Followers

Google+ Followers

maandag 29 maart 2010

SaLuSa 29-Maart.2010

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij deel uit te maken van de vloot van Ruimteschepen die jullie van jullie onderdrukkers bevrijdt en van de immense liefde voor jullie welzijn en geluk.


Jullie hebben de mogelijkheid om alles te doen wat jullie wensen, maar het is maar zelden dat jullie dat geloof in jezelf hebben. Jullie kracht ligt in jullie vermogen om louter door middel van intentie te creëren, maar omdat jullie niet onmiddellijk resultaten zien, twijfelen jullie. Waar jullie je op richten bevindt zich vaak in de verre toekomst en maakt niet noodzakelijkerwijs deel uit van het leven dat je van te voren hebt gepland. Jullie bezitten zeker een vrije wil maar jullie Gidsen doen hun best jullie beslissingen te beïnvloeden opdat die jullie hoogste belangen dienen. Het belangrijkste is dat jullie je inzetten om jullie bewustzijn te verhogen zodat jullie er zeker van zijn klaar te zijn om te ascenderen. Jullie zullen niet in staat zijn verder te gaan wanneer de gelegenheid zich voordoet, tenzij jullie een zeker trillingsniveau hebben bereikt. Maar wanneer jullie eenmaal in intentie hebben aangegeven te willen ascenderen, wordt jullie alle mogelijke hulp gegeven om dat te bereiken.Niets zou ons meer plezieren dan dat jullie allemaal een ommekeer doormaakten en dat elke ziel de overgang zou meemaken. Maar op het moment brengt minder dan de helft van jullie bewust veranderingen aan in hun leven om hiertoe in staat te zijn. Toch zullen meer van jullie ontwaken en hun eigen pad naar inzicht zoeken wanneer de energieniveau’s toenemen. De waarheid is er om gevonden te worden maar niet voordat jullie bereid zijn je buiten de denkwereld te begeven die je al hebt. Jullie kunnen je niet aan nieuwe ideeën aanpassen als jullie geloofssysteem strak op zijn plaats wordt gehouden. Jammer genoeg hebben families en instituten hun eigen misleide kennis generatie op generatie te goeder trouw doorgegeven, maar hun inzicht is aangetast door valse leringen. Mensen hebben een soort van overtuiging dat een mening van de meerderheid iets correct maakt, terwijl het bij spirituele kwesties vaak juist het tegenovergestelde is.Jullie beste gids in zaken die jullie levenskeuzes raken, zijn jullie zelf en jullie intuïtieve gevoelens. Vertrouw op jezelf omdat jullie een beroep kunnen doen op een rijkdom aan ervaringen die jullie tijdens vele levens hebben verkregen. Onthoud dat keuzes die voor de één ideaal zijn, dat niet noodzakelijk voor iedereen zijn. Jullie moeten je eigen doelen bereiken en intuïtief zullen jullie weten welke die zijn. Wees niet bang het buitenbeentje te zijn want zolang het jullie zoektocht naar kennis vervult en bevredigt, is het goed voor je.Jullie hebben in een realiteit geleefd die door jullie is geschapen en hij heeft zijn doel gediend door jullie wensen te vervullen. Hij was echter niet voor permanent bedoeld en zou in ieder geval zijn veranderd in reactie op de hogere energieën. De dualiteit zoals jullie die hebben ervaren, zal na het einde van de cyclus niet meer bestaan en dat geldt ook voor de astrale dimensies. Alle zielen zullen daarom een vrije keuze maken over waar hun reis hen vervolgens heen zal voeren. Jullie onderbewuste herinneringen aan jullie afkomst van de hogere dimensies, zullen jullie ernaar terug brengen. Instinctief zullen jullie weten dat daar jullie ware thuis ligt, in de sferen van Licht. Jullie lichamen zijn inderdaad op dit moment al aan het veranderen en jullie Lichtlichamen vormen zich in voorbereiding op Ascentie.Onze aanwezigheid, en die van vele andere Wezens uit Hogere dimensies, is er om te garanderen dat de eindtijden de belofte aan iedereen vervullen. Het is niet belangrijk of zij zich herinneren wat ze hebben gepland; belangrijk is dat zij op het laatst voor de deur van hun keuze staan. Positie, macht en rijkdom zal geen enkele waarde hebben wanneer jullie de Aarde verlaten en elke beoordeling van jullie succes is zuiver door middel van jullie niveau in spiritueel inzicht.Jullie gaan op in aspecten van tijd die jullie leven controleren maar wanneer jullie eenmaal ascenderen is dat niet langer toepasbaar. Verleden, Heden en Toekomst zijn allen één, en jullie zullen ervaren dat alles zich simpelweg in het Nu bevindt. Wij kunnen als één geheel naar jullie activiteiten kijken en daardoor zien wat voor jullie ligt en dat is de reden waarom we vol vertrouwen de uitkomst van de dualiteit kunnen voorspellen. We zien succes en er zijn vele paden die naar dezelfde afsluiting leiden, en jullie hebben deze met behulp van jullie vele verschillende overtuigingen gecreëerd. Het is een voorbeeld van jullie creatieve vermogens, al hoeven jullie je niet te realiseren dat jullie verantwoordelijk waren.Ondertussen, terug op Aarde, komen de veranderingen waar jullie naar streven dichterbij doordat onze bondgenoten de laatste overblijvende obstakels opruimen. De ongerechtvaardigde en onnodige aanvallen op onze vloot zijn eindelijk gestopt waardoor we met ons plan voor open contact met jullie door kunnen gaan. We hebben nooit enige vorm van bedreiging voor jullie betekend, en in werkelijkheid zijn we trots jullie duizenden jaren te hebben beschermd. We hebben onwelkome bezoekers van de Aarde weggehouden en zorgvuldig aardse activiteiten gevolgd, of ze nou natuurlijk waren of door mensen gecreëerd. De Galactische Federatie is slechts één van de vele groepen die voor de Lichtkrachten werken, die nauwgezet jullie persoonlijke ontwikkeling volgt. Onze missie is veilig te stellen dat jullie voltooiing van de cyclus van dualiteit bereiken, zoals door de hogere autoriteiten, waaronder de Witte Broederschap, is verordend.Het heeft jaren gekost de duisteren in een positie te manoeuvreren waarin hun macht en invloed afnam. Soms kunnen we dezelfde tactieken tegen ze gebruiken die zij gebruiken om jullie te controleren. Zij steunen op het creëren van angst om hun doelen te bereiken maar jullie zijn langzaamaan goed ingelicht over hun methoden. Al met al beginnen jullie het grotere plaatje te zien en zijn jullie niet meer zo gemakkelijk voor de gek te houden als voorheen. Jullie lopen nu met opgeheven hoofd, wetende dat jullie de macht hebben de omstandigheden die jullie leven beïnvloeden, te veranderen. Jullie weten niet alleen dat jullie grote Wezens zijn maar jullie gebruiken ook jullie creatieve vermogens om ernaar te leven. Hoe meer jullie je blijven concentreren op een vredige en gelukkige toekomst, hoe meer energie jullie creëren waarmee het voor jullie kan worden gemanifesteerd.Wij willen het beste voor jullie en werken aan de terugkeer van jullie soevereiniteit. Vanuit rechten die jullie als kind van God zijn toegekend, is het wetmatig dat jullie dit mogen opeisen. Het is jullie ontzegd doordat jullie er doelbewust onwetend over werden gehouden. Jullie ontwaken echter tot jullie ware zelf en jullie staan erop met respect te worden behandeld en dat jullie rechten worden erkend. Wees ervan overtuigd dat jullie ons ook aan jullie zijde hebben en jullie zullen tot jullie ware niveau’s worden teruggebracht, in voorbereiding op het einde van deze cyclus. Het maakt allemaal deel uit van het Ascentieproces, waarmee jullie naar de hogere dimensies worden opgetild.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij deel uit te maken van de vloot van Ruimteschepen die jullie van jullie onderdrukkers bevrijdt en van de immense liefde voor jullie welzijn en geluk.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS