebben veel meer gemeen dan jullie beseffen en religie en politiek zal niet meer voor verdeeldheid tussen jullie zorgen. Dat zijn allemaal onderwerpen die worden rechtgezet zodat ze in de toekomst op de waarheid gebaseerd zullen zijn, met als ideaal eerlijkheid en het vertegenwoordigen van de wensen van de mensen.

Onze boodschap aan jullie is kalm te blijven en de pogingen te negeren van degenen die zullen proberen een verkeerde betekenis te geven aan gebeurtenissen als ze zich ontvouwen. Een gedeelte zal doelbewust gebeuren om angst te creëren, en deels zullen mensen zonder enige voorafgaande kennis verward zijn. We zullen echter middels verschillende bronnen en in het bijzonder Internet, veilig stellen dat informatie gemakkelijk voorhanden is. Jullie zijn binnenkort getuige van het grootste spektakel dat ooit in jullie tijd heeft plaatsgevonden, en dan zullen jullie beseffen hoe grondig onze plannen zijn voorbereid. Er wordt geschiedenis geschreven in niet eerder vertoonde afmetingen en omvang om diegenen in de openbaarheid te brengen die illegaal en op criminele wijze jullie levens hebben beheerst.

Aangezien velen van jullie goed gevorderd zijn om van het Licht te worden, kijken we naar jullie om kalmte en begrip te verspreiden totdat wij jullie zelf direct toe kunnen spreken. Aan het einde van de weg ligt jullie spreekwoordelijke Gouden Ei dat zoveel beloften en een nieuw leven bevat waarin werkelijk alles van Licht en Liefde wordt gereflecteerd. Tegen de tijd dat het helemaal is verwezenlijkt, zal het weinig gelijkenis hebben met wat jullie nu ervaren en zijn jullie door naar een nieuw niveau dat jullie alles geeft wat jullie tot nu toe is ontzegd. Jullie zullen ontdekken dat jullie krachten hebben die bij de meeste van jullie latent aanwezig waren en deze komen tot leven met jullie hogere bewustzijnsniveaus. Vanuit alles wat gebeurt is dat de belangrijkste verandering omdat het deel uitmaakt van jullie voorbereidingen op Ascentie. We voelen dat als jullie een paar jaar terug kijken, velen van jullie erkennen dat jullie je inderdaad al naar een nieuw bewustzijnsniveau hebben verplaatst. Tot nu toe werden jullie nooit aangemoedigd om te accepteren dat jullie het vermogen hebben jezelf te verheffen en jullie werden jarenlang onwetend gehouden.

Dierbaren, maak jezelf klaar voor de veranderingen en weet dat elk ongemak slechts van korte duur zal zijn. Het zal van gebied tot gebied verschillen, en van land tot land maar over het algemeen zouden jullie door de moeilijke tijd heen moeten kunnen komen. Het is verstandig jezelf in te dekken tegen een tijdelijk tekort aan voedsel en andere basisbehoeften maar paniek is niet nodig want zowel wij als onze bondgenoten houden rekening met alle onzekere factoren. Samen zullen we dingen zo snel mogelijk weer normaal laten verlopen. Het belangrijkste is jullie goed geïnformeerd te houden en we hopen in korte tijd een betrouwbaar communicatiesysteem op te zetten. Door gewaarschuwd te worden, zijn jullie voorbereid en jullie hebben voldoende tijd om serieus na te denken over hoe jullie met zaken omgaan die jullie direct beïnvloeden.

Jullie hebben lange tijd gewacht om dit punt in jullie leven te bereiken en we weten dat totdat jullie echt bewijs zien van wat er staat te gebeuren, jullie verstandig genoeg zijn om voorzichtig te zijn. Het zal onwerkelijk en ongelooflijk lijken als jullie informatie krijgen over de omvang waarmee de arrestaties plaatsvinden. We kunnen niemand van de duistere oude garde op zijn plaats laten om zich met onze activiteiten te bemoeien, en we stoppen hun plannen want we weten dat ze nog steeds wreedheden plannen om jullie angst aan te jagen. Maak je geen zorgen want we zijn volledig op de hoogte van hun plannen en wij staan geen enkele aanval op jullie toe. Onze technologie is veel te geavanceerd om voor de gek te kunnen houden bij alle pogingen om angst te verspreiden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat we jullie hebben gerustgesteld want we willen dat jullie van de veranderingen genieten door jullie blik op het resultaat te richten. Het zal het verbreken van de laatste wurggreep zijn die de duistere oude garde nog over jullie had. 

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,
 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 
Translations
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS