Followers

Google+ Followers

vrijdag 5 maart 2010

SaLuSa 05-Maart-2010

Het einde is zeker in zicht, en een assertieve beweging zal jullie snel dichter bij de tijd van Disclosure brengen.
Als gevolg hiervan zijn wij erg druk met vele zaken om het resultaat te brengen dat wij allemaal nodig hebben.


Dierbaren, zoals wij eerder al opmerkten, hebben de tragedies die jullie onlangs hebben ervaren een enorm medeleven opgewekt voor diegenen die erbij betrokken waren. Deze reactie woog veel zwaarder dan de angst die door deze gebeurtenissen werd opgewekt. Uit dat waarop de Duisteren rekenden dat het grote verwarring zou veroorzaken, kwam een gigantische stroom Licht. Het bracht ook een ontwaking naar de Eenheid van de Mensheid, en in plaats van het creëren van meer verwijdering heeft het mensen samengebracht. Dit laat zien dat als gevolg van zulke calamiteiten de vergroting van het Licht deze gebeurtenissen meer dan compenseert. Er was een serie gebeurtenissen nodig om jullie naar dit punt te brengen, en het betekent dat de pogingen van de Duisteren om jullie voorwaartse proces naar Ascentie te voorkomen aan het falen is. Deze situatie zal jullie verzekeren dat het Licht de dominante kracht op Aarde blijft. Met de continue uitbarstingen van Licht die jullie bereiken van buiten de Aarde, zijn jullie verzekerd van het bereiken van de gewenste niveaus van bewustzijn om te ascenderen.Het Licht dat jullie verankeren op de Aarde brengt de manifestatie van de Nieuwe Aarde steeds dichterbij, zoals gepland. We hebben jullie gevraagd geduldig te zijn, maar in feite hebben jullie wonderbaarlijk gereageerd op de tegenslagen over een behoorlijke tijdsperiode. Jullie hebben geaccepteerd dat zij het eindresultaat op geen enkele manier zouden veranderen. Dit is erg aangenaam en laat zien hoeveel kennis jullie inmiddels hebben. Wij zouden zeggen dat in ongeveer vijftig jaar tijd jullie manier van denken aanzienlijk veranderd is. Jullie bewustzijn van Zelf en je macht om de toekomst te manifesteren die je hebt gevisualiseerd, is een machtig wapen tegen alle pogingen om het te voorkomen. Zolang je trouw vasthoudt aan deze visie, kan niets het tegenhouden en jullie zijn onder miljoenen verlichte zielen die dit doen. Succes is voor jullie, en deze kans om uit de dualiteit te komen zal jullie niet geweigerd worden.Onze bondgenoten zijn duidelijker dan ooit over de aard van hun taken, en wij helpen in het hen begeleiden naar de vervulling ervan. Meer van die zielen die opdrachten opvolgen van de Duisteren vragen zich af wat hun rol is, en realiseren zich dat zij de nietsvermoedende slachtoffers waren die werden gebruikt tegen het volk. Een dergelijke verdeling onder hun gelederen veroorzaakt enige wanorde, en het zal blijven groeien. Het einde is zeker in zicht, en een assertieve beweging zal jullie snel dichter bij de tijd van Disclosure brengen. Als hun gelederen eenmaal uit elkaar beginnen te vallen, zal het met een sneeuwbaleffect hun commandostructuur breken. Wij zijn klaar om hier ons voordeel mee te doen en ons eigen plan te promoten voor jullie vrijlating van hen. Als gevolg hiervan zijn wij erg druk met vele zaken om het resultaat te brengen dat wij allemaal nodig hebben.Wij zijn al lang lid van de Galactische Federatie, en zeer bekend met het confronteren van de problemen zoals jullie die ons voorleggen. Er is nooit een gevoel van paniek of zorg, omdat wij in werkelijkheid al de leiding hebben over de gebeurtenissen die op de Aarde plaatsvinden. Echter, wij kunnen niet gewoon doen wat wij willen, en gehoorzamen de Universele Wet die regelrechte inmenging voorkomt. Wij mogen het zich ontvouwende karma niet stoppen dat voortgekomen is uit de acties van de Mens op Aarde. Als wij dat zouden doen, zouden wij jullie een kans ontnemen te leren van je fouten, en wij zouden onszelf karma opleggen. Wij zijn te verstandig dit te overwegen, maar kunnen vaak de effecten van de uitkomst verminderen. Onze actie gaat vaak jullie begrip te boven en werkt op Galactisch niveau, en wij zijn zeer betrokken bij het gebruik van en de controle over de energieën die balans voor de Aarde brengen.De Duisteren zijn als baby’s die dingen uit hun wieg gooien wanneer ze hun zin niet krijgen, maar in tegenstelling tot baby’s zijn zij gevaarlijk en hebben geen respect voor menselijk leven. Echter, zij zullen jullie en Moeder Aarde niet veel langer meer schaden, zij zullen ontwapend worden en geplaatst worden waar zij geen onrust meer kunnen veroorzaken. Is het niet ironisch Dierbaren, dat de duistere machten concentratiekampen klaar hebben om hun tegenstanders gevangen te nemen, terwijl zij het zelf zijn die uiteindelijk opgesloten zullen worden. Oh ja, wij weten van hun plannen en zijn meer dan gelijkwaardig in enige pogingen om jullie te isoleren in hun gevangenissen. Te zijner tijd zullen al die Wezens die door hen zijn afgezonderd om hun geheime operaties uit te voeren, worden vrijgelaten en terugkeren naar hun families. Wij bedoelen overal vandaan, inclusief van Mars waar ondergrondse bases zijn. Je zou de brutaliteit van de duisteren kunnen bewonderen, die denken dat zij weg kunnen komen met hun plan voor controle over de wereld. Echter, zij hebben niet gerekend op de troepen van het Licht die jullie te hulp zijn gekomen.De nachtmerrie van het leven in dualiteit heeft jullie de associatie laten zien met lagere vibraties, en bijna iedereen van jullie heeft op enig moment wel eens heel diep gezeten. Vele zielen waren, en zijn nog steeds meegezogen in het moeras van de zwaarte van de duistere energieën. Natuurlijk is het moeilijk om uit deze overweldigende duisternis naar boven te komen, maar jullie zijn nooit opgegeven als zijnde verloren en de Wezens van het Licht werken voortdurend aan jullie opstijging. Dit voorbeeld van het soort problemen dat bestaat, zal misschien jullie ogen en hartcentrum openen om medeleven zonder oordeel te voelen voor zulke zielen. Wanneer je alle zielen op deze manier kunt liefhebben, zal je werkelijk je Hogere Zelf gevonden hebben en een plaats delen met God. Dit zijn zaken die je zult tegenkomen als je meer en meer evolueert, totdat je Een bent met Alles Dat Is.Julie leren snel, maar hebben nog veel te ervaren voordat je Meester genoemd kunt worden. Dat is jullie bestemming en dualiteit is een lange weg gegaan om jullie de lessen te leren die je daarheen leiden. Je kunt teruggaan, maar dat is zelden een probleem en kort van duur. Evolutie brengt je continu verder, en de stappen worden groter hoe hoger je komt. Veel van jullie kunnen terugkijken naar jullie huidige leven, en zien hoe je in een relatief korte tijd een grote stap op het pad van Licht en Liefde gezet hebt. Zo’n snelle reactie is zelfs waarschijnlijker nu de vibraties snel verhogen. Neem je kans met beide handen aan en geloof in jouw mogelijkheid om je doel te bereiken, omdat je het kunt. Het Gouden Tijdperk verwacht de Nieuwe Mens van de Aarde die opstijgt als een Feniks uit de as van dualiteit.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben zo gelukkig om direct betrokken te zijn bij jullie Ascentie. Het is zo bevredigend voor iemand te weten dat door jouw inspanningen zielen verlicht geworden zijn naar hun ware zelf. Moge jullie door de grote Gratie van God de weg gewezen worden naar vrijheid en eeuwigdurend Licht.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Source:

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/March%202010/salusa__5march2010.htm

Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS