Followers

Google+ Followers

vrijdag 26 maart 2010

SaLuSa 26-Maart-2010

Het heeft een reactie van angst voor onze komst geschapen. Echter, de meest voorname reden voor onze boodschappen is om de liefde die wij in ons hart voor jullie hebben aan te reiken, en om jullie te laten weten dat onze missie vredevol is.Omdat wij ons bewust zijn van alle komende veranderingen en het volledige succes ervan zien, ervaren wij geen spanning of zorgen maar meer een gevoel van opwinding bij de gedachte aan de grote hoop en geluk dat het jullie zal brengen. Wij hebben het voorrecht het grotere plaatje en alle mogelijkheden te zien, en weten dat het pad zal leiden naar de afronding van deze cyclus. Jullie, echter, hebben geen zekerheid over de uitkomst, en het is veel meer een zaak van vertrouwen in jullie overtuigingen. Toch is het niet vertrouwen alleen dat jullie immer voorwaarts drijft, omdat in jullie onderbewuste herinneringen jullie al weten van het succes dat jullie gaan ervaren. Het is dat innerlijke weten dat je de kracht geeft om elk obstakel te overwinnen dat op je pad wordt geplaatst. Er zijn vele afleidingen in deze specifieke tijd op Aarde, nu de veranderingen zijn begonnen. Echter, zolang je gefocust kunt blijven op de eindtijden en de verlichting die zal plaatsvinden, kun je hiermee gemakkelijk omgaan.De zaken komen snel tot een keerpunt, en wij verwachten dat er een aantal positieve beslissingen zullen worden genomen die een hele serie gebeurtenissen zullen beginnen die leiden naar Ascentie. Natuurlijk is het proces al enige tijd geleden begonnen, maar nu gaat het vaart maken. De duisteren zullen hun nederlaag moeten toegeven, en zich terugtrekken zodat de Lichtwerkers verder kunnen gaan zonder tegengehouden te worden. Zij hebben meer dan hun tijd gehad om te kijken of zij totale controle over de wereld konden bemachtigen. In feite zal het altijd zo zijn, omdat het niet uitmaakt hoe lang de cyclus duurt, het Licht kan niet worden vernietigd. Als dat zo zou zijn, dan zou het zijn alsof je zegt dat God verslagen zou kunnen worden. God is Almachtig en de superieure macht van jullie Universum, en alles wordt gehouden in Gods liefde.Wij zijn klaar om volgens instructies te handelen om verder te gaan met ons plan. Dit zal op een zachte manier het einde forceren van de overblijvende problemen die vertraging veroorzaken. Dat zal de weg vrijmaken voor het Eerste Contact en het ons toestaan onze bondgenoten te ontmoeten, zodat wij snel kunnen starten met de verschillende projecten die jullie zullen beïnvloeden. De gezagslijn gaat helemaal terug naar God, en passeert diverse groepen en raden van hoge evolutie en bewustzijn. Het bereikt jullie uiteindelijk via ons en de Meesters, die gereed zijn en wachten om naar de Aarde terug te keren. Je zou kunnen zeggen dat de grote kanonnen wachten om zich aan jullie te laten zien en dat klopt, omdat de waarheid voor jullie veel acceptabeler zal zijn wanneer die komt van degenen die jullie kennen. Jezus en vele Engelen, zoals Aartsengel Michaël, zullen jullie toespreken en de woorden zullen een krachtige energie brengen, die jullie zonder enige twijfel zal laten dat zij tot jullie komen met Liefde en Licht.Alhoewel aan dualiteit gerefereerd is als zijnde een toneelstuk, is het niettemin een zeer serieuze ervaring die van groot belang is voor jullie toekomst. Jullie uitbreiding van bewustzijn zal zo groot geworden zijn, dat jullie als medescheppers van nieuwe werelden zullen optreden, en de gelederen zullen delen van hen met superbewustzijn. Het zou onmogelijk kunnen lijken als je dit probeert te vatten op je huidige niveau, maar in korte tijd zullen jullie een fantastische verlichting ervaren. Het is allemaal verbonden met Ascentie, die nooit zal ophouden totdat je terugkeert naar de absolute Bron. Op jullie voortdurende reis zullen alle manieren van ervaringen die van jullie zijn, wanneer je het Universum doorkruist en het onderzoekt naar andere levensvormen. Dat is de reden waarom wij zeggen dat wij jullie zijn, omdat wij van de Galactische Federatie Gods werk uitvoeren in het brengen van Licht naar alle zich ontwikkelende beschavingen.Wat je ook maar gelooft dat de toekomst voor je in petto heeft, wij kunnen zeggen dat het veel verder gaat dan jouw voorstelling vanwege de pure schoonheid en wonderen die je zult tegenkomen op je reizen. Er zijn weinig werelden zoals de Aarde, en jullie laten de lagere vibraties van de 3e dimensie achter je. Van hieruit zul je opstijgen met de hogere vibraties, en je Lichtlichaam gebruiken om jezelf uit te drukken naar andere zielen. Je zult bekend worden door je Licht en anderen herkennen aan dat van hen. Kleuren zullen die van de regenboog zijn en je laten duizelen door een reeks octaven die veel groter is dan je nu ervaart.Kun je je echt zorgen maken over het verlaten van de dualiteit? Want wij betwijfelen dat als je bedenkt hoe dualiteit je altijd weer test. Je zult weinig vrede op Aarde vinden, omdat de lagere vibraties disharmonie en onbalans bevorderen. Jullie gave voor schepping is beperkt, en vanwege de afscheiding van de Bron is er een leegte in je leven die niet gevuld kan worden. Het proces van Ascentie zal alle antwoorden geven op deze nadelen, en door je eigen inspanningen zul je het Licht voor altijd binnengaan. Dan, en alleen dan, zul je je werkelijke zelf worden met weinig beperkingen en een grote macht om te scheppen. Zoals je bewustzijn zich uitbreid, zul je ook merken dat je begrip van de macht die je hebt zich vergroot. Op de hogere niveaus zul je die macht niet misbruiken, maar het in plaats daarvan aanwenden voor het goede van alles.Wij zeggen nogmaals dat je naar ons moet kijken als je de richting wilt zien waarin de Mensheid zich beweegt. Jullie zijn ook Ruimte Wezens maar zijn je er grotendeels onbewust van, omdat je omlaag gevallen bent vanuit de hogere dimensies. Jullie geheugen in ontwaakte toestand heeft geen herinnering aan de tijden voordat je naar de Aarde kwam. Echter, sommigen van jullie voelen de verbinding wanneer je je aangetrokken voelt tot onze activiteiten en tot ons. Toch houden anderen vast aan hun angst voor onze aanwezigheid, voornamelijk vanwege de beelden die worden getoond door jullie schrijvers van Science Fiction. Het is het stripboeken beeld van monsters die de wereld over willen nemen. Het heeft een reactie van angst voor onze komst geschapen. Echter, de meest voorname reden voor onze boodschappen is om de liefde die wij in ons hart voor jullie hebben aan te reiken, en om jullie te laten weten dat onze missie vredevol is.Daarmee willen wij niet zeggen dat sommige Buitenaardsen de Aarde niet zouden willen koloniseren voor haar bronnen, want die zijn er wel, maar jullie evolutie is beschermd en is dat altijd al geweest. Als er contact wordt gemaakt dat niet in jullie algehele belang is, dan is dat volstrekt legitiem en toegestaan via de Wet van de Aantrekking. Wij refereren aan de Grijzen die bases zochten op Aarde, en die die bases in een overeenkomst met de regering van de VS kregen in ruil voor geavanceerde technologie. Zulke geheime acties zijn nooit in jullie belang, maar in het belang van inhaligheid, macht en militaire dominantie zoals jullie ervaren hebben. Aan die overeenkomst komt een einde, die heeft geen plaats in jullie nabije toekomst.Ik ben SaLuSa van Sirius, en zend jullie de liefde en groeten voor jullie welzijn van de leden van de Galactische Federatie.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Translator: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

The Galic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN
http://galacticfederationchina.blogspot.com/- CHINESE - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS