Followers

Google+ Followers

woensdag 27 juni 2012

27.06.2012


SaLuSa, Juni 27, 2012Er vinden acties plaats maar zoals jullie je gerealiseerd hebben, bereikt het niet de grote Persbureaus. Het nieuws zal echter zo belangrijk worden dat er een moment komt waarop het niet langer kan worden verborgen of genegeerd. Regeringen willen de macht in handen houden en hebben altijd geprobeerd nieuws te verdoezelen over demonstraties of opstanden onder de mensen. Zodra de media echter de echte waarheid achter wat gaande is te pakken krijgt, zal zij de kant van de bevolking kiezen. Natuurlijk zullen er ook nog steeds mensen zijn die een defensieve kijk op de gebeurtenissen aannemen, uit vrees dat de veranderingen hen ernstig gaan raken. Mensen zien niet graag het idee onder ogen dat zij hun macht gaan verliezen, of in sommige gevallen hun onrechtmatig verkregen rijkdom. Niemand zal ontsnappen aan de financiële veranderingen of het delen van rijkdom, welke zelfs groter wordt door de toevoeging van de beheerde Fondsen die voor deze gelegenheid zijn opgericht. Wees ervan verzekerd dat er een enorme planning heeft plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat er in deze nabije periode met ieders behoefte rekening wordt gehouden. Het zal tijd kosten om alles te omvatten maar eerst moet het oude systeem verdwijnen en dient er een nieuwe in zijn plaats te komen.

Op het laatste moment zijn er natuurlijk onvermijdelijk struikelblokken maar in de context van de gehele missie zullen ze geen buitensporige vertraging veroorzaken. De druk neemt echter op de mensen in de voorhoede toe om zaken volledig in gang te zetten. Het vereist een heleboel coördinatie en ofschoon we hoofdzakelijk op de achtergrond aanwezig zijn, kunnen we toch ons gezag uitoefenen om dingen in beweging te zetten. In bepaalde gevallen, zoals de valse vlag operaties van de oude garde, zijn wij in feite heel erg nauw bij de zaak betrokken geweest. Wij moedigen jullie zoals altijd aan om de leiding te nemen want het is nooit de bedoeling geweest dat wij voor jullie het werk doen. De redenen daarvoor hebben met karma te maken en er wordt van jullie verwacht dat jullie de problemen die je zelf hebt veroorzaakt ook oplost. Feitelijk loopt dat heel ver terug in de tijd naar periodes waarin jullie gedurende vele levens in dezelfde omstandigheden verkeerden.

Jullie hebben zeker veel vooruitgang geboekt sinds het begin van deze eeuw maar toch hadden jullie je tot het uiterste moeten inspannen om de verwezenlijking van het plan van de Illuminatie een halt toe te roepen. Wij zijn onderdeel geweest van de beweging die mensen heeft ingelicht over de bedreigingen jegens hen en hun vrijheid en dit is heel succesvol geweest. Voorafgaand aan die periode werden jullie in slaap gesust om de veranderingen te accepteren die sluw beetje bij beetje werden ingevoerd, waarmee jullie rechten stap voor stap werden weggenomen. Doordat zij dachten onfeilbaar te zijn, konden wij de arrogantie van de oude garde gebruiken om de rollen om te draaien en zij werden onaangenaam verrast.

Jullie zouden van de komende tijd moeten genieten als jullie je soevereiniteit terugeisen want jullie verdienen niet minder na zo lange tijd als slaven te zijn behandeld. Het doet individueel niet zo ter zake wat jullie misschien in het verleden hebben gedaan want jullie kwamen naar de Aarde om de dualiteit te ervaren. Jullie hebben allemaal je hoogte- en dieptepunten gehad en wat jullie vandaag zijn, is hetgeen wat werkelijk telt. Het komt neer op het geleerd hebben van de lessen die je nodig had om te evolueren, en jullie zullen allemaal weten waar je in dat opzicht staat. Als jullie jezelf beschouwen van het Licht te zijn, zitten jullie ongetwijfeld op dat pad en zijn jullie alle bagage aan het lossen die jullie hebben verzameld. Jullie beginnen je ware zelf te begrijpen en leven naar jullie wens om van het Licht te zijn en jullie zullen beter weten dan ieder ander hoe je het doet. Wees goedhartig, medelevend en liefdevol naar alle zielen en als jullie in staat zijn dit te doen, zijn jullie goed op weg naar ascenderen.

De tijd nadert waarop gemeenschappen mogelijk bij elkaar moeten komen ter ondersteuning van hen die heel verward kunnen raken door wat er gaat gebeuren. Het zal lijken alsof de wereld op zijn kop wordt gezet en de toekomst onzeker is. Sommige gebieden kunnen last hebben van tekorten als gevolg van beperkingen in gebruikelijke verbindingen. Het is dus belangrijk dat jullie voor elkaar zorgen wanneer de behoefte zich voordoet. De problemen zullen slechts tijdelijk, zonder lange termijn problemen zijn want we zijn goed voorbereid en weten al waar hulp nodig zal zijn. Ga de toekomst met een opgewekte verwachting tegemoet en help de vrede te handhaven die essentieel is in deze tijd.

Wij van de Galactische Federatie zijn zo blij voor jullie dat jullie eindelijk de resultaten kunnen zien van alle verrichte inspanningen om een einde te maken aan de beperkingen die jullie levens ernstig hebben aangetast. De Overheersers zijn op weg naar de uitgang doordat ze hevig zijn beperkt in hun vermogen de enorme operaties die ze uitvoerden te financieren. Wanneer de wijzigingen in bankieren zijn doorgevoerd, zal dat hun macht verder reduceren en louche of onwettige handelingen zullen niet meer mogelijk zijn. Open en transparante transacties zullen aan de orde van de dag zijn, en zullen mogelijk zijn omdat de bedriegende handelaren zullen zijn verwijderd. Veel was echter afkomstig van de top van het establishment en ook dat zal met het afleggen van meer verantwoording veranderen. Jullie hebben capabele mensen die weten wat er gedaan moet worden en wij zullen met ze samenwerken.

Jullie bewustzijnsniveaus blijven toenemen en dat is een goed teken en jullie garantie voor het bereiken van een niveau dat hoog genoeg is om te ascenderen. Het voordeel is dat jullie nu minder geneigd zijn terug te vallen en het zal gemakkelijker worden je focus op het Licht te houden. Jullie krijgen immense hulp en het traject van de komende laatste maanden heeft nog meerdere belangrijke momenten die jullie verheffing gaan ondersteunen. Wij blijven bevestigen dat ondanks de vertragingen alles goed verloopt en dat we klaar zijn om ogenblikkelijk in actie te komen. We zijn eigenlijk aanwezig op Aarde op manieren die niet direct duidelijk zijn want we hebben bases die ons nuttige toegang verlenen tot onze bondgenoten. We kunnen ook gemakkelijker bepaalde leden van de Illuminatie volgen die proberen te vermijden dat ze zich over moeten geven.

We zouden willen dat jullie media hun twijfels laten vallen om verslag te doen van het echte nieuws, want als het eerlijk zou worden gedaan, zou het meer mensen bereiken die nog weinig of geen idee hebben over wat er gaat gebeuren. In de tussentijd kijken we naar jullie om het nieuws overal en wanneer mogelijk te verspreiden en binnenkort zullen we regelen dat onze bondgenoten een stem krijgen die het algemene publiek bereikt. Communicatie staat heel hoog op onze lijst en jullie zullen zien dat er een nieuw systeem wordt ingevoerd dat verre superieur is aan wat jullie nu hebben. We willen dat iedereen het kan gebruiken en het gebruik van vrije energie heeft er mee te maken.

Ik ben SaLuSa en ik dank jullie voor jullie aanhoudende doorzettingsvermogen.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS