Followers

Google+ Followers

vrijdag 4 mei 2012

04.05.2012SaLuSa, 04 mei 2012


Laat niemand jullie overhalen van overtuiging te veranderen, tenzij jullie intuïtief het Licht in de gegeven woorden voelen. Datgene wat lagere trillingen heeft, zal niet met jullie resoneren en in deze tijd waarin Ascentie zo nabij is, worden er pogingen gedaan jullie opzettelijk verkeerd te informeren. De duistere oude garde dacht de Mens en zijn wereld te kunnen veroveren voor hun eigen plannen en grijpen nu iedere mogelijkheid aan om ieders zielenpad van Licht dat naar een voltooiing leidt, te stoppen. Het zal geen enkele zin hebben maar het betekent dat jullie nog steeds voorzichtig moeten zijn en je niet gek moeten laten maken door hen die angst verspreiden. Natuurlijke fysieke veranderingen gaan plaatsvinden maar ze zullen niet van zodanige omvang zijn als de Bijbelse profetieën. Er is een tijd geweest dat het echt waarschijnlijkheden waren maar met jullie snelle toename van het bewustzijn zijn de trillingen verhoogd. Daardoor werd een minder chaotische eindtijd mogelijk en wij van de Galactische Federatie zijn vastbesloten om jullie door de resterende periode, voorafgaand aan Ascentie, heen te helpen. Er zijn vele manieren waarop we kunnen helpen en wat betreft aardbevingen kunnen we de energiestromen zodanig richten dat de gevolgen ervan tot een minimum worden beperkt.

Onze missie bereikt nu een kritiek punt waarop we in actie moeten komen om gebeurtenissen te monitoren die weldra jullie bewustzijn gaan beïnvloeden. Het immense werk dat is verricht om jullie van de Illuminatie en hun handlangers te verlossen, gaat resultaten opleveren en leidt tot arrestaties op grote schaal. Dit vereist van onze bondgenoten dat ze klaar staan en van ons dat we hen steunen opdat alles soepel verloopt. We willen geen paniek zien als gevolg van de zuiveringen, of geweld als het nieuws over dergelijke gebeurtenissen algemeen bekend wordt. Vroeg of laat zullen jullie de afschuwelijke waarheid onder ogen moeten zien over hoe jullie al die tijd zijn gebruikt om de zakken te vullen van degenen die duizenden jaren lang de drijvende kracht zijn geweest achter jullie regeringen. De omvang van hun macht zal jullie echt versteld doen staan en shockeren, en nog veel meer als jullie beseffen hoe een groot deel van de bevolking bestemd was om te worden geëlimineerd. Met onze komst is die dreiging van de baan maar de geschiedenis zal aantonen dat de levens van miljoenen mensen toch onderhevig waren aan hun verraderlijke intriges.

De komende tijd zal erg hectisch worden en het is daarom heel goed dat jullie Ascentie hebben om je op te focussen. Wees ervan overtuigd dat wat er ook gebeurt, het ultieme resultaat in jullie voordeel is. Alles van de lagere trillingen zal uiteindelijk worden omgevormd of uit jullie zicht verdwijnen. Dat is hoe de Aarde zal worden hersteld en alle sporen van vervuiling zullen worden verwijderd. Een nieuwe Aarde zal worden geboren zodat jullie aan een nieuw stadium in jullie evolutie kunnen beginnen. Het zal heel aangenaam zijn en de vreugde en het geluk terugbrengen wat in veel mensenlevens heeft ontbroken. Het Licht zal vanuit alle richtingen schijnen en de bewustzijnsniveaus van alle vormen van leven zullen zijn verhoogd. Eenheid zal op veel manieren duidelijk worden en zal worden erkend als het bijeenbrengen van alle leven. Afscheiding zal niet langer plaatsvinden en harmonie en evenwicht zal worden hersteld. De donkere energieën hebben geen plaats in een dergelijke omgeving en zouden niet in zulke hoge energieniveaus kunnen bestaan. Laat uiterlijke invloeden dus Dierbaren zich niet met jullie voortgang naar Ascentie bemoeien.

Jullie gaan de komende tijd niveaus bereiken die passen bij het Christusbewustzijn en dat geldt voor jullie allemaal, omdat het een natuurlijk ontwikkeling is op jullie evolutionaire pad. Momenteel zijn jullie slechts een zwakke afspiegeling van dergelijke hoge trillingen terwijl het toch jullie bestemming is die niveaus te bereiken. Er komt een dag dat jullie echt als Meesters van Licht worden beschouwd, en als mede-creators samen met anderen wanneer nieuwe Universa worden geboren. Jullie potentieel is op geen enkele wijze begrensd en uiteindelijk zullen jullie de mantel aannemen van de Goden die jullie zijn. Op dit moment worden jullie tijd en gedachten echter in beslag genomen door de voorbereidingen op Ascentie. Sommige zoeken nog steeds de antwoorden op wat ze nodig hebben in dit opzicht en we zouden zeggen, werk toe naar een niveau waarop jullie jezelf in Onvoorwaardelijke Liefde kunnen uitdrukken. Het is niet gemakkelijk wanneer jullie zoveel afleidingen om je heen hebben, en toch is het een haalbare staat van zijn. Beschouw alles als deel van jezelf omdat jullie allemaal verbonden zijn, en wat de een doet, beïnvloedt iedere andere ziel. Het betekent niet oordelen en misschien is dat voor Mensen nog het moeilijkste. Jullie zijn gewend over alles je mening te geven, en soms wordt het gedaan zonder alle feiten te kennen. Beweeg je gewoon te allen tijde in de energie van liefde en houdt rekening met anderen die nog steeds het spel van de dualiteit spelen.

Jullie leven op een prachtige Aarde die een entiteit is met een hoog bewustzijn van zichzelf, en die geplunderd is door een gebrek aan inzicht. Moeder Aarde heeft veel offers gebracht om jullie evolutie door te laten gaan maar je zou kunnen zeggen dat het tijd is voor genoegdoening. Door te waarderen wat ze voor jullie heeft gedaan, en ook door het respecteren van haar behoeften in voorbereiding op Ascentie kunnen jullie toewerken naar het ongedaan maken en herstellen van een gedeelte van de toegebrachte schade. Er zal zeker een beroep op jullie worden gedaan om deel te nemen aan de schoonmaak zodra we veilig op jullie Aarde kunnen landen. Het is een mammoettaak, al zal het ons vrijwel geen tijd kosten gezien onze technologieën. We maken de atmosfeer al schoon, zien jullie zorgen over Chemtrails en beperken de invloed ervan op jullie. En we hebben inderdaad al vele jaren de radioactieve neerslag als gevolg van atomaire explosies opgeruimd en zelfs nu behandelen we de straling die afkomstig is van de beschadigde Kerncentrale in Japan. Zoals jullie inmiddels moeten weten, verhinderen wij momenteel ook het gebruik van nucleaire apparaten en zullen ze indien nodig, veilig vernietigen.

We kijken niet meer werkloos toe terwijl nog meer doelbewuste vernietiging van de planeet de ruimte krijgt, en jullie autoriteiten zijn op de hoogte van onze positie hierin. Dit zijn de eerste stappen naar het voorgoed uitbannen van oorlog, en geloof ons dat wij kunnen garanderen dat alle landen zich aan deze goddelijke bepaling houden. Vrede is er bijna, en wanneer dit ertoe leidt dat alle militaire eenheden worden ontbonden, zijn er ook voorzieningen getroffen voor het opnieuw tewerkstellen van al het personeel. Oorlogsmisdaden zullen worden aangepakt samen met alle misdaden tegen de Mensheid en echt niemand komt ermee weg omdat we weten wie de schuldigen zijn. Er komen geen vergeldingen maar jullie wetten zullen gewoon worden toegepast en ook Universele Wetgeving.

Ik ben SaLuSa van Sirius en we zien dat jullie merken hoeveel harder de tijd zich aan het versnellen is. Het is een zeker teken dat de trillingen vlot omhoog gaan en een garantie dat jullie de verheffing gaan ervaren die ermee gepaard gaat. 

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Welcome to the PAO Light-Circles


Dear Readers,
 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 
Translations
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS