Followers

Google+ Followers

woensdag 16 mei 2012

16.05.2012SaLuSa, 16 Mei 2012


Naarmate er meer van jullie bewust worden van de waarheid over jullie bestaan, stijgen dus ook de bewustzijnsniveaus om nooit meer terug te keren naar de lagere niveaus waar jullie in leefden. Aangezien jullie Een zijn, beïnvloedt een ieder de ander op bewustzijnsniveau en als jullie je verheffen, worden anderen samen met je omhoog getild. Nu jullie je huidige niveau hebben bereikt, wordt het gemakkelijker de grotere waarheden over jullie en jullie bestaan te begrijpen. Als jullie beseffen hoe krachtig jullie zijn, kan die kennis worden ingezet om jullie reis naar Ascentie voort te zetten. Jullie kunnen bijvoorbeeld je gedachtekracht gebruiken om jezelf te beschermen tegen alle lagere energieën die overal om je heen zijn. Jullie kunnen dit doen door te visualiseren dat je gehuld bent in een Lichtlichaam, wat jullie als je aura kennen. Het kan door negatieve emoties worden beschadigd, in het bijzonder door woede, en ook door geluid als het erg hard en schel is. Wanneer jullie aura is beschadigd, worden jullie vatbaar voor ziektes en aandoeningen. Als jullie het gevoel hebben dat dit het geval is, gebruik dan je gedachtekracht om te visualiseren dat het overal om je fysieke lichaam heen intact is.

Als jullie door gaan naar de hogere dimensies zullen jullie merken dat jullie gedachtekracht substantieel toeneemt, tot het punt dat jullie in staat zijn te creëren. Feitelijk hebben jullie de potentiële kracht van een God maar tegen de tijd dat jullie dat niveau bereiken, zullen jullie ook volledige en uiterste controle over jullie gedachten hebben. Op jullie huidige niveau kunnen jullie ook al leren hoe je jezelf geneest en alles wat daar voor nodig is, is een absoluut vertrouwen in je vermogen om dit te doen. Soms hebben jullie hiertoe de wens maar als er in jullie geloof twijfels schuilen, gebeurt het niet. Jullie kunnen deze ideeën uitbreiden naar verwerven van datgene wat je wilt, en degenen met sterke wilskracht slagen hierin. Heb vertrouwen en geloof in jullie eigen vaardigheden, dan kun je ver komen en eenmaal geascendeerd zullen jullie inderdaad je ware potentieel realiseren.

Wat wij en andere bronnen aan het doen zijn is jullie voorbereiden op een ander soort leven, een dat zoveel meer voldoening geeft. Een leven waarin je zelf beslist wat je wilt doen en je keuzevrijheid hebt. We zouden zeggen, denk groot zonder jezelf te beperken en middels jullie gedachtekracht zal je manifesteren wat je wilt. Het doet niet ter zake hoe lang het duurt, zo lang als jullie je aandacht erop richten, zal het zich manifesteren. Momenteel vinden jullie het moeilijk dit te doen omdat er zoveel afleidingen zijn.

Jullie zullen zoveel leren zodra we samen kunnen zijn want wat jullie tot nu toe is verteld is gewoon om jullie ontvankelijk te maken voor andere mogelijkheden. We vermijden jullie teveel in een keer te geven om te kunnen verwerken, anders zouden jullie gemakkelijk de interesse kunnen verliezen. Wat er is gebeurd, is dat jullie blikveld is verruimd naar andere delen van het Universum. En door het contact met ons beginnen jullie ook te begrijpen dat de algemeen aanvaarde vorm menselijk is, zelfs als het er in sommige gevallen heel anders uitziet dan bij jullie. Genetisch gesproken zijn jullie een hybride die is afgeleid van andere soorten, inclusief ook die van ons. Het is niets om je zorgen over te maken omdat het is uitgevoerd om jullie fysieke lichaam te verbeteren en ook jullie vermogen tot groei in bewustzijn. In het verleden zijn jullie vaardigheden je doelbewust ontnomen door degenen die jullie wilden overheersen. Maar die periode is nu voorbij en jullie staan op het punt om veel dichter bij wie jullie van oorsprong waren opnieuw te verrijzen. Met Ascentie keren jullie inderdaad terug naar een niveau dat sterk met dat van ons overeenstemt.

Wat nadert is een mogelijkheid op grote schaal om de dualiteit zoals jullie die kennen achter je te laten. Het is het waard al het mogelijke te doen om volledig klaar te zijn voor Ascentie. Ga met volledig vertrouwen verder, ongeacht de problemen die je tegenkomt, en laat je niet neer beneden trekken door degenen die ontwikkelingen op een negatieve manier interpreteren. Diep van binnen zal je weten dat je klaar bent en dat je alleen de resterende maanden nog maar zonder terugval hoeft door te komen. Zodra jullie weten dat het mogelijk is het vereiste niveau om te ascenderen te bereiken, zullen jullie het niet moeilijk vinden het te handhaven. Jullie hebben ten slotte om naar deze monumentale tijd toe te werken al zoveel levens en verschillende ervaringen doorstaan. Heb geen spijt van alles wat je achter je laat want jullie zullen in de hogere dimensies nergens een gebrek aan hebben. Zielen die je hebt gekend en waar je van houdt, zullen nooit ver weg zijn en jullie zullen waar jullie je ook bevinden nog steeds met elkaar verbonden zijn.

Zoals we jullie eerder hebben geïnformeerd hebben jullie banden met leden van de Galactische Federatie maar over het algemeen hebben jullie daar geen bewuste herinnering aan. Toch kennen we velen van jullie en na Ascentie zullen jullie de leden van je eigen Ruimte Familie vinden. Dergelijke verbindingen betekenen dat jullie je onderbewust al op je gemak voelen bij ons en dat wij helemaal geen vreemdelingen zijn. Wat wij jullie te bieden hebben zal heel vertrouwd overkomen omdat jullie het allemaal al kennen. Het is nog niet helemaal onze tijd om jullie openlijk te ontmoeten maar we hopen dat onze informatie jullie op zo’n gelegenheid heeft voorbereid. Er is niets angstaanjagends aan ons en in onze aanwezigheid zullen jullie zeker onze energie voelen en merken dat deze kalmerend en vreedzaam is. Zonder het te beseffen registreren jullie de energie van andere mensen en daarom worden jullie tot sommigen aangetrokken, terwijl anderen je afstoten. Jullie persoonlijke uitstraling trekt gelijksoortige mensen aan en wanneer jullie elkaar ontmoeten zal er meestal direct contact zijn.

Overwin jullie aardse gekibbel en verschillen en werk eraan mensen bij elkaar te brengen. Als sommige mensen hun vooroordeel tegenover anderen niet opgeven, laat hen dan hun eigen weg gaan want net als ieder ander creëren zij hun eigen weg vooruit. Vrije wil wordt als heel heilig beschouwd en wordt door ons gerespecteerd. Maar als jullie een verkeerde keuze maken door geen rekening te houden met de vrije wil van anderen, wordt van jullie verwacht die fouten goed te maken door dezelfde situaties opnieuw te ondergaan. Karma is alleen dat, een kans om te evolueren zonder enige suggestie van bestraffing.

Dierbaren, we wensen zozeer dat jullie jezelf verheffen en weet dat als het jullie intentie is, aan jullie de hulp wordt gegeven zodat je hierin kan slagen. Zo werken de dingen overal door het hele Universum heen in de verschillende dimensies. Dienstbaarheid aan anderen is wat je automatisch nastreeft wanneer je de hogere niveaus bereikt. Het wordt niemand opgelegd omdat het niet nodig is, aangezien het volkomen natuurlijk is naar mogelijkheden te zoeken om degenen die iets nodig hebben te helpen. Het is een innerlijke drang die van binnenuit komt wanneer je liefde voelt voor je medemens. Wij houden van jullie en zijn vol bewondering voor jullie vasthoudendheid en vastberadenheid om de negativiteit die op Aarde bestaat te overwinnen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben trots met jullie allemaal verbonden te zijn. 

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,
 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 
Translations
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS